Obiectivul: Schitul Topolniţa
Comuna: Izvorul Bârzei
Judeţul: Mehedinţi
Ks = 0,16
Tc = 1.0

Data construirii: 1646
Date generale: A fost iniţial ridicată înainte de zidirea Mânăstirii Tismana şi rezidită din temelii de Lupu Buliga „ctitor nou” (1646) şi desăvârşită cu pictură la 1673.
La 1762 – a fost executată catapeteasma din lemn, şi pictată faţa dinspre altar a tâmplei de zid
Funcţiunea iniţială: biserică de cult
Funcţiunea actuală: biserică de cult
Avarii şi degradări:
Biserică:
–          se evidenţiază un proces de fragmentare longitudinal şi transversal, în blocuri cu tendinţe independente de lucru
–          grad de avariere moderat pentru pronaos
–          grad de avariere precolaps pentru naos
Turn clopotniţă + chilii:
–          fisuri, crăpături, igrasie etc.
Cauzele avariilor şi degradărilor: Structura de rezistenţă posedă sensibilitate congenitală la acţiunea seismică:
–          prezenţa golului funcţional pronaos – naos – altar
–          casanţa excesivă a zidăriei de piatră
–          stabilirea pereţilor cu goluri de uşi şi ferestre, surse recunoscute de concentrări de eforturi şi de avarii
–          degradarea ciclică a mortarului
–          casanţa excesivă, respectiv lipsă totală de ductilitate

Stadiul actual al lucrărilor de consolidare restaurare:

 BisericăTurn clopotniţă + chilii
Întocmirea documentaţiilorRealizat în procente
Cercetare arheologică100%
Proiect – consolidare structură100%
Proiect – restaurare arhitectură60%
Proiect – restaurare pictură80%
Executarea lucrărilor pe şantierRealizat în procente
Consolidare structură30%
Restaurare arhitectură30%
Restaurare pictură