Texte folclorice

Sistemul obiceiurilor tradiționale românești include ansamblul tuturor textelor folclorice ce însoțesc desfășurarea ritual-ceremonială a sărbătorilor calendaristice.

I. Texte rituale calendaristice

II. Texte rituale ocupaționale

 • Texte de invocare a ploii
 • Cântece de seceriș
 • Formule la obiceiuri ocupaționale

III. Texte rituale familiale

 • Naștere
 • Înfrățit/Însurațit
 • Nuntă
 • Înmormântare

IV. Texte rituale magice

 • Descântece

V. Texte populare religios-creștine

 • Cântări religios-creștine

VI. Texte epice nerituale

 • Cântece epice
 • Basme
 • Legende
 • Povestiri
 • Snoave

VII. Arta povestitului

 • Formule inițiale, mediane și finale
 • Strategii retorice specifice oralității
 • Repertoriu stilistic

VIII. Texte lirice nerituale

 • Cântece lirice și doine
 • Strigături la joc

IX. Texte aforistice

 • Proverbe
 • Zicători

X. Texte enigmatice

 • Ghicitori

XI. Texte utilizate în cadrul jocurilor
de copii și tineret

 • Numărători
 • Texte cu animale, elemente ale naturii
 • Texte normative
 • Texte glumețe
 • Texte cumulative
 • Texte cu valențe de documentare
 • Exerciții de limbă
 • Limba păsărească

XII. Texte cu funcție documentar identitară

 • Credințe și superstiții
 • Relatări despre reprezentări mitice
 • Relatări referitoare la sărbători, obiceiuri și ritualuri