Obiectul: Biserica „Cuvioasa Paraschiva’’ a mănăstirii „Gura Motrului’’
Localitatea: Gura Motrului
Comuna: Butoieşti
Judeţul: Mehedinţi
Ks = 0,12
Tc = 1.0

Data construirii: Secolul XVI, refăcută la 1653
Date generale: A fost centru eclesiastic cu activitate cărturărească
Funcţiunea iniţială: biserică de cult ortodox
Funcţiunea actuală: biserică de cult
Avarii şi degradări:
Biserica: La exterior, adevăratul tablou al avariilor a fost tratat şi acoperit odată cu revitalizarea decoraţiei faţadelor. Cu toate acestea, în dreptul zonelor slăbite de goluri de ferestre şi arcade, degradările s-au ractivat şi evoluat avariile vizibile din interior, în mare măsură acoperite cu o materie albă şi parţial reactivate, scot în evidenţă mecanismul de avariere spaţială a corpului bisericii. În acest caz însă, fragmentarea transversală este mult mai accentuată decât cea longitudinală şi foarte explicată ca un efect direct ale unei alunecări de teren finite de la est la vest.
Cele trei turle, respectiv cele două turle mici asociate monobloc la partea lor inferioară şi turla mare peste naos, prezintă avarii caracteristice de forfecare a bazei pilaştrilor şi crăpături/dislocări în cheile ocniţelor.
Avariile sunt avansate şi evolutive.
Pe înălţimea soclului pereţilor bisericii, zidăria e degradată în profunzime.
Turn clopotniţă + chilii: fisuri şi crăpături în structura de rezistenţă.
Cauzele avariilor şi degradărilor:
– succesiunea cutremurelor cu intensitatea specifică zonei
– fenomene active de alunecare a versantului cu o ruptură recentă în apropierea incintei mânăstirii
– acţiuni fizico-chimice de lungă durată
– lipsa fondurilor necesare pentru intervenţii asupra structurii

Stadiul actual al lucrărilor de consolidare restaurare:

 BisericaTurn clopotniţă + chilii
Întocmirea documentaţiilorRealizat în procente
Cercetare arheologică100%
Proiect – consolidare structură60%
Proiect – restaurare arhitectură60%
Proiect – restaurare pictură
Execuţia lucrărilor pe şantierRealizat în procente
Consolidare structură20%
Restaurare arhitectură10%
Restaurare pictură