În 1929, pe teritoriul satului Poiana (denumit în prezent Poiana – Vărbilău) a fost descoperit în punctul Sub acest nume este cunoscut atât castrul aflat pe malul drept al Tibiscumului care avea ca scop să supravegheze zona de la joncţiunea drumurilor Lederata-Tibiscum sau Dierna-Tibiscum, via Ulpia Traiana Sarmizegetusa-Tibiscum, cât şi aşezarea civilă ce păstra numele micii aşezări dacice anterioare. Aşezarea romană este atestată cu rang de municipium pe vremea lui Gallienus dacă nu chiar în timpul lui Septimius Sever.

În urma cercetărilor arheologice s-au descoperit numeroase inscripţii, o diplomă militară datată din 31 ianuarie 126 a. Chr. precum şi cărămizi ştampilate, piese de arhitectură sculpturale, monede, piese de metal, ceramică şi altele. Cele patru fotografii datând din 1926 ilustrează cele menţionate mai sus.