Obicei tradițional de iarnă practicat pe tot teritoriul românesc, dar concentrat în zonele subcarpatice şi transcarpatice şi aria de transhumanţă din sud-estul ţării, colindatul este atestat documentar abia în secolul al XVII-lea. Iniţial, colindatul marca solstițiul de iarnă, având, probabil, origine romană, ulterior însă, acest ritual a asimilat mesajul creștin al Nașterii Domnului, cumulând astăzi valențe complexe precreştine şi creştine.

În formele sale tradiționale colindatul includea în desfășurarea sa întreaga comunitate (membrii cetei colindau oameni din toate categoriile de vârstă și profesionale) și constituia un model de coeziune și organizare socială (grupul de colindători avea reguli și ierarhii stricte, la fel și colindatul propriu-zis). Rostul său era acela de a asigura transmiterea reperelor esențiale ale existenței la nivelul tuturor categoriilor de vârstă și socio-profesionale, prin semnificațiile complexe comunicate prin colinde.

Colindatul evocă , de cele mai multe ori, grupurile vesele de copii care umblă din casă în casă, cântă și urează în zilele din preajma Crăciunului. În cultura românească tradițională colindatul are rosturi și semnificații ce merg mai departe de simpla vestire a Nașterii Domnului sau de urare pentru anul ce vine.

Colindători din Feregi, Hunedoara, în Repertoriul Național al Patrimoniului Imaterial, vol.1. 

Colindatul de ceată bărbătească, cum este numit în comunitatea tradițională, reprezintă o practică a tinerilor mai degrabă decât a copiilor, care are forme specifice, mult simplificate de colind.

Transilvania, Bucovina
Sărbătorile la români, Simion-Florea Marian, Editura Fundației Culturale Române, București, 1994.

Noi umblăm și colindăm
Florile dalbe!
Pe la curţi de mari boieri
Florile dalbe!
Și boierii nu-s pe-acasă,
Că-s în codri la vânat.
Și-au vânat cât au vânat.
Și nimica n-au aflat.
Și vânară cât vânară,
Și vânar-o zi de vară,
Până colo câtră sară.
Și nimica nu aflară.
Numai cât un cerbușor,
Cerbușoru-i surișor.
Și pe dânsul mân-au pus
Și acasă l-au adus,
După masă că l-au pus,
Și-a-ntins arcul să-l săgete.
Iară cerbul a oftat
Și din gură-a cuvântat:
Ho, ho, ho, nu săgetaţi,
Vieaţa nu mi-o luaţi!
Că eu nu-s cerb cum credeţi
Și după cum mă vedeţi,
Ci-s lon Sânt-lon,
Nănașul lui Dumnezeu!
Maica mea m-a blăstămat,
Când eram mic ne-nţărcat,
Să fiu fiară de pădure
Nouă ani și nouă zile.
Dintr-aceasta de-oi scăpa,
Jos la ţeară m-oi lăsa.
Mănăstire mi-oi dura
Cu nouă uși, cu nouă altare,
Cătră răsărit de soare!…
Nouă ani dac-a-mplinit,
Jos Ia ţear-a coborât
Și-o mănăstire-a zidit
Cătră răsărit de soare
Cu nouă uși, cu nouă altare,
Cu fereștile spre soare.
Și-naintea mănăstirii
Sunt doi brazi îngemănaţi,
Mândri, nalţi și luminaţi.
La trupina brazilor,
Brazilor, gemenilor,
Este-un pat mândru-ncheiat,
De nouă meșteri lucrat.
Da-ntr-însul ce-i așternut?
Iarbă verde de pe Prut.
Și-ntr-însul cine-i culcat?
Domnul Sânt nebotezat.
Și cu ce-i acoperit?
Cu vestmânt până-n pământ.
Da lângă el cine șede?
Maica sfântă, pană verde.
Cu mâneca vânt îi trage,
Cu năframa umbră-i face.
Și fiuţui nu mai tace.
Maica sa din gură-i zice:
Taci. fiule, nu mai plinge.
Că eu de-aici mi te-oi duce
Pân’ la umbra mărului!…
Mărul umbră nu făcea.
Fiul maicei nu tăcea,
Ci totuna că plângea.
Maica sa iarăși zicea:
Taci, fiule, nu mai plinge,
Că eu de-aici mi te-oi duce
Pân’ la umbra bradului!…
Bradul umbră nu făcea,
Fiul maicei nu tăcea,
Ci totuna că plingea.
Maica-sa că mi-i zicea:
Taci, fiule, nu mai plânge,
Nu vărsa lacrimi de sânge,
Că eu ție ți-oi da
Luna cu lumina sa,
Luna și cu stelele,
Soarele cu razele…
Cheițele raiului,
Scaunul județului
Și vasul botezului!
De botez cum auzi,
Fiul se și liniști.

