În 1929, pe teritoriul satului Poiana (denumit în prezent Poiana – Vărbilău) a fost descoperit în punctul „Vârful Fundăturii” un frumos coif de aur datând din prima jumătate a secolului al IV-lea a. Chr. După cercetările meticuloase efectuate imediat după descoperire (1929) de către I. Andrieşescu la Coţofeneşti, s-a putut trage concluzia că avem de-a face cu o descoperire întâmplătoare şi izolată. Amintim doar faptul că în punctul „Vârful Fundăturii” nu s-au găsit decât câteva fragmente ceramice hallstatiene târzii, unele lucrate la roată.