Muzicolog

Născută în anul 1960, la Cluj

Cronica on-line

BIOGRAFIA ȘTIINȚIFICĂ ȘI ARTISTICĂ

Studii:
– Liceul de Muzică, Cluj, pian, 1967– 1979, bacalaureat
– Conservatorul de Muzică „Gh. Dima” Cluj-Napoca, 1979-1983, Muzicologie
– Institutul de Pedagogie Muzicală „Kodály” (Ungaria) – cursuri (1982, 1984)
– Institutul de Muzicologie Budapesta (1990), bursieră a Institutului „Kodály” , specializarea Muzică gregoriană
– Institutul de Muzicologie al Universității Erlangen-Nürnberg – bursă DAAD (1992/1993), specializarea Paleografie gregoriană
– doctorat în muzicologie – teza „Muzica gregoriană în Transilvania medievală” , Academia de Muzică „Gh. Dima” Cluj-Napoca (2001)
– clavecin, la Conservatorul din Madeira (Portugalia, 2005-2007)
– studii postdoctorale la Univeristatea Națională de Muzică, București (2011-2012)
– formare în programul de organizatori de practică profesională Blended Learning al Universității din București (2011-2012)
– examen de abilitare în Muzicologie, Academia de Muzică „Gh. Dima” , cu teza „Muzicologie academică, muzicologie publică” (2016).

Experiența profesională:

 • profesoară de muzică în învățământul mediu (Școala Generală Nr.1, Gherla, 1983-1986), cor de copii
 • profesoară în învățământul artistic de amatori (Școala Populară de Artă Cluj-Napoca, 1986-1990), grup coral cameral
 • secretar muzical (Filarmonica de Stat „Transilvania” , 1993-1995)
 • cadru didactic în învățământul superior de specialitate (din 1990):
  • Academia de Muzică „Gh. Dima” , disciplinele Istoria muzicii, Paleografie gregoriană, Citire de partituri
  • cadru didactic asociat la Universitatea „Babeș-Bolyai” , Secția Pedagogie muzicală, disciplinele: Metodica cercetării științifice, Conținutul teologic și muzical al cantatelor de J. S. Bach, Limbaj și forme în creația lui Bartók și Kodály; Facultatea de Teatru și Televiziune, disciplina Istoria teatrului muzical
 • cercetător științific grad I, la Academia de Muzică „Gh. Dima” (din 2018)
 • membră în echiipele organizatorice
  • Festivalul de Muzică Veche și Universitatea de Vară Miercurea Ciuc
  • Festivalul Internațional musica suprimata
 • publicist muzical – circa 500 de cronici muzicale, în:
  • revistele Actualitatea muzicală, Intermezzo, Muzica, Steaua, Teatrul azi, Tribuna ș. a.
  • online: Cronica Muzicală On-line.
  • emisiuni radio („Pagini din istoria operei” ; cronici)
 • burse de cercetare, respectiv de predare „Erasmus” , la universitățile din Würzburg (2012), Viena (2014), Zagreb (2015), Ljubljana (2016), Lisabona (2016), Budapesta (2017)
 • bursă de cercetare a Fundației „Paul Sacher” (2018)
 • simpozioane științifice internaționale (selectiv):
  • Simpozionul Internațional de Muzicologie „George Enescu” (București)
  • Academia de Muzică „Gh. Dima” Cluj-Napoca
  • Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
  • Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău
  • Gesellschaft der Musikforschung, la Freiburg
  • Internationale Arbeitsgemeinschaft ” Musikgeschichte in Osteuropa” , la Chemnitz
  • „Carl von Ossietzky” Universität Oldenburg
  • Institutul de Muzicologie din Belgrad
  • International Musicological Society, la Dublin
  • Institutul de Muzicologie din Budapesta
  • New European University of Cyprus
  • Universidade Nova Lisabona
  • Facultatea de Muzică Timișoara
  • Institutul Teologic Protestant de Grad Universitar, Cluj-Napoca
  • Institutul Teologic „Emanuel” Oradea
  • Centrul Cultural Bucovina, Suceava
 • conferințe academice, publice și ateliere muzicale:
  • în țară: Cluj-Napoca, Bistrița, Iași, Miercurea Ciuc, Târgu-Mureș, Timișoara
  • în străinătate, Madeira; Lisabona, Budapesta
 • participare la proiectul Musica Migrans al Universității din Leipzig, 2011
 • traducător autorizat, pentru Literatură și arte, de Ministerul Culturii (traduceri publicate din latină, germană, maghiară, engleză, portugheză – muzicologie, poezie); a primit Premiul Concursului Național de Poezie „Traian Demetrescu” (Craiova, 2014, secțiunea traduceri din română în franceză)
 • redactor și/sau referent al publicațiilor Intermezzo, Lucrări de muzicologie (Cluj-Napoca), al Simpozionului Internațional „George Enescu” București
 • fondatoare și conducătoare a ansamblului de muzică medievală Fratres Serviani (din 2001; concerte la Cluj, Brașov, Timișoara, Oradea, Petroșani, Portugalia: Madeira)
 • membră a Ansamblului Schola Gregoriana Monostorinensis (2008-2014)
 • fondatoare și conducătoare a ansamblului studențesc de muzică liturgică medievală Paleographia cantans (din 2009, concerte la Cluj-Napoca), redenumit Schola Transylvanica.

