Direcția Patrimoniului Digital


Principala misiune a Direcției Patrimoniu Digital fost de a cerceta, dezvolta și aplica tehnologiile informatice și de comunicare în domeniul patrimoniului cultural, pentru cunoașterea, protejarea și punerea lui în valoare.

Direcția Patrimoniu Digital (inițial cIMeC – Institutul de Memorie Culturală) a fost fondat în martie 1978 ca centru de informatică culturală (Centrul de Calcul al CCS) pentru realizarea și gestionarea bazelor de date ale patrimoniului cultural din România.

Direcția funcționează de la 1 iulie 2011 în cadrul Institutului Național al Patrimoniului (INP), instituție publică în subordinea Ministerului Culturii, ca Direcția Patrimoniu Digital.

REPERE CRONOLOGICE


În decursul timpului, la CIMEC s-a constituit un colectiv profesional specializat în documentare și informatică culturală, format din specialiști în documentare de patrimoniu (arheologi, bibliologi, istorici, istorici de artă, etnografi); informaticieni (ingineri de sistem, programatori, administratori de baze de date); informaticieni-asistenți specializați în procesare de date. Alături de aceștia, s-a constituit cu timpul un corp de colaboratori, specialiști în diverse domenii de patrimoniu cultural.

 • 1978 – înființat la 15 martie 1978 ca Oficiu de Calcul în subordinea Muzeului Național de Istorie, având drept obiectiv implementarea informatizării evidenței naționale a patrimoniului cultural;
 • 1981 – devine Centru de Calcul pentru Cultură, în subordinea Consiliului Culturii, mai ales pentru documentarea informatizată a patrimoniului cultural;
 • 1982 – începe implementarea Sistemului informatic pentru evidența patrimoniului cultural mobil (SI-PCN) și a Sistemului pentru evidența repertoriului teatral din România (STAR);
 • 1990-1991 – devine Centrul de Informatică, Memorie și Sinteză Culturală (CIMEC), instituție publică extrabugetară cu personalitate juridică, subordonată direct Ministerului Culturii;
 • 1996 – inaugurează situl Web al patrimoniului cultural din România, www.cimec.ro (peste 1.5 milioane de vizitatori pe an);
 • 1998 – își schimbă denumirea în Institutul de Memorie Culturală, păstrându-și abrevierea CIMEC, deja consacrată în țară și străinătate;
 • 2008 – aniversează 30 de ani de la înființare;
 • 2009-2010 – este reorganizat ca filială cu personalitate juridică și venituri proprii în subordinea Centrul de Pregătire Profesională în Cultură (CPPC);
 • 2011 – este absorbit ca direcție în cadrului Institutului Național al Patrimoniului (INP).

ACTIVITĂȚI SPECIFICE


 • Colectează, prelucrează, stochează și difuzează informații privind patrimoniul cultural mobil și imobil, repertoriul teatral, instituțiile culturale, precum și persoane, referințe bibliografice și activități din domeniul culturii;
 • Administrează bazele naționale de date de patrimoniu, Repertoriul Arheologic Național și alte fonduri de informații culturale informatizate de interes național;
 • Dezvoltă instrumente de lucru pentru evidența colecțiilor de patrimoniu (instrucțiuni de descriere a obiectelor, standarde de date, tezaure de termeni, fișiere de autoritate, programe etc.); editează o gama largă de publicații în format clasic și digital;
 • Asigură asistență informatică și de specialitate pentru muzee, biblioteci și alte instituții culturale, servicii documentare și informatice;
 • Coordonează proiecte de documentare a patrimoniului cultural și participă la diverse proiecte europene și regionale;
 • Este agregator național pentru Biblioteca digitală europeană EUROPEANA.

RESURSE DIGITALE


Direcția Patrimoniu Digital deține și administrează principalele resurse informaționale pe suport informatic pentru patrimoniul cultural românesc. Dintre acestea:

Patrimoniu mobil:

 • Baza națională de date a patrimoniului cultural mobil susceptibil de clasare (SI-PCN)
 • Bunuri culturale mobile clasate în Patrimoniul Cultural Național
 • Catalogul național colectiv al cărții vechi românești
 • Catalogul incunabulelor

Patrimoniu imobil:

 • Monumente etnografice în muzeele în aer liber
 • Lăcașuri de cult din România
 • Repertoriul Arheologic Național (RAN)

Resurse de referinţă:

 • Baza de date a Muzeelor și Colecțiilor
 • Baza de date a specialiștilor și experților în domeniile patrimoniului cultural național
 • Bibliografia de referință a cărții vechi
 • Tezaure de termeni
 • Rapoarte de cercetare arheologică (1983-2017)
 • Repertoriul teatral din România (1944-prezent)

Fonduri documentare:

 • Arhiva digitală a manuscriselor, fotografiilor istorice și cărții vechi
 • Arhiva digitală de imagini a patrimoniului cultural național
 • Fișierul central al patrimoniului cultural mobil și fototeca
 • Arhiva dosarelor de bunuri culturale clasate