Muzicolog, profesor, etnolog

Născută pe 10 mai 1959, în Vatra Dornei

COLECȚII AUDIO

BIOGRAFIA ARTISTICĂ

Studii:
Liceul de Muzică din Cluj-Napoca, absolvit în 1978; Academia de Muzică „Gh. Dima” din Cluj-Napoca – Facultatea de Compoziție, Muzicologie, Pedagogie, Secția Muzicologie și Pedagogie – în perioada 1980-1984; cursuri postuniversitare de muzică psaltică la Universitatea Națională de Muzică „C. Porumbescu” din București în perioada doctoranturii (1993-1994); doctorat în muzicologie – specializarea etnomuzicologie – la Academia de Muzică „Gh. Dima” din Cluj-Napoca, având conducător prof. univ. dr. Ileana Szenik, susținut în 1996.

Activitate profesională:
Profesoară de teorie-solfegiu, pian și cor la Şcoala de Muzică din Zalău (Jud. Sălaj) între 1984-1990; cercetător științific și apoi cercetător științific principal III etnomuzicolog la Institutul de Etnografie și Folclor „C. Brăiloiu” din București între 1990-1999; conferențiar universitar la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad – Facultatea de Teologie Ortodoxă și la Facultatea de Ştiințe Umaniste – în perioada 1998-2006; redactor la săptămânalul „Rodul pământului” – 2008; consultant artistic muzicolog la CCB-CCPCT; colaborator la Radio Cultural, Radio Cluj, ProTv, revistele MuzicaHoReCa ProfitActualitatea muzicală și CRONICA MUZICALĂ ON-LINE (revistă de informare, cu acces la diaspora românească și la lumea străină cunoscătoare de limba română).

Membră a UCMR/Secția Muzicologie din 1996, desfășurând activitate de cercetare muzicologică finalizată în studii și volume achiziționate, publicate și în curs de publicare.

Activitate în diverse organisme profesionale naționale și internaționale: ICTM, IOV, Fundația «Sigismund Toduță», elaborând și furnizând materiale științifice, referințe, materiale documentare și elaborând proiecte de cercetare-conservare arhivistică, între care menționez proiectul de anvergură „Sigismund Toduță. Opera omnia document” în format digital.

Activitate continuă de cercetare muzicologică începând din 1981, soldată cu premii prestigioase:
Mențiune și Premiul III la Conferințele Naționale ale Cercurilor Ştiințifice Studențești ediția a VI-a, Iași și a VII-a, București.
Premiul „Ciprian Porumbescu” al Academiei Române pe anul 2001.
Premiul Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România 2019, medalia Meritul Bucovinei 2018.

Domenii de cercetare predilecte:
– etnomuzicologie;
– tipologie ritmică, tipologie melodică;
– fenomene de interculturalitate;
– metodologia cercetării;
– bizantinologie – retorică muzicală;
– stilistică muzicală;
– instrumente muzicale de cult;
– cercetare interdisciplinară – modelare și tipologie muzicală computerizată, valorificări audio doc în multimedia, în colaborare cu matematicieni și informaticieni;
– didactică – muzică, etnologie, muzicologie.

LISTA DE LUCRĂRI:

