La partea de vest a judeţelor Hunedoara şi Caraş-Severin se întinde judeţul Timiş, caracterizat printr-un relief dominat de câmpie în partea vestică şi centrală. în partea de est, la poalele munţilor Poiana Ruscăi întâlnim Nădragul, localitate dezvoltată datorită existenţei uzinei metalurgice căreia, această zonă împădurită, la depărtare de principalele căi de comunicaţie îi punea la dispoziţie materiile prime (gazul de lemn, manganul şi minereul de fier).

Conform documentelor oficiale, anul 1924 marchează înfiinţarea, în această regiune deluroasă, dominată de masivul Padeş, a întreprinderii de prelucrat minereul de fier şi, în continuare, a metalului obţinut.

În 1930 este pusă în funcţiune o secţie de table subţiri laminate la cald şi zincate. Naţionalizarea consituie etapa hotărâtoare în reprofilarea și modernizarea sectoarelor de producţie, ceea ce a avut un impact favorabil asupra vieţii oamenilor din această parte a ţării.

Secţia Lanţuri devine în timp o secţie de bază a uzinei, furnizor de bază a lanţului minier. În anul 1982 este pusă în funcţiune turnătoria de piese din oţel. Secţia Laminor de tablă la cald rămâne în atenţie, ca fiind prima secţie pusă în funcţiune.