Oltenia, Muntenia, Dobrogea
Poezia obiceiurilor de iarnă, editura Minerva, 1985.

Din jariştea şarpelui
Oi leroi, da leroi Doamne!
Este-un şarpe strămutat,
Strămutat şi-ntărâtat.
Oi leroi, da leroi Doamne!
Multe drumuri a contenat,
Multe-oraşe-a pustiit,
Multe sate-a sărăcit,
Cocoane a văduvit,
Coconaşi a orfănit.
Veste-n ţară că mi-ş da:
Cine-n ţară s-o afla,
S-o afla, s-o adevăra,
Că pe şarpe să-l omoare?
Nimeni în ţară nu s-afla,
Nu s-afla, nu se-adevăra,
Numai Ion bun voinic,
El s-afla, s-adevăra.
Când fu joi de dimineaţă,
El de mult că se scula,
Faţa dalbă îşi spăla,
Chică neagră pieptena,
Friu-n mînă că şi-l lua,
Pe câmp pustiu apuca,
Frumos murgu mi-l prindea.
Acasă mi-l aducea,
Grajdi de piatră mi-l băga,
De mâncare ce i-ş da?
Da grâu roşu vânturat,
Cu baniţa măsurat.
Şi-i da fân din fânărie,
Şi orzul din orzărie.
Dar de bere ce mi-ş da?
Da vin roşu strecurat,
Cu vedriţa măsurat.
De-aşa mult nu-l va ţinea,
O săptămână, o lună plină.
Când fu joi de dimineaţă,
El de mult că se scula
În grajdi de piatră că-mi intra,
Frumos murgul ţesăla,
‘Sală murgul şi-l ţesală.
Şi mi-l dă din grajdi afară.
Frumos şaua îi punea,
Paloşu-n mână şi-l lua,
Şi suliţa-n ceea mână.
Cruce dalbă că-şi făcea,
Picioru-n scară punea.
Şi pe cal încălica.
De trei ori se-nvârtejea,
Pe drum pustiu apuca,
Se ducea ce să ducea,
Pân’ la calea jumătate,
Jumătate,-al treilea parte.
Hoţ de şarpe veste-a prins
Şi-nainte i-au ieşit
Şi gura şi-a-mproţopit.
Iară Ion bun voinic
Calu-n frâu că şi-l frângea,
Şi-nainte tot mergea,
Când cu palotu-i trăgea,
Trei darabe mi-l făcea.
Al doilea când mi-l trăgea,
Capu-n două-i despica.
Al treilea când mai trăgea,
Cam prin capul fălcilor,
Prin trupina limbilor,
Capu-n suliţă şi-l lua,
Şi-ndărăt se-nvârteja,
Pe la cete de-ucenici,
Pe la mese de voinici,
Pe la hori de fete mari,
Cin’ pe el că mi-l vedea,
Toţi pe el mi-l fericea:
-Ferice, Ioane, ferice,
De tin’ şi de maică-ta!
Ce-a scăldat şi ce-a-nfăşat,
La piept ce şi-a de-aplecat.
Unde-i Ion bun voinic?
L-am cântat, l-am colindat,
Ca el să se-nveselească,
Pe juni buni să-i fericească.

Flori alese din poezia populară, II, Editura pentru literatură, București, 1967.

Din staroştea şarpelui
Oi leroi da leroi Doamne
Stă un şarpe stârnoţat
Stârnoţat şi mâniat
Drumuri trei a continat,
Mulţi coconi a sărăcit,
Coconiţe-a văduvit,
Coconițe smedişoare
Cu cosiţe gălbioare.
Dară Niculaie mai bun bărbat
Bun cal are a fi hrănit,
Grajdi de piatră-a descuiat
Şi la murgul mi-a intrat
Şi pe murgul mi-l trăgea
De mâncare ce-i mai da
Tot din flori din sărbători,
Adunat de trei surori;
De greunţe ce i-a dat
Tot grâu roşu vânturat,
Cu feldira-i măsurat;
Da de bere ce i-a dat
Tot vin roşu strecurat,
Cu vedriţa măsurat.
Şi-l înşală şi-l ţesală
Şi-l trage din grajdi afară
Şi-l înşală-n două șăi
Şi-l închingă-n două chingi
Şi-l înfrînă-n două frâne
Buzduganul la ciorchine,
Cu suliţa-n ceea mână
Cruce-n piept că mi-şi făcea,
Picioru-n scară-l punea,
Sus pe murgu-ncălica
Pe cel drum că-mi apuca,
Pă cel drum cam părăsit
Cu troscot verde-nvelit,
Cu năgară năgărit.
Merge drumu jumătate,
Jumătate-al treilea parte,
Şarpe de veste mi-şi prindea
Sta-mi-şi şarpe întârnoţat,
Târnoţat şi mâniat,
Drumuri trei a continat,
Mulţi coconi a sărăcit,
Coconiţe-a văduvit,
Coconițe smedişoare,
Cu cosiţe gălbioare.
Dar Niculaie mai bun viteaz
Înapoi se-nvârteja
Îndată-n scări se opintea
Buzduganu repezea
Drept în gură-l sprijinea
Cu suliţa-l potrivea
Tocma-n furca pieptului
Unde-i greu voinicului.
Cu paloşu mi-l trăgea
Trei dărabi că mi-şi făcea
Capu-n suliţă îl lua
Şi-napoi se-nvârteja
Pă su meri şi pă su peri
Pe la mese de boieri,
De boieri ca dumneavoastră.
Câţi pe el că mi-l vedea
Toţi pe el mi-l fericea:
Ferice Niculaie de tine
Şi de cel ce-a fapt pe tine,
Mai fapt altul decât tine
Şi mai frumos decât tine
Şi mai viteaz decât tine.
Unde-i Niculaie cel frumos
El să fie sănătos!
Şi-o-nchinăm cu sănătate!

Sus în poarta cerului,
Mândră-i raza soarelui.
Da nu-i raza soarelui,
Ci sunt ochii şarpelui.
Vine Ion voinic,
Cu arcu-n spate,
Cu nouă cămăşi îmbrăcate,
De nouă surore cusute
Leroileo!
Voinic se grăbea,
Ziua bună îşi lua,
Maica-şi mânia.
Ea din grai grăia
Şi mi-l blestema:
-Să-ţi mănânce şerpii carnea
Cum mi-ai mâncat tu viaţa;
Să-ţi sugă şerpii sângele,
Cum îmi strici tu zilele.
Iar voinicul ce făcea?
Mischiile-şi ascuţea,
Sus pe cal că se suia
Şi drumul că şi-l apuca.
Îndărăt că se uita,
Văzu capul şarpelui,
În chişiţa calului.
Unde zgârbaciul scotea
Şi calu-şi iutea.
Iar şarpele grăia:
-Stai. mă Ioane, nu fugea
Că pe tine te-oi mânca,
Mischii din teacă scotea,
În gura şarpelui punea.
Pân’ la coadă-l spinteca
Şi bucăţi că mi-l făcea.
În mijlocul drumului îl punea,
Cine-l vedea se mira,
Da viteazul cin’ era?
Şi Ion să fie sănătos,
Ca un trandafir frumos.

Oltenia, Muntenia, Dobrogea
Poezia obiceiurilor de iarnă, editura Minerva, 1985; (E. Comişel și T. Găluşcă-Cîrșmariu).