1. Satul românesc contemporan (coautor la un capitol), Academia Română – Institutul Național de Cercetări Economice – Institutul de Economie Agrară, București, 1993.
2. CD-ROM: Les chemins du paradis / La peinture murale Moldave aux XV-XVI siecles (ilustrarea muzicală documentară cu material liturgic), carte pe CD sub egida UNESCO, Institutul de Tehnică de Calcul, București, 1997.
3. Chemări de toacă. Repertoriul românesc – Monografie, tipologie și antologie muzicală, apărută în Colecția Națională de Folclor, București, Editura Academiei Române – Fundația Dosoftei, 1999, 400p., ISBN 973-27-0600-7. Ediția a doua însoțită de antologia audio doc, Suceava, Editura Lidana, 2012, ISBN 978-606-8160-64-1.
4. Nunta din Județul Bistrița Năsăud (coautor, coredactor și ilustrator muzical), Centrul Național de Conservare și Valorificare a Creației Populare, București, 1998-2000, publicație temporară pe internet. Rezultatele personale parțiale sunt publicate în volumele de la pct.6 și pct.7.
5. Cântările Vecerniei în stilul Episcopului Ioan I. Pap al Aradului, (Micro-ediție critică însoțită de un studiu introductiv), Editura Arefeană, București, 2003, 129p., ISBN 973-8276-17-9.
6. Crâmpeie din cronologia unei deveniri, vol.1, București, Editura Muzicală, 2004, 238p., ISBN 973-42-0369-X.
7. Crâmpeie din cronologia unei deveniri, vol.2, București, Editura Muzicală, 2005, 228p., ISBN 973-42-0406-8.
8. Anastasimatar arădean, carte pe CD, București, 2006, 516p., ISBN-10: 973-0-04535-6; ISBN-13: 978-973-0-04535-2 (foto).
9. Studii și materiale muzicologice achiziționate de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România în anii 2005-2006, București, 2006, 439p., ISBN(10)973-0-04765-0; ISBN(13)978-973-0-04765-3 (CD).
10. Folclor muzical nupțial, vol.1, București, 2009, ISBN 978-973-0-06300-4, carte pe CD (coperta – CD) .
11. Unitate și diversitate în muzica românească de tradiție bizantină. Stilurile regionale, București, 2009, ISBN 978-973-0-06438-4. carte pe CD (coperta CD – cuprins CD).
12. SIGISMUND TODUȚĂ ȘI STILUL LITURGIC DE LA BLAJ, Fundația „S. Toduță” – Editura Arpegione, Cluj-Napoca, 2011, ISBN 978-973-8329-83-6, 131p (coperta – cuprins).
13. Izvoare bizantine în metamorfoze enesciene, Editura Mușatinii, Suceava, 2011, ISBN 978-973-1974-82-8 (mai mult…).
14. Contribuții la valorificarea tradiției muzicale din Banat și Transilvania, Editura Muzicală, București, 2011, 222p (mai mult…).
15. Anastasimatarul arădean, 2021, Editura Eurostampa, Timișoara (copertăcuprins selectiv).
16. Un secol de etnomuzicologie românească. Parcurs și perspectivă în sistematica repertorială, 2021, Editura Muzicală, București (copertăcuprins).

1. Curs practic de muzică bisericească și ritualpentru secțiile „Teologie-Litere” și „Asistență socială” de la Facultatea de Teologie Ortodoxă, Arad, Editura Universității „Aurel Vlaicu”, 2000, 97p., ISBN 973-9361-32-3.
2. Cele opt glasuri la Vecernie după ediția din 1927 a lui Trifon Lugojan, în notație dublă psaltică și occidentală actualizată, Arad, Editura Universității „Aurel Vlaicu”, 2000, 81p., ISBN 973-9361-36-6.
3. Liturghier de strană, Editura Universității „Aurel Vlaicu”, Arad, 2001, 103p., ISBN 973-8363-10-1. Ediția a II-a, îmbunătățită, publicată sub formă de carte pe CD, Editura Universității «A.Vlaicu», Arad, 2006, cu difuzare pe Internet și prin imprimare bibliotecară de pe CD.
4. Vecernier, vol.1, Editura Universității „Aurel Vlaicu”, Arad, 2001, 112p., ISBN 973-8363-12-8. Ediția a II-a, îmbunătățită, publicată sub formă de carte pe CD, Editura Universității «Aurel Vlaicu», Arad, 2006, cu difuzare pe Internet și prin imprimare bibliotecară de pe CD.
5. Vecernier vol. al 2-lea, carte pe CD, Editura Universității «Aurel Vlaicu», Arad, 2006, cu difuzare pe Internet și prin imprimare bibliotecară de pe CD.
6. Utrenier, carte pe CD, Editura Universității «Aurel Vlaicu», Arad, 2006, cu difuzare pe Internet și prin imprimare bibliotecară de pe CD (foto).

1. Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, tom.5, Editura Academiei Române, București, 1994.
2. Ilarion Cocișiu, Lăutarii și lăutăria, „Studii și Comunicări de etnologie”, X, Sibiu, Editura Academiei Române, București, 1996.
3. Ghidul iubitorilor de folclornr.1/20112/20123/20134/20145/20156/20167/2017 Centrul Cultural Bucovina – Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale, Suceava.
4. Ciprian Porumbescu necunoscutnr.1/20112/20123/2013, Centrul Cultural Bucovina – Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, Suceava.
5. Ilarion Cocișiu, Cântece populare românești, ediția a IV-a, Editura Charmides, Bistrița, 2014, ISBN 978-606-8513-38-6, (mai mult…).
6. Ilarion Cocișiu, Contribuții la etnomuzicologia românească din prima jumătate a sec. XX, Editura Charmides, Bistrița, 2014, ISBN 978-606-8513-52-2, (mai mult…).
7. Alexandru Voevidca, Folclor muzical din Bucovina, Ediție critică și catalog tipologic muzical de dr. Constanţa Cristescu, Suceava, Ed. Lidana: vol.1. Repertoriul ritual-ceremonial vocal, 2015, 300 p., vol.2. Repertoriul instrumental de joc (Partea I), 2017, 350 p., vol.3. Repertoriul instrumental de joc (Partea a-II-a), Cântecul vocal de joc, 2019, 350p., vol.4. Cântecul vocal de joc (Partea a II-a), Doina, Balada, 2020, 500p.

1. Clopotele BucovineiThe Bells of Bucovina, DVD în colab., Suceava, Consiliul Județean Suceava-Centrul Cultural Bucovina-Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, ediția I, 2010, ediția a II-a, 2019.
2. Ciprian Porumbescu în interpretări memorabile la Suceava, Stupca şi la Ateneul RomânCiprian Porumbescu in memorable performances in Suceava, Stupca and at The Romanian Atheneum, DVD, Suceava, Centrul Cultural Bucovina-C.C. P.C.T., 2017.

În seria document Colecția de folclor a Bucovinei/ Folklore Collection of Bukovina, publicată sub egida Centrului Cultural Bucovina, Suceava:

3. Colinde din zona Dornelor/ Christmas carols from Dorna Area, CD, 2011;
4. Colinde și cântece de stea din zona Rădăuților/ Christmas Carols and Star Songs from Rădăuți Area, CD, 2013;
5. Șezători și clăci din Bucovina/ Bees and corvees from Bukovina, no.1, DVD, 2014;
6. Cântece de cătănie din Bucovina/ Songs of conscript from Bukovina, CD, 2015;
7. Colinde din Bucovina/ Christmas Carols from Bukovina, CD, ed.I, 2016, ed. a II-a, 2017, ed. a III-a, 2018;
8. Cântece rituale de nuntă din Bucovina/ Wedding ritual songs from Bukovina, CD, 2017;
9. Fluierași din Bucovina/ Shepherd’s pipe plazers from BukovinaNo.1– Liviu Țaran, DVD, 2017.

