Serie de conferințe online dedicate patrimoniului arheologic

Institutul Național al Patrimoniului anunță începerea sesiunii de conferințe lunare Arheologia pentru toți, dedicată promovării patrimoniului arheologic din România.

Prin acest eveniment ne propunem să facilităm accesul la informațiile despre patrimoniul arheologic unui număr cât mai mare și divers de persoane.

Arheologia este o disciplină care folosește instrumente, metode și reguli proprii, putând fi practicată doar de către specialiști recunoscuți de comunitatea arheologică și Ministerul Culturii. Cercetarea arheologică ține cont de caracterul distructiv al metodelor și de caracterul fragil și perisabil al monumentelor și artefactelor arheologice. Așadar, dorim ca prin aceste conferințe să aducem în atenția publicului rezultatele cercetărilor arheologice și să atragem atenția asupra faptului că patrimoniul arheologic capătă valoare culturală  doar în contextul în care a fost descoperit, protejarea acestuia este responsabilitatea noastră, a tuturor.

Conferințele Arheologia pentru toți vor aduce în atenția tuturor situri arheologice  de pe teritoriul României care aparțin epocilor preistorice și istorice, în cadrul a cca 30 de prelegeri susținute pe parcursul a 24 de luni. Fiecare sit arheologic va fi prezentat de către coordonatorul științific al monumentului într-o manieră academică, dar într-un limbaj accesibil publicului larg.

Ca urmare a faptului că în anul 2021 avea să fie depus dosarul de candidatură pentru înscrierea în Patrimoniul Cultural Mondial UNESCO a monumentelor și siturilor care au format vechea graniță a Imperiului Roman de pe fluviul Dunăre, cunoscută sub denumirea de limes dunărean, ne-am propus să dedicăm conferințele susținerii și popularizării Programului Național Limes, program sprijinit de Ministerul Culturii.

Măsurând în lungime peste 1.500 km, limes-ul care străbate teritoriul României este cel mai lung sector al granițelor antice ale Imperiul Roman, care se desfășoară pe teritoriul unei structuri statale actuale. Limes-ul este un sistem de graniță complex, alcătuit preponderent din castre (tabere militare fortificate), turnuri, valuri de pământ și așezări urbane fortificate.  

Programul Național Limes a fost instituit în anul 2014 de Ministerul Culturii cu scopul de a cerceta și valorifica monumentele și siturile romane care formau limes-ul roman și înscrierea lor în Patrimoniul Mondial UNESCO pentru o recunoaștere internațională a valorii cultural-istorice.

 • Ediția #13: Histria în Epoca Arhaică – Istria, județul Constanța, iunie 16
 • Ediția #12: Cercetările arheologice preventive de la Jijila – La Grădini, județul Tulcea, martie 14

 • Ediția #11: Cetățile dacice din Munții Orăștiei – vechi și noi descoperiri, iunie 17
 • Ediția #10: Castrul roman de la Brețcu (Angustia), județul Covasna, ianuarie 19
 • Ediția #9: Castrele romane din zona Clisurii Dunării, 16 decembrie
 • Ediția #8: Drobeta, județul Mehedinți, 18 noiembrie
 • Ediția #7: Noviodunum, județul Tulcea, 20 octombrie
 • Ediția #6: Castrul de la Micia, județul Hunedoara, iulie 14
 • Ediția #5: Castrul de la Potaissa, județul Cluj, iunie 19
 • Ediția #4: Porolissum, județul Sălaj, mai 12
 • Ediția #3: Cetatea Capidava, județul Constanța, aprilie 14
 • Ediția #2: Castrul roman de la Mălăiești, județul Prahova, martie 17
 • Ediția #1: Patrimoniul arheologic prin lentila UNESCO. Castrul roman de la Bologa, județul Cluj, februarie 17