Lipova, județul Timiș
303 colinde cu text și melodie, culese și notate de Sabin Drăgoi, 2010

Strigă-mi Doamne cine-mi strigă,
Doamne dai Domnului Doamne
Strigă-mi d-alboş d-împărat :
Cine’n lume s’o d-afla
Să-mi aducă leu legat,
Leu legat nevătămat
P’ângă murg’împăivănat.
Nime’n lume nu s’aflat,
Numai N.N. fecior tânăr.
El pe murg se d-arunca,
Şi la grăjduţ se ducea,
Găsea grajdul descuiat,
Şi murguţul d-înşelat,
D-înşelat bine gătat,
Tot cu galbeni încărcat.
Da N.N. grăia:
-Saltă ici saltă colea,
Saltă’n vârful munţilor
La d-umbra molinilor,
La culcuşul leului!
Găsea leul d-adormit,
D-adormit bine-adormit.
Leul din somn se pomenea,
Şi din grai d-aşa grăia:
-O tu N.N. fecior tânăr,
Ce-ai căutat pe locul meu,
Or zilele ţi-ai urât,
Or viaţa ţi-ai sfârşit?
Eu zilele n’am urât
Nici viaţa n’am sfârşit;
Hai în săbii să ne tăiem,
Ori în puşti să ne mpuşcăm,
Ori la lupte că-s direpte.
Să luptăm o zi de vară,
Zi de vară până seara.
Când fu colo mai sub seară
Dete leul şi nu-l puse;
Dete N.N. și-l supuse.
Cum îl puse jos îl puse
La pământ la iarbă verde,
Zgarda’n cap că i-o țipă,
Jos la ţară-mi scoborî.
Câți pe N.N. mi-l vedeau
Toți pe mă-sa-o fericeau:
-Ce băiat mi-ș a scăldat,
Că aduce leu legat,
Leu legat nevătămat,
P’ângă murg’ împăivănat.
Rămâi N.N. sănătos!

Ilteu, Arad
303 colinde cu text și melodie, culese și notate de Sabin Drăgoi, 2010

La poarta lu’ împăratu,
Mirelui bunu,
Şede-un mire rezematu,
De plesele arculuiu,
Şi se cere la vârnatu,
Prin codrii p’un n’o umblatu.
Pe valea Ceahlăului.
Tot se duse cât se duse,
Dete’n urma leuluiu,
Găsi leul aburatu,
Sub un spine mărăratu;
Până mire se gândia-re,
Săgeţile pregătea-re,
Leul în tălpi îmi sărea-re,
Şi la luptă se punea-re.
Zi de vară pună seara,
Când fu colea către seară,
Leul duse şi nu-l puse,
Mirel duse şi mi-l puse,
Şi-l legă şi’ncurelă,
P’ângă murgu’npăivănă,
Cu paivan de malin verde,
De e drag la cine-l vede.
Şi cu el la drum pleca-re,
Cam de-a lungul drumuluiu,
Şi de-a largul câmpuluiu,
Maică-sa’fară eşia-re,
Şi din graiu aşa grăiare:
-Fericat Doamne de mine,
Ce băiat am mai scăldatu,
De-mi aduce leu legatu,
Şi legat şi’ncurelatu.
P’ângă murg înpăivănatu.
Şi te mire veseleşte
Ş’o ‘nchinăm cu sănătate.

Transilvania, Banat
Poezia obiceiurilor de iarnă, editura Minerva, 1985, (M. Brătulescu).

