Aflat în partea de N-E a Câmpiei Române, mărginit în partea de nord de cursul inferior al Siretului, la Est de Dunăre, judeţul Brăila a oferit condiţiile favorabile apariţiei şi dezvoltării diferitelor ramuri indusriale.
Oraşul Brăila în mod special, ca port la Dunăre a devenit un important centru economic.

Existenţa unei importante surse de forţă de muncă, costul redus al terenurilor pentru construcţii, ca şi posibilitatea de a importa materii prime pe apă, cu reducerea considerabilă a cheltuielilor de transport a făcut posibilă construirea aici, (1920-1930) a două întreprinderi metalurgice.

În 1924 au luat fiinţă Întreprinderile Metalurgice Dunărene Brăila, care şi-a început activitatea producând sârmă trefilată, cuie şi balamale.

În 1927 începe prima dezvoltare a unităţii prin realizarea unei secţii de lanţuri şi a uneia de şuruburi şi nituri.

În 1931 a fost instalat un laminor capabil să permită diversificarea gamei sortimentale, iar după 1948 a început achiziţionarea de utilaje din ce în ce mai moderne care au permis diversificarea în continuare a producţiei, ca şi asimilarea unor produse cum sunt niplurile pentru radiatoare şi plasa de sârmă.

Întreprinderea Industria Sârmei a luat fiinţă în anul 1929 ca societate anonimă, ea având în programul de fabricaţie profile laminate în bare şi în colaci şi sârmă laminată în colaci.

Din 1934, gama sortimentală a fost extinsă (profile rotunde, oţel lat, cornier cu aripi egale şi inegale), iar după 1948 întreprinderea şi-a modernizat transportul ţaglelor de relaminare de la cuptoarele de încălzire la trenul continuu de laminare şi transportul colacilor de sârmă de la vârtelniţe la platforma de răcire.

În anul 1959, prin comasarea acestor două uzine, ia fiinţă întreprinderea Laminorul Brăila, înbunătăţindu-se fluxurile tehnologice, modernizându-se sectiile de producţie şi dotându-se cu utilaje noi în vederea asimilării de noi produse, pentru ca mai apoi întreprinderea să cunoască o dezvoltare continuă.

În 1967 ia fiinţă noua secţie de lanţuri comerciale (singura cu acest profil din ţară), în 1969, laminorul nr.2 de profile uşoare şi mijlocii afost amenajat şi modernizat pentru laminarea profilelor din oţeluri aliate, în 1973 a fost dat în funcţiune un laminor de profile cu sectiuni speciale, respectiv laminorul nr.3 realizat din utilaje disponibilizate, iar în 1974-1975 maşinile de fabricat cuie au fost parţial înlocuite cu maţini noi, de mare productivitate.

În anul 1979 este pus în funcţiune laminorul de profile mijlocii nr.4 (în al cărui profil de fabricaţie întâlnim: oţel rotund 50-75 mm, oţel pătrat 50-80 mm, oţel cornier cu aripi egale, oţel cornier cu aripi neegale, oţel U 10-U 16 mm, oţel I 12, I 14, I 16 mm, oţel hexagonal 48, 52, 57 mm) şi trăgătoria de bare (profile rotunde, pătrate, hexagonale şi late, cu secţiuni echivalente profilului rotund).

În 1986 a fost modernizat laminorul nr. 2 de profile uşoare şi milocii, mărinduse capacitatea de producţie pentru profile din oţeluri pentru rulmenţi.