Aici puteți consulta diverse resurse legislative și metodologii care reglementează protecția, evidența și cercetarea patrimoniului cultural.

ACTE NORMATIVE

Protecția patrimoniului arheologic:

 • Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – Ordinul 653 din 24.08.2010 pentru instituirea programului național de cercetare arheologică „Autostrada”
 • Ordonanța nr. 43 din 30.01.2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național – Republicare (M.O. nr.951/24.11.2006)
 • Ministerul Culturii și Cultelor – Ordinul nr. 2483 din 12.12.2006 privind aprobarea listei cuprinzând zonele de interes arheologic prioritar.
 • Ministerul Culturii și Cultelor – Ordinul nr. 2426 din 27.12.2005 privind aprobarea normelor metodologice de înscriere a unor situri arheologice prioritare în lista zonelor de interes arheologic național.
 • Ministerul Culturii și Cultelor – Ordinul nr. 2183 din 02.04.2007 pentru aprobarea Metodologiei pentru evaluarea financiară a prejudiciului adus patrimoniului cultural național imobil – monument istoric sau sit arheologic.

Regulamentul Repertoriului Arheologic Național:

Formulare și instrucțiuni pentru autorizarea cercetărilor arheologice

 • Ordinul nr. 2562 din 4.10.2010 privind aprobarea Procedurii de acordare a autorizațiilor pentru cercetarea arheologică. Toate cererile de autorizații vor fi transmise în sistemul electronic ACERA

Standarde și proceduri arheologice (instituite prin OMCC nr. 2392/06.09.2004):

Registrul Arheologilor din România:

Alte documente normative:

Comisia Națională de Arheologie (CNA)

 • Ministerul Culturii și Cultelor – Ordinul nr. 2127 din 2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale de Arheologie.

 • Legea nr. 26 din 29.02.2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial.
 • Legea nr. 410 din 29.12.2005 privind acceptarea Convenției pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, adoptată la Paris la 17 octombrie 2003.
 • Ministerul Culturii și Cultelor – Ordinul nr. 2436 din 08.07.2008 privind elaborarea Programului național de salvgardare, protejare și punere în valoare a patrimoniului cultural imaterial.
 • Ministerul Culturii și Cultelor – Ordinul nr. 2491 din 27.11.2009 pentru aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de „Tezaur Uman Viu”.
 • Ministerul Culturii și Cultelor – Ordinul nr. 2236 din 12.04.2008 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Comisiei naționale pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial.
 • Ministerul Culturii și Cultelor – Ordinul nr. 2678 din 24.11.2010 pentru modificare Anexei nr. 2, parte integrantă a Ordinului nr. 2236/12.04.2008 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Comisiei naționale pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial.

 • Legea nr. 149 din 24.07.1997 pentru ratificarea Convenției UNIDROIT privind bunurile culturale furate sau exportate ilegal, adoptată la Roma la 24 iunie 1995.
 • Legea nr. 150 din 1997 privind ratificarea Convenției europene pentru protecția patrimoniului arheologic (revizuita), adoptată la La Valetta la 16 ianuarie 1992.
 • Legea nr. 157 din 1997 privind ratificarea Convenției pentru protecția patrimoniului arhitectural al Europei, adoptată la Granada la 3 octombrie 1985.
 • Legea nr. 451 din 08.07.2002 pentru ratificarea Convenției europene a peisajului, adoptată la Florența la 20 octombrie 2000.
 • Convenția de la Faro: convenția cadru a Consiliului Europei privind valoarea patrimoniului cultural pentru societate (EN)

FORMULARE

Aici găsiți modele de fișe analitice de evidență pentru toate domeniile de patrimoniu mobil, precum și modele de formulare pentru propunerile de clasare în patrimoniul cultural național.

Formulare pentru propunerea de clasare

Formulare pentru fișa analitică de evidență standard

Tezaur de termeni pentru patrimoniul cultural tezaur.cimec.ro

Aici găsiți formulare și instrucțiuni pentru arheologie ale Direcției Patrimoniu Cultural din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale (fișe tehnice, rapoarte, cereri de autorizații de cercetare ș.a.)ANEXA 2 – Formulare de cerere de autorizații:ANEXA 3 – Formulare de autorizații:

ANEXA 4: Certificat de descărcare de sarcină arheologică

ANEXA 5: Model de aviz

ANEXA 6: Fișe tehnice:

DOCumentarea PATrimoniului Cultural Mobil şi Arhivelor Documentare

Ultima versiune DOCPAT (aprilie 2021) conţine: Fişa de restaurare NOU!

Puteţi descărca ultima versiune a manualului de utilizare apăsând aici: Manual de Utilizare DOCPAT (arhiva ZIP – 4.36 MB).

Pentru a rula DOCPAT fără a cumpăra o licenţă de Microsoft Access, puteţi descărca Access Runtime 2007. sau Access Runtime 2016, versiunea x86, în engleză, accessruntime_4288-1001_x86_en-us.exe, de aici


*** De la versiunea 4.8.4 DOCPAT funcţionează şi cu Microsoft Access varianta 64bit! NOU!

*** Nu se văd imaginile în rapoarte pe Access 2016 pe 32bit ? Pentru răspuns accesaţi acest link: FAQ > OPERAŢII CU FOTOGRAFII > 5.4. De ce nu se văd imaginile în rapoarte pe Access 2016 pe 32bit ? NOU!