Strigă-n lume, cine strigă ?
Junele bun!
Strig-un dalbuţ de-mpăratu:
-Cine-n lume s-a aflatu
Să-mi aduc-un leu legatu,
Leu legat
nevătămatu
Nici în puşcă nu puşcat,
Nici în sabie nu-i tăiat
Şi în luptă că-i luptat;
I-oi da fata de soţâie
Jumătat’de-mpărăţâie!
Bine june de-auza,
‘Leargă-n grajdiul ferecat
Scoate murgul înşăuat
Înşăuat,
bine gătat
Şi pe cal încălecat.
Calu-n pinteni mi-l strângea
Calu saltă ici colea,
Saltă-n spreana muntelui
Şi ia urma leului
Pe faţa inelului.
Găsî leu di-adurmit
Supt on spine de-nflorit.
Bine june di-ajungea,
Leu din somn să pomenea:
-Ce-ai cătat tu june-aici?
Ai venit să ne luptăm,
Sau în puşti să ne puşcăm,
Sau în săbi să ne tăiem?
Hai la luptă că sunt drepte!
S-a luptat cât s-a luptat,
Zi de vară până-n sară.
Când fu soare pe apus,
Rupsă june pe leuţ.
Cum îl rupse,
jos îl puse,
Zgarda albă-n cap i-o puse;
Zgarda albă de bumbac
Şi mi-l duce leu legat,
Leu legat năvătămat,
Nici în puşcă nu-i puşcat
Nici în sabie nu-i tăiat,
În luptă dreaptă că-i luptat.
Şî te june veseleşte,
Ţ-o-nchinăm cu sănătate
Ca de Crăciun s-aveţi parte !

Flori alese din poezia populară, II, E.P.L., București, 1967.

Leroleo,
Cerb s-o lăudatu
Şi s-a rouratu
La margini de sat,
Căci nimeni nu ştie
Di-unde iarbă-mi paşte
Şi apă când bea.
Şi Gheorghe-ăl voinicu
Pi-acolea-mi treceare
Pe cerb mi-l zărea.
Acas-alergară,
Arcul ce-și luară.
Arcul ș-o săgeată
La vânat să-mi iasă,
Joi de dimineaţă,
Pă nori şi pă ceaţă,
Şi el să-mi vâneze
Ziua, toată ziua
La margini de sat.
De-o urmă că-mi dară
Urma cerbului:
Urma că-i lua
Tot din deal în dealu
Şi din vale-n vale.
Urma că-i ducea
Tot din piatră-n piatră
Şi din stană-n stană
Urma-i povârnie,
La râu, la părâu,
Unde-i apa lină,
Petrele răsună,
Di-unde iarba-mi creşte
Fir găităneşte,
În patru să-mpleteşte
Sub călin mălinu,
Susu-i frunza deasă,
Jos îi umbra groasă.
Şi Ghiorghe-ăl voinicu
Pi-acolea-mi trecea,
Pe cerb mi-l zărea
Zăcând, rumegând,
Namiaza-şi facând.
Şi Ghiorghe-ăl voinicu
La genunchi cădeară,
Arcu-şi întindieară.
Arcul ş-o săgeată;
Pe cerb mi-l izbea
La spate din dreaptă.
Cerbu-n sus săreară
Şi se blestema:
-Ochişorii mei
Vedee-i-as săriţi.
Pe mare-azvârliţi,
De valuri bătuţi,
De maluri trîntiţi.
Şi Ghiorghie-ăl voinic
Ţinta-i petrecea,
Ţinta-i ş-o săgeată.
La cerb năvălea
Pe cerb mi-l lua
La spate din dreapta
Şi cu el pleca
Prin şirai de sate,
Prin satele rare
Cu fetele mari,
Prin satele dese
Cu fete mirese.
Nimenea nu-i vede
Numa Ileana-l vede,
Îl vede-l fericeşte;
-Fericean de el
Şi de maica lui,
Zile ce-a născut,
Parte ce-a avut
De taică, de maică,
De-o cheme de cerb;
Cu cărniţa lui
Nunta să-şi ridice,
Nunta şi nuntaşii
Şi toţi megiaşii;
Cu chelciaua lui
Curţi să-şi şândruiască,
Curtea şi curtaşii
Şi toţi megiaşii;
Cu corniţa lui
Face-aş furci la curţi;
Cu unghiaua lui
Face-aş păhărele
‘Nchin boieri cu ele,
‘Nchin şi fericesc
Şi Ghiorghe-ăl voinic
Fie sănătos!