Limbi străine: engleză (avansat); franceză (avansat); germană (avansat); latină (intermediar); maghiară (expert); portugheză (intermediar); rusă (elementar).

Domenii de interes: istoria muzicii europene și românești, muzica medievală transilvană, creația muzicală contemporană, didactica istoriei muzicii, interpretarea muzicii liturgice medievale, relații text-muzică, jurnalism muzical.

Afilieri profesionale:
– Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România
– Internationale Arbeitsgemeinschaft ” Musikgeschichte in Osteuropa” , Leipzig
– Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie, Germania
– Societatea Română Mozart
– Fundația „Sigismund Toduță”
– Uniunea Criticilor și Realizatorilor Muzicali „Mihail Jora”
– Asociația Culturală „Vis de Artist” Botoșani
– Centrul de Istoria Cărților și a Textelor CODEX, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj
– Centro de Estudos da Socioogia e Estética Musical, CESEM Lisabona
– Musica Suprimata e. V. Berlin

CREAȚIA (selectiv):

 • Procedee componistice în liedurile și madrigalurile de Heinrich Schütz. In: Studii de muzicologie, Vol. XX, București, 1987, p.171-190
 • Creația pianistică a lui Ciprian Porumbescu – integrare îm epocă: aspecte de gen și formă. In: Ciprian Porumbescu necunoscut, vol. 2, Suceava, 2012, p. 66-73
 • Noi și istoria muzicii: permanențe creative. Eseuri și traduceri, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2013
 • Muzica clasică și romantică, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2014
 • Muzica nouă, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2014
 • Muzica veche. O istorie concentrată, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2014
 • Codes for Perceiving Enescu’s Music for the Use of Young Audience. Applications upon the String Octet, Op.7. In: Simpozionul Internațional George Enescu, Editura Muzicală, București, 2013
 • Festivaluri, valuri. Însemnări despre sărbătorile muzicii culte și cronica muzicală din România, Editura Școala Ardeleană – Eikon, Cluj, 2016
 • Muzicologie didactică: exprimare, retorică și estetică. Ghid practic, Editura Muzicală, București, 2016
 • Communist Ideology and Academic Education – a Case Study. European Music History as a Discipline in Romania, 1945-2014. In: Conference ” Musical Legacies of the State Socialism” , Serbian Academy for Sciences and Arts, Belgrade, January 2018, pp. 59-81, eds. Ivana Medic, Ivan Moody. ISSN 1450-9814
 • Vigiliale MDVII, studiu introductiv, transcriere, ediția manuscrisului. Seria Izvoare ale muzicii românești, vol. XIV, București, 1986
 • La musique grégorienne de Roumanie. Les manuscrits. Le genre d’hymne. In: Musica Antiqua Europae Orientalis, Vol. VI, nº 4, Bydgoszcz, 1988.
 • Liturgikus énekek Kapisztrán Szent János tiszteletére. Batthyaneum, Ms. I. 3.[Cântece liturgice în cinstea Sfântului Ioan de Capistrano. Batthyaneum, Ms. I.3.]. In: Zenetudományi Irások, Bukarest-Budapest, 1999, p. 52-57
 • Muzica gregoriană în Transilvania medievală (online)
 • Muzică și paleografie gregoriană, Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, 2007
 • Transylvanian Medieval Plainchant Poetry. Some Aspects, Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie. In: Franz Karl Praßl, Piotr Tarlinski (Hgs.),The Future of the Hymnbook. Zukunft des Gesangbuchs. IAH-Bulletin 40 (2012), Kongressbericht der 26. IAH-Studientagung in Timisoara vom 24.-29. Juli 2011, Graz, Opole 2013, pag. 421-431
 • Monodia liturgică medievală de tradiție apuseană, în surse manuscrise românești. In: Studii de sinteză. 2011-2012, p. 380-408, Editura Universității Naționale de Muzică, București, 2013
 • L’éducation musicale dans la Transylvanie Médiévale, Studia Musica UBB, 2/2016, ISSN 1844-4369, p. 33-46
 • Simfonia I de Vasile Herman. In: Muzica, nr. 8, București, 1985, p. 9-13
 • Valentin Timaru. Oratoriul „Pe urmele Mioriței” . In: Muzica, nr. 2, București, 1997, p. 10-14
 • Zum Sprechgesang in der rumänischen Oper des XX. Jahrhunderts. In: Musik als Text. Hgs. Hermann Danuser, Tobias Plebuch, Bärenreiter,Kassel, 1998, vol. 2, p. 498-502
 • Siebenbürgische Tradition im Schaffen des siebenbürgischen zeitgenössischen Komponisten Hans Peter Türk. In: Musikkultur und ethnische Vielfalt im Süd-Ost Europa des XIX. und XX. Jahrhunderts. München, 2007, p.145-156
 • From Jazz in the European Art Music to the World Music, in: Simpozionul „Creația contemporană – tendințe și orientări stilistice” , Arad, 2015, ed. Constantin Râpă, Alin Văcean, MediaMusica, Cluj-Napoca, 2015. ISBN9786066450522

Creația poetică, din care compozitorul Șerban Marcu a preluat versuri în baletul orfeuridice (2011 – premiul UCMR) și în Cântecele Șeherezadei (2013)