Text de Constanța Cristescu

Aflu de pe situl Centrului Cultural Bucovina, dar şi din presa suceveană – Monitorul şi alte publicaţii, că pe data de 15 martie, la Biblioteca judeţeană „I.G. Sbiera” din Suceava s-a lansat cel de-al II-lea volum cu titlul „Iraclie şi Ciprian Porumbescu” de Leca Morariu. Sic!

De unde atâta lansare a unei opere care a fost publicată cu sprijinul Consiliului Judeţean Suceava prin Centrul Cultural Bucovina, în 4 (patru) volume, sub îngrijirea specializată a prof. univ. dr. Vasile Vasile, reputat muzicolog, în perioada anilor 2014-2017?

Iată copertele celor patru volume ce pun în circulaţie editorială la mai mult de jumătate de secol opera fundamentală a lui Leca Morariu dedicată intelectualului bucovinean pr. Iraclie Porumbescu şi personalităţii compozitorului patriot Ciprian Porumbescu.

Cele 4 volume din monografia dedicată de Leca Morariu celor doi intelectuali bucovineni redau documentul dactilografiat de soţia lui Leca Morariu, distinsa Octavia Morariu, care l-a şi predat Editurii Muzicale pentru tipar. Fiind predată în editură în plină perioadă de cenzură comunistă, monografia a fost crunt cenzurată, astfel încât la vremea aceea, din primul volum îngrijit de muzicologul Vasile Vasile a văzut lumina tiparului un volum masacrat de cenzurator. Apoi, distinsul muzicolog s-a oprit din publicat, aşteptând vremuri mai bune. Opera monografică completă a savantului bucovinean a văzut lumina tiparului abia în deceniul al doilea al secolului XXI, la Suceava, în 4 volume publicate la Editura Lidana între anii 2014-2017. Monografia realizată de Leca Morariu în prima jumătate a sec. XX este cea mai documentată lucrare muzicologică dedicată compozitorului bucovinean Ciprian Porumbescu şi tatălui său, pr. Iraclie Porumbescu.

Cunosc primul volum publicat sub acelaşi titlu de Maria Olaru şi la momentul lansării lui am protestat public cu argumente profesionale incontestabile. De unde această aşa-zisă „nouă” operă publicată sub acelaşi titlu de pretinsa promotoare a operei lui Leca Morariu, farmacista Maria Olaru? Maria Olaru, vecină fiind cândva cu Octavia Morariu soţia savantului bucovinean, a pus mâna pe locuinţa acesteia după moarte, devenind custode al unei „Fundaţii culturale Leca Morariu”, ce pretinde că promovează opera şi personalitatea savantului bucovinean.

Această ediţie construită pe resturi de manuscrise rămase în locuinţa defunctei nu reprezintă opera monografică a lui Leca Morariu, ci sunt resturi răzleţe de manuscrise valorificate deja editorial în monografia publicată. Grav este faptul că această aşa-zisă „promotoare” a operei lui Leca Morariu, după ce a sabotat publicarea volumelor monografice originale, dar a şi participat la lansarea lor, nu a înţeles nici în ziua de astăzi că dacă vrea să publice manuscrise răzleţe de-ale lui Leca Morariu – nu o opreşte nimeni să o facă -, trebuie să le publice sub alt titlu decât cel al operei monografice originale publicată deja de Centrul Cultural Bucovina sub îngrijirea specializată a muzicologului Vasile Vasile, după dactilograma realizată şi corectată de însăşi soţia lui Leca Morariu.

Şi mai grav este faptul că falsul editorial al acestei cocoane a fost elogiat de universitari super-titraţi, din nefericire nedocumentaţi. Prin urmare, elogii nefondate!

În consecinţă nu pot decât să-mi exprim revolta şi oprobiul faţă de acest act de profanare a unei opere muzicologice fundamentale a lui Leca Morariu în favoarea unui surogat publicat sub acelaşi titlu de o impostoare cu pretenţii de promotoare a operei savantului bucovinean.