DENUMIRE

NORME ȘI FORMULARE

OMCC 2214/27.09.2005 pentru aprobarea metodologiei de înscriere în Registrul Arheologilor

Fişă tip de înscriere în Registrul Arheologilor

Norme de completare a fişei tip de înscriere în Registrul Arheologilor

Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2009/12.02.2001 pentru aprobarea Normelor de acreditare a experţilor

Notă.Aceste acte au fost create utilizând tehnologia SintAct®-Acte Sintetice (mărci înregistrate ale Wolters Kluwer) la data 26-Nov-2010.

Cerere-tip pentru obţinerea atestatului de expert în patrimoniul mobil

PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII PRIVIND OBȚINEREA ATESTATULUI DE EXPERT vă rugăm să vă adresați Direcţiei Patrimoniu Mobil din cadrul Ministerului Culturii 021 2244421.

Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2008/12.02.2001 pentru aprobarea Normelor de acreditare a conservatorilor şi restauratorilor 

Notă.Aceste acte au fost create utilizând tehnologia SintAct®-Acte Sintetice (mărci înregistrate ale Wolters Kluwer) la data 26-Nov-2010.

Cerere-tip pentru obţinerea atestatului de expert în conservare şi restaurare

PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII PRIVIND OBȚINEREA ATESTATULUI DE EXPERT vă rugăm să vă adresați Direcţiei Patrimoniu Mobil din cadrul Ministerului Culturii 021 2244421.

În baza Legii nr. 211/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 72/2013 privind reorganizarea unor instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Culturii şi a H.G. nr. 427/20.06.2019 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 593/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului – INP, activitatea de atestare în domeniul protejării monumentelor istorice este desfăşurată de Institutul Naţional al Patrimoniului.

ORDINUL nr. 2495 din 26 august 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice