În 1938 este dată în funcţiune fabrica de ţevi N.Malaxa, actuala S.C. Republica S.A., având în dotare un laminor Stiefel de 6 ţoli, unul de 14 ţoli şi o trăgătorie la rece, la data aceea fiind cele mai moderne din Europa. Cererea de ţevi (ţevi petroliere, ţevi fierbătoare şi de fum pentru locomotive, ţevi de instalaţii şi ţevi trase la rece pentru construcţii) a determinat ulterior creşterea capacităţii laminorului de 6 ţoli (cel de 14 ţoli a fost luat, după război de sovietici şi montat la Uzina Nicopol din Ucraina) şi punerea în funcţiune a unui laminor Stossbank (1951).

În 1965 începe modernizarea Uzinei Republica, prin construirea unui nou laminor Steifel, de 6 ţoli şi modernizarea vechilor laminoare în vederea creşterii capacitătii, construirea de noi hale pentru reamplasarea şi extinderea trăgătoriei de ţevi.

În 1970 sunt construite noi secţii: secţia de extruziune, secţia Inox 1, secţia cazane energetice şi secţia Inox 2, introducându-se cele mai noi tehnologii de fabricaţie cunoscute la data respectivă.