Obiectivul: Catedrala Mitropoliei Moldovei şi a Bucovinei cu Hramul Înălţarea Domnului
Localitatea: Iaşi
Judeţul: Iaşi
Ks = 0,20
Tc = 1.0

Data construirii: 3.07.1833 – a fost pusă piatra de temelie de către mitropolitul Veniamin
Date generale: Actuala conformaţie arhitecturală este rezultatul modificărilor conceptuale ale structurii construcţiei care au condus la degradări majore şi la modificări în spaţiul interior prin apariţia celor două nave colaterale navei centrale şi a acoperişului de tip şarpantă
Funcţiunea iniţială: Catedrală
Funcţiunea actuală: Catedrală Mitropolitană, în care se ţine serviciul religios ortodox. În prezent catredala a fost inclusă în programul “Pilgrimage 2000”, care cuprinde pentru perioada 1999 – 2001, cinci mari pelerinaje europene organizate în cinci oraşe situate în cele patru puncte cardinale ale Europei, şi ultimul în centrul Europei. Pentru Iaşi, pelerinajul este prevăzut pentru 14 octombrie 2000, având ca simbol cheie”Pelerinaj în spiritualitatea ortodoxă”
Avarii şi degradări: Stadiul de avariere, degradare este avansat şi evolutiv, astfel încât la un nou cutremur, chiar şi de intensitate moderată, pot apare fenomene de colaps local cu caracter ireversibil. Avariile se prezintă sub formă de:
– fisuri, crăpături, fracturi, etc. în: pereţii de sud şi de nord; turnuri (4 bucăţi); arce, bolţi; fundaţii
– deteriorarea pietrei din soclul faţadei
– degradarea picturii
– avarii la structura şarpantei, precum şi la învelitoare
Cauzele avariilor şi degradărilor:
– cutremure repetate, fără intervenţii imediate asupra structurii
– teren loessoid şi deci sensibil la umezire
– dispunerea fundaţiilor la cote diferite (de la – 3,40 la – 6,90) au contribuit de asemenea la procesul de avariere cu o cotă parte greu de cuantificat
– alunecări de teren
– lipsa unei întreţineri permanente adecvate

Stadiul actual al lucrărilor de consolidare-restaurare:

Întocmirea documentaţiilorRealizat în procente
Cercetare arheologică
Proiect – consolidare structură40%
Proiect – restaurare arhitectură
Proiect – restaurare pictură
Execuţia lucrărilor pe şantierRealizat în procente
Consolidare structură10%
Restaurare arhitectură
Restaurare pictură