Lipova, județul Timiș
303 colinde cu text și melodie, culese și notate de Sabin Drăgoi, 2010

N.N. s’a lăudatu,
La un puiuţ de cerbu,
Ler Domnului Doamne.
Că l-o săgetare
În cel vârfuț de munte,
De mia de sute.
Cerbul d-auza,
Tare se’ ntrista.
El iarbă nu-şi paşte,
Nici muguri nu-şi rupe,
Nici apă nu bea.
Maica lui venia
Şi mi-l d-întreba:
-Da tu cerbu maichii,
Ce eşti întristat,
De iarbă nu-ţi paşti
Nici muguri nu-ţi rupi,
Nici apă nu-ţi bei?
Cerbul nici grăia:
-Cum eu maica mea,
Cum eu iarb’aş paşte,
Şi muguri m’oi rupe,
Şi apă m’oi bea?
N.N. bun bărbatu,
El s-a lăudatu,
Că m’o săgeta;
În cel vârfuţ de munte.
De mia de sute.
Maică-sa grăia:
-Dacă-i rându aşa,
Cobori tu mai jos,
Jos între livezi,
Între livezi verzi,
La muguri întregi,
La izvoare reci,
În mijloc d’izvor,
Tufă de bujor.
Cerbul d-asculta,
Jos îmi cobora,
Jos între livezi,
Între livezi verzi.
El iarbă-şi păştea,
Şi muguri rupea,
Lui sete-i venea,
La izvor mergea,
Vrând apă să-şi bea,
Jos îngenunchia.
N.N. bun bărbat
El l-a săgetat.
Cerbu’ n sus săria,
Sus peste izvor,
Pică’ntre bujor,
Şi din grai grăia:
-Ba eu maica mea,
Precum m’ai pândit,
P’aşa m’ai d-avut.
N.N. bun bărbat,
El m’a săgetat,
El m’o stăpâni.
Să fi sănătos,
N.N. cel frumos!

Flori alese din poezia populară, II, Editura pentru literatură., București, 1967.

Crescutu-mi-au,
Florile dalbe!
Născutu-mi-au,
Fir de măr aurel,
Mândru şi frumuşel;
Face merele
‘N toate verele,
Frumoase,
Arătoase.
Ce folos că le face,
Daca nu se coace?
Duf de mare neagră
Când vine-n desară,
Din vânt,
Pe pământ
Sare-n merişor,
Mâncă binişor.
-Nu mânca,
Nu le strica,
Frunza nu o dărăpăna!
Prinsă măru-a se văita
Cu glas mare a striga:
-Cine-n lume s-a afla
Duf de mare-a săgeta?
Niţă-n vad se prileja,
Pe măr de mi-l auzea,
Cum striga,
Se văita.
Iute-acasă alerga,
Şi în grabă ajungea;
Lua arcul încordat,
Cel ce-i bun de săgetat,
Şi-o sicreată
De săgeată.
Toate-n braţă le lua,
Cărăruia apuca,
Cărăruia cam sub soare,
Ca să meargă-n vad la mare;
Acolo când el sosi,
Toată zioa că păzi,
Zi de vară,
Pănă-n sară.
Vine zioa-nturnătoare,
Sare-afară Duf de mare
Din vânt,
Pe pământ,
Sare-n vârf de merişor.
Prins-a mânca binişor,
Nu mânca,
Nu le strica,
Frunza nu o dărăpăna!
Prinsă măru-a se văita
Niţă mărul auzea,
Tare-acolo alerga,
De genunchi îngenunchea
Şi arcul îşi întindea
Şi săgeata mi-o punea.
Duf de veste că prindea
Şi din gură-aşa-i grăia:
-Niţă nu mă săgeta,
Că degeaba te sileşti,
Pe noi să ne prăpădeşti;
Căci suntem vro nouă fraţi,
Ce au fost toţi săgetaţi,
Dar nici unul n-am murit,
Căci în mare ne-am dosit.
Rămâi dară sănătos
Cam în vestea lui Hristos!

Moldova, Bucovina
Poezia obiceiurilor de iarnă, editura Minerva, 1985; (Nic. Densusianu).

Icea în prunt de Marea Neagră,
Mărului, merişor de aur
Mari boieri, mi-a crescut
Şi-[a] născut,
Mi-a crescut d-un merişor
Merişoru-i roşior,
Cât le face, nu le coace.
De-a cui pricină nu coace ?
Din pricina Duh de mare.
Duh de mare-afară sare,
Sare-n sus,
Sare-n pământ,
Mari boieri,
Prinse merele-a mânca
Şi crăcile-a dărpăna.

