ARHEOLOGIE

RAN conține date științifice, cartografice, topografice, imagini, planuri, precum și alte informații despre:
a) zonele cu potențial arheologic cunoscut și cercetat, zonele cu potențial arheologic cunoscut și necercetat, precum și zonele al căror potențial arheologic devine cunoscut întâmplător sau ca urmare a cercetărilor arheologice preventive;
b) monumentele, ansamblurile și siturile istorice în care s-au efectuat sau sunt în curs de desfășurare cercetări arheologice;
c) informații științifice privind bunurile mobile descoperite în zonele sau la monumentele istorice prevăzute la lit. a) și b); d) situri arheologice distruse sau dispărute. (OG 43/2000, art. 17, 4)

ACERA este o platformă web care conține informații la zi despre săpăturile arheologice aprobate începând cu anul 2000, despre arheologii acreditați să facă săpături și despre ce s-a descoperit. ACERA este un sistem informatic online pentru administrarea și publicarea online a datelor de interes public privind:
a) autorizarea cercetărilor arheologice din România (evaluare de teren, supraveghere arheologică, cercetare sistematică, cercetare preventivă);
b) autorizarea utilizării detectoarelor de metale în zone arheologice;
c) înregistrarea cererilor de finanțare a cercetărilor arheologice sistematice din bugetul central;
d) administrarea Registrului arheologilor atestați de Ministerul Culturii să efectueze cercetări arheologice (inclusiv arheologii străini care fac săpături în România);
e) raportarea rezultatelor cercetărilor prin fișe tehnice de cercetare arheologică şi rapoarte preliminare de cercetare, după fiecare campanie, însoțite de ridicări topografice, fotografii, planuri, fișe de sit şi alte documente anexe.

Baza de date a cercetărilor arheologice din România conține rapoarte preliminare de cercetare arheologică începând din anul 1983; cu posibilitate de căutare după localitate, an, județ, epocă sau categorie de sit.

Arhiva-fişier „Repertoriul Arheologic al României” (RAR) de la Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti conţine 2/3 din fişele de repertoriu arheologic completate între 1950 – 1956, aflate în arhiva institutului, respectiv indice de locuri (peste 2.100) şi fişele digitizate de Institutul de Memorie Culturală (cIMeC, 1997 – 2003). Arhiva a stat la baza repertoriilor arheologice judeţene publicate după 1968. Se poate accesa şi din serverul nostru cartografic.

BIBLIOTECI DIGITALE

Biblioteca digitală a publicațiilor culturale, ProEuropeană, oferă acces direct la articolele din periodice sau secțiuni din cărți, permițând astfel o căutare rafinată. Publicațiile nu sunt expuse ca blocuri unitare ci împărțite în structuri, așa cum se regăsesc și în alte aplicații similare din Occident. De asemenea căutarea în cuprinsul bibliotecii se poate face după mai multe seturi de criterii care se pot combina dar și printr-o căutare unică după un cuvânt cheie.

Bază de date ce gestionează și partajează on-line arhiva Comisiunii Monumentelor Istorice.

Revista Monumentelor Istorice este o publicație periodică cu apariție anuală a Institutului Național al Patrimoniului ce se definește, prin structura şi conținutul său, ca un spațiu dedicat expunerii, analizei şi cercetării patrimoniului cultural imobil, continuând obiectivele sale inițiale, conturate în 1990, odată cu prima sa apariție.

ETNOGRAFIE

Baza de date este realizată prin colaborarea dintre Asociația Muzeelor în Aer Liber din România şi Institutul de Memorie Culturală (cIMeC, 1997 – 2003). Include peste 1.320 de obiective ilustrate, pe categoriile de monumente, așa cum se află ele amplasate în cele 18 muzee în aer liber: ansambluri, construcții (de sine stătătoare) şi instalații.

ARHITECTURĂ

Secretariatul de Stat pentru Culte în colaborare cu Institutul de Memorie Culturală (cIMeC, 1997 – 2003) a iniţiat proiectul de evidenţă a lăcaşurilor de cult din România, acţiune demarată în 2003 şi continuată în anii următori. Obiectivele proiectului au fost înregistrarea pentru prima dată într-o bază de date a tuturor construcţiilor cu destinaţie de cult de pe teritoriul României, monumente istorice şi construcţii noi, precum şi o arhivă digitală de imagini. Acest fond de informaţii unicat la nivel naţional oferă o imagine asupra numărului şi reprezentării teritoriale a lăcaşurilor de cult cu informaţii de identificare, localizare, hram, data construcţiei, apartenenţă religioasă etc. În 2012 baza de date conţinea peste 18.400 de înregistrări.

Biserici, mănăstiri, schituri și capele de pe teritoriul României.

Aflați aici ce obiective erau propuse pentru Planul Național de Restaurare a monumentelor istorice finanțat de Ministerul Culturii, 1996 – 1998.

MUZEE ȘI PATRIMONIU MOBIL

Găsiți aici Inventarul Patrimoniului Cultural Național din România (bunuri culturale mobile clasate conform Legii 182/2000). Este cel mai mare catalog ilustrat de bunuri culturale din patrimoniul cultural românesc disponibil online (peste 35.000, în septembrie 2012).

Ghidul Muzeelor şi Colecţiilor din România – prezintă peste 840 de entităţi muzeale de interes public – muzee, secţii muzeale, filiale, colecţii (școlare, religioase, locale), obiective in situ, grădini botanice şi zoologice, peşteri amenajate pentru vizitare. Ghidul este, în acest fel, cea mai completă şi la zi sursă de informaţii privind instituţiile muzeale din ţara noastră – desigur, în măsura în care am putut radiografia o realitate foarte dinamică. Consultarea acestor baze de date se poate realiza atât prin intermediul hărţii digitale a României cât şi prin intermediul formularelor de căutare avansată, ce permit criterii de căutare multiple.

Atestatele au fost eliberate de Ministerul Culturii, în conformitate cu prevederile art. 28 alin.(2) şi ale art. 54 lit. l) din Legea 182/2000 (republicare 9.12.2008) privind protejarea patrimoniului cultural național mobil și cu avizul Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor, în baza documentelor prezentate de candidat. Au fost constituite două registre R1 (Registrul experților, în care vor fi înscriși specialiștii în domeniile menționate la art. 3) și R2 (Registrul conservatorilor și restauratorilor).

Baza de date online cu peste 3.600 de nume de muzeografi, conservatori, restauratori și cercetători care au lucrat în muzee după 1990.

CARTE

Catalogul cuprinde descrierea cărţilor tipărite de la inventarea tiparului de către Johann Gutenberg (la jumătatea sec. al XV-lea) până la anul 1500 inclusiv, numite, cu un termen convenţional, incunabule.

Găsiți în aceste pagini multiple aspecte ale cărții românești, de la origini până în prezent.

ARTE INTERPRETATIVE

Repertoriul spectacolelor teatrale și muzicale – STAR, este o bază de date care vă oferă informații despre:
Instituțiile teatrale din România ultimei jumătăți de secol (localizare, istoric)
Spectacolele reprezentate pe scenele românești începând cu anul 1944 – la zi
Personalitățile implicate în realizarea acestor spectacole (autori, regizori, scenografi, actori, etc.)

Sistemul vă permite consultarea informațiilor conținute în baza de date după diverse criterii: teatru, artist, regizor etc.

TEZAURE TERMINOLOGICE

FOTOTECĂ

Colecție de fotografii ce surprind România autentică, începând din 1965

Cărți poștale din România comunistă și perioadele antebelică și interbelică