1. Calcularea entropiei și redundanței ca metodă de analiză muzicală, în Lucrări de muzicologie, vol.17-18 (1981-1982), Cluj-Napoca, 1985, p.135-139.
2. O tratare matematică a gândirii ciclice în muzica renascentistă (în colaborare cu Gabriela Cristescu), Universitatea din Cluj-Napoca, Laboratorul de cercetări interdisciplinare, Sesiune de comunicări, 17 noiembrie 1983, p.1-23.
3. Toaca, utilizarea ei, considerații asupra repertoriului cules, în Lucrări de muzicologie, vol.19-20 (1983-1984), Cluj-Napoca, 1986, p.91-100.
4. Ritmul percutat autonom – posibilități de modelare matematicăUniversitatea din Cluj-Napoca, Laboratorul de cercetări interdisciplinare, Sesiune de comunicări, 19 decembrie 1985, p.91.
5. Unele particularități zonale ale utilizării toacei, investită cu funcție competițională, în Acta Musei Porolissensis, XI, Muzeul Județean de Istorie și Artă, Zalău, 1987, p.667-673.
6. Ritmul de toacă, în Studii și articole, V, Baia Mare, Societatea de Ştiințe Filologice din România – Filiala Baia Mare, 1989, p.158-162.
7. Forma arhitectonică a semnalelor de toacă; polifonii de toace, în Revista de Etnografie și Folclor, București, tom 35, nr.3-4, 190, p.225-238.
8. Ritmul percutat autonom, un sistem distinct al ritmicii populare românești, I, în Revista de Etnografie și Folclor, București, tom 36, nr.1-2, 1991, p.9-32.
9. Bate toaca în Postul Paștelui, în vol. Primăvara. Tradiții și obiceiuri, Academia Română – Institutul de Etnografie și Folclor, București, 1991, p.65-69.
10. Pelerinaj de Sfânta Maria la Mănăstirea Nicula, în vol. Vara. Tradiții și obiceiuri, Academia Română – Institutul de Etnografie și Folclor, București, 1991, p.21-25.
11. Ritmul percutat autonom, un sistem distinct al ritmicii populare românești, II, în Revista de Etnografie și Folclor, București, tom 37, nr.5, 1992, p.455-469.
12. Toconelele, în vol. Imagini și permanențe în etnologia românească, Chișinău, Editura Ştiința, 1992, p.144-151.
13. O sistematizare a ritmicii populare românești, în Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, tom 3, București, Editura Academiei Române, 1992, p.203-210.
14. Considerații asupra pelerinajului și cântecului de pelerinaj din Nordul Transilvaniei, în Acta Musei Porolissensis, XVII, Muzeul Județean de Istorie și Artă, Zalău, 1993, p.439-446.
15. Asupra tipologiei repertoriului cu variabilitate maximă (în colaborare cu Gabriela Cristescu), în Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, tom 4, București, Editura Academiei Române, 1993, p.161-171.
16. O problemă de funcționalitate, în Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, tom 5, București, Editura Academiei Române, 1994, p.157-171.
17. Pelerinajul și cântecul de pelerinaj din Transilvania, în Studii și comunicări, VIII, Sibiu, Editura Academiei Române, 1994, p.137-155.
18. Pilgrimage and pilgrimage song in Transilvania, în East european meetings in ethnomusicology, 1 (1994), București, p.30-43.
19. Constantin Brăiloiu, profesorul universitar, în lumina unor manuscrise inedite, în vol. Centenar Constantin Brăiloiu, București, Editura Muzicală, 1994, p.319-327.
20. A Cult Instrument in Romania – The Wooden Plate, în Jahrbuch für Volksliedforschung, im Auftrag des Deutechen Volksliedaechivs, 39, Erich Schmidt Verlag, 1994, p.117-124.
21. Clasificare tipologică de repertoriu cu formă variabilă și tipologia repertoriului de toacă (în colaborare cu Gabriela Cristescu), Raport de cercetare, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Arad, Ianuarie 1995.
22. Aspecte ale dinamicii folclorului din Luizi Călugăra (Jud. Bacău) (în colaborare cu Mihaela Şerbănescu), în Revista de etnologie, nr.1/1995, Chișinău, Editura Ştiința, p.100-104.
23. Funcția liturgică a toacei – argumente etnomuzicologice, în vol. Colocvii 1993-1994, „Muzica sacră în spațiul românesc”, Iași, Filarmonica „Moldova”, 1995, p.60-66.
24. Von dem Gebrauch der Volksmusikinstrumente in der Kunstmusik¬schafung, în IV International Symposium: Folklore, Musik, Work of Art, Faculty of Music, Belgrade, 5-7 April 1995, p.59-60 (rez. germ. și rusă) p.15-16. Volumul cu lucrările in extenso nu a mai apărut din cauza războiului din Iugoslavia.
25. Ritmul muzicii bizantine din etapa stilistică actuală – abordare etnomuzicologică, I, în Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, tom 6, București, Editura Academiei Române, 1995, p.165-181.
26. Ilarion Cocișiu – reprezentant de seamă al etnomuzicologiei românești, în Studii și comunicări de etnologie X, Sibiu, Editura Academiei Române, 1996, p.25-31.
27. Toaca – probleme de organologie, în Anuarul Arhivei de Folclor, XV-XVII (1994-1996), Cluj Napoca, Editura Academiei Române, 1997, p.341-356.
28. Limbaj și metalimbaj în muzica de toacă (I), în Byzantium, vol.3, Iași, Academia de Muzică „George Enescu”, 1996.
29. Relația între cântarea de strană și semnalele de toacă în mănăstirile ortodoxe din România, în vol. Teologie și științe umaniste, Arad, Universitatea „Aurel Vlaicu”, Facultatea de Teologie Ortodoxă, 1995, p.55-63.
30. O metodă etnomuzicologică de analiză și transcriere a muzicii bizantine moderne, în Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, tom 7, București, Editura Academiei Române, 1996, p. 183-189.
31. Rugăciunea în ortodoxie. Limbaje ale rugăciunii. în Byzantion Romanicon, vol.III, Iași, Academia de Arte „George Enescu”, Editura Artes, 1997, p. 102 – 108.
32. Coordonate metodologice în cercetarea muzicii bizantine – tehnici discursive, în vol. Imagini și permanențe în etnologia românească (Al VI-lea Simpozion