Aici puteți consulta diverse resurse legislative și metodologii care reglementează protecția, evidența și cercetarea patrimoniului cultural.

ACTE NORMATIVE

Cadrul legal în baza căruia funcționează Institutului Național al Patrimoniului

Protecția patrimoniului arheologic:

Regulamentul Repertoriului Arheologic Național:

Formulare și instrucțiuni pentru autorizarea cercetărilor arheologice

Standarde și proceduri arheologice instituite prin Ordinul nr. 2392/06 septembrie 2004:

Registrul Arheologilor din România:

Alte documente normative:

Comisia Națională de Arheologie (CNA)

  • Ordinul nr. 2127 din 2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale de Arheologie.

Formulare pentru evidența și clasarea patrimoniului mobil

FORMULARE

Aici găsiți formulare și instrucțiuni pentru arheologie ale Direcției Patrimoniu Cultural din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale (fișe tehnice, rapoarte, cereri de autorizații de cercetare ș.a.)

ANEXA 2 – Formulare de cerere de autorizații:

ANEXA 3 – Formulare de autorizații:

ANEXA 4: Certificat de descărcare de sarcină arheologică

ANEXA 5: Model de aviz

ANEXA 6: Fișe tehnice: