Este situată pe un platou de pe versantul drept al Dunării din dreptul insulei Hinog, aflată la circa 3 km sud de capul podului de la Cernavodă. Această cetatea a avut un mare rol atât economic cât şi strategic. În secolul al VI-lea a fost, se pare, reşedinţă episcopală.

Primele săpături au fost efectuate pe platoul de formă triunghiulară de către Pamfil Polonic în anii 1895-1896 şi 1899, sub conducerea prof. Gr. Tocilescu, director al Muzeului Naţional de Antichităţi.

Cu această ocazie au fost identificate două aşezări, una romană şi alta, se pare, bizantină şi au fost identificate porţile de nord şi de sud ale fortăreţei bizantine, despărţite de poarta romană printr-o şa de teren. De asemenea, s-au găsit temeliile unei bazilici de cimitir cu o capelă anexă în apropierea porţii de nord a cetăţii mai vechi, precum şi inscripţii, fragmente sculpturale, ceramică elenistică, romană şi medievală timpurie.

Foarte interesantă este descoperirea în anul 1947 a unor inscripţii în limba greacă printre ruinele bazilicii de cimitir care menţionează trei martiri: Chiril, Chindeas şi Fastos (Dasiius). În încheiere amintim că la sud de cetatea Axiopolis începe valul de piatră care sfârşeşte la Tomis.

Trebuie să amintim că acest album a fost realizat de Gr. Tocilescu, sub conducerea căruia inginerul topograf Pamfil Polonic a efectuat săpături în anii 1895-1896 şi 1899.