Cronica muzicală on-line, formulă unicat în România, a fost lansată în februarie 2005 la inițiativa criticilor muzicali Smaranda Oțeanu-Bunea (muzicolog, compozitoare) și Costin Popa (redactor-șef al revistei MELOS) împreună cu specialiști din CIMEC.

O revistă electronică, on-line, care se scrie sub ochii noştri. Personalităţi ale muzicologiei românești, doctoranzi, absolvenți sau studenți scriu despre evenimente, muzicieni consacraţi sau tinere talente, despre concerte, spectacole, festivaluri, descoperiri și tendinţe în domeniu. Citiţi aceste cronici şi veţi afla mai multe despre evenimente la care ați participat sau la care v-ar fi plăcut să luaţi parte.

„…un document prețios de relaționare cu melomanii, cu marele public, dar și cu specialiștii din domeniul muzical devenind, în numeroase cazuri, unica mărturie a evenimentelor perioadei contemporane. Credem că, paralel presei scrise și audio-vizualului, se realizează astfel cu eficiență, o prezență constantă și continuă a muzicii în memoria culturală a națiunii.” (Prof. Univ. Dr. Grigore Constantinescu, președinte UCRRM – Uniunea Redactorilor și Realizatorilor Muzicali din România).

„…un model dinamic de a urmări reflectarea evenimentelor muzicale din țară și din lume.” (Conf. Univ. Dr. Elena-Maria Șorban, muzicolog – Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca).

Arhivă cronici 2005-2021

Cronici 2022