În această localitate din sudul Dobrogei există, după cum bine se ştie, un complex de mai multe monumente romane: monumentul triumfal, mausoleul, altarul funerar.

S-au efectuat săpături de către Gr. Tocilescu şi P. Polonic în ultimul deceniu al sec. XIX-lea, de M. Sâmpetru în anii 1960-1978 iar în ultima vreme de Al. Barnea.

Este binecunoscut faptul că Monumentul triumfal (Tropaeum Traiani) a fost ridicat de împărat în 109 d. Chr. pentru a comemora victoria romanilor la 102. La cca. 250 m de monument se află ruinele altarului funerar militar de formă pătrată, construit de către Traian după 102 d. Chr. şi poartă inscripţia cu numele soldaţilor căzuţi în luptele din acel an (cca. 3800). Este de remarcat faptul că, la o distanţă egală cu aceea dintre monumentul triumfal şi altar şi la cca. 60 m nord de primul se găseşte tumulul sau mausoleul funerar de incineraţie a unui important comandant roman căzut în luptele din 102 d. Chr.

În sfârşit, Cetatea romană Tropaeum construită de Traian este situată la aprox. 2 km sud-vest de monumentul triumfal. Cetatea a fost cercetată arheologic prin numeroase săpături, începute aşa cum am amintit de Gr. Tocilescu şi continuate, cu unele întreruperi, până în prezent. Ea ocupă o suprafaţă de cca. 10 ha.

În ceea ce priveşte sfârşitul vieţii urbane a oraşului Tropaeum, acesta a avut loc la finele secolului al VI-lea şi începutul sec. al VII-lea, procesul de ruralizare a oraşului accentuându-se de aşa natură încât a mers până la abandonarea definitivă a oraşului.

Descrierea materialului ilustrativ de la Cetatea Tropaeum (Adamclisi) 

Este necesar să menţionam că un număr de 10 fotografii–sepia au fost realizate de H. Jacobi în 1896. Dintre acestea, nouă reprezintă aspecte ale ruinelor cetăţii, mausoleului, bazilicii, monumentului triumfal; planşa a 10-a este un desen la sc. 0,005:100 care ilustrează baptisteriul. Cea de a 11-a planşă (foto-sepia) reprezintă numeroase pietre (probabil de calcar) dispuse neregulat pe un spaţiu, având dimensiuni diverse (unele de înălţimea omului) aflate în localitatea Başpunar.

În afara acestora mai există un număr de 7 foto-sepia înfăţişând ruinele cetăţii (realizată de H. Jacobi în 1896), una cuprinzând o bună parte din monumentul triumfal şi alte patru reprezentând desene la scări diverse (ca de pildă harta localităţilor dintre Abrittus şi Adamclisi) precum şi două planşe (un plan al cetăţii Tropaeum) şi o planşă cu diverse desene, ca de pildă: fragmente de coloane de la Bazilica II, detalii de la Bazilica Forensis, fragmente de piese de la poarta de vest etc.

Trebuie să subliniem faptul că aceste fotografii şi desene au fost realizate în 1896, deci la câţiva ani de la primele săpături care au fost efectuate în 1892-1893 de către Gr. Tocilescu în colaborare cu inginerul topograf Pamfil Polonic.