Oltenia, Muntenia, Dobrogea
Poezia obiceiurilor de iarnă, editura Minerva, 1985; (T. Burada).

Crescutu-mi-au,
Florile dalbe!
Născutu-mi-au,
Fir de măr aurel,
Mândru şi frumuşel;
Face merele
‘N toate verele
Frumoase
Arătoase.
Ce folos că le face,
Dacă nu se coace;
Duf de mare neagră
Când vine-n desară
Din vânt
Pe pământ,
Sare-n merişor
Mâncă binişor.
-Nu mânca,
Nu le strica,
Frunza nu o dărăpăna;
Prinsă măru-a se văita
Cu glas mare a striga:
-Cine-n lume s-a afla
Duf de mare-a săgeta?
Niţă-n vad se prileja
Pe măr de mi-l auzea,
Cum striga
Se văita.
Iute-acasă alerga,
Şi în grabă ajungea
Lua arcul încordat,
Cel ce-i bun de săgetat,
Şi-o sicreată
De săgeată,
Toate-n braţă le lua,
Cărăruia apuca,
Cărăruia cam sub soare,
Ca să meargă-o vad la mare ;
Acolo când el sosi,
Toată zioa că păzi,
Zi de vară
Până-n sară;
Vine zioa-nturnătoare
Sare-afară duf de mare,
Din vânt
Pe pământ,
Sare-n vârf de merişor,
Prins-a mânca binişor.
-Nu mânca
Nu le strica,
Frunza n-o dărăpăna,
Prinsă măru-a se văita.
Niţă mărul auzea,
Tare-acolo alerga,
De genunchi îngenunchea
Şi arcul îşi întindea,
Şi săgeata mi-o punea;
Duf de veste că prindea
Şi din gur-aşa-i grăia:
-Niţă nu mă săgeta,
Că degeaba te sileşti,
Pe noi să ne prăpădeşti,
Căci suntem vr-o nouă fraţi,
Ce au fost toţi săgetaţi,
Dar nici unul n-am murit,
Căci în mare ne-am dosit.
Rămâi dară sănătos,
Cam în vestea lui Hristos!

Moldova, Bucovina
Poezia obiceiurilor de iarnă, editura Minerva, 1985; (M. Costăchescu).

Pe marginea unui prund
Merilor, merişori de aur!
Ce mi-a stat de mi-a crescut?
De-un măr mare, minunat,
Merilor, merişori de aur!
Face mere în toate verile.
Cum le face, nu le coace,
Merilor, merişori de aur !
Din pricina unui duh,
Duh de vară
Afar’ din ţară.
Merilor, merişori de aur!
Băgai mîna-n buzunar,
Scoasei chei grajdiului,
Merilor, merişori de aur!
Grajd de piatră descuiat,
Cere şargi şi cere murgi.
Sănătate-n ceastă casă!

Oltenia, Muntenia, Dobrogea
Poezia obiceiurilor de iarnă, editura Minerva, 1985; (Gr. Tocilescu).

Ici în cestor corţuri,
Drag Domnul de-al nostru,
Şi-n cestor domneşti,
Sus la cap di masî
Sunt scauni dresî.
Dar pi scauni cini-i?
Tot Ghiorghi voinicu.
Pi la spata lui,
Doi, trii fraţi di-ai lui,
Cu işlici-n brâi,
Trag caii di frâi;
Trag caii sî meargî,
Mersai mărgărinţi.
Staţi, fraţi, şi ospătaţi,
Mii nu-mi cătaţi,
Ci mi duc la livezi,
La livezi cu verzi.
Dolful s-o-nădit.
Merile-o mâncat.
Ghiorghi voinicu
Acasî o alergat,
Arcu ş-o luat,
Arcu şi săgeata;
În dolf o-ndreptat,
Dolfu s-o supus.
-Stă, voinici, nu da,
Di arichi ti-oi lua,
Sus te-oi ridica
Sus la munţi cărunţi,
La dragii părinţi,
Undi iarba creşti,
În trii s-împletești,
Chip găităneşti,
Nime nu cosăşti.