Pe teritoriul actualului oraş s-a descoperit o aşezare de tip dava identificată ipotetic cu Singidava. Aşezarea va continua şi în epoca romană căreia îi aparţin numeroase monumente: inscripţii, reliefuri etc. şi resturi de edificii. La poalele „Cetăţii Deva” s-au găsit temeliile unei clădiri cu ziduri legate cu mortar având un hypocaust şi apeduct. Urmele unor edificii romane s-au descoperit pe „Cetate” (probabil fortificaţie) şi în alte zone ale oraşului Deva (cartierul „Gojdu” etc.) la sud de oraş a fost cercetată o villa rustica alcătuită din mai multe încăperi.