S.C. CSR S.A. Reşiţa

Într-un frumos decor natural, predominant muntos şi deluros presărat cu depresiuni, terase şi lunci, pe malul râului Bârzava, se află aşezată Reşiţa, cu o istorie îndelungată, indisolabil, legată de dezvoltarea sa ca centru industrial.Lucrările pentru construirea uzinelor metalurgice au început în 1769, iar în 1771 erau terminate 2 furnale, 4 fierării, toate cuptoarele de încălzire. În anii 1871 – 1873 s-a construit prima cale ferată industrială care a legat Reşiţa cu Bocşa şi Ocna de…

Citeste mai departe S.C. CSR S.A. Reşiţa

SOCOMET Oţelul Roşu

Nu departe de Reşiţa, situat pe valea Bistriţei, se află un cunoscut centru al metalurgiei feroase – Oţelul Roşu. Atestată în anul 1796, Uzina de la Oţelul Roşu, datorită creşterii producţiei de fontă şi oţel, s-a văzut în situaţia de a-se moderniza şi dezvolta în vederea prelucrării oţelului. După laminorul primitiv destinat obţinerii de ţagle (din care urmau să se obţină prin forjare bandaje pentru roţi), uzina a fost dotată cu utilaje de laminare moderne,…

Citeste mai departe SOCOMET Oţelul Roşu

S.C. CIOCANUL S.A. Nădrag

La partea de vest a judeţelor Hunedoara şi Caraş-Severin se întinde judeţul Timiş, caracterizat printr-un relief dominat de câmpie în partea vestică şi centrală. în partea de est, la poalele munţilor Poiana Ruscăi întâlnim Nădragul, localitate dezvoltată datorită existenţei uzinei metalurgice căreia, această zonă împădurită, la depărtare de principalele căi de comunicaţie îi punea la dispoziţie materiile prime (gazul de lemn, manganul şi minereul de fier). Conform documentelor oficiale, anul 1924 marchează înfiinţarea, în această…

Citeste mai departe S.C. CIOCANUL S.A. Nădrag

CSH Hunedoara

În patrimoniul statului român din anul 1919, uzinele de fier din Hunedoara au cunoscut în perioada 1927-1941 două etape de dezvoltare: – prima, cuprinzând dezvoltarea sectorului de prelucrare, în special a fontelor, ce se realizează în perioada 1927-1937, – şi a doua realizată între anii 1938-1941, în care este construită oţelăria Martin şi Laminorul 800 mm. Halele oţelăriei Martin şi electrică (foto) executate între anii 1937-1940 în suprafaţă construită de 8500 mp, se află încă…

Citeste mai departe CSH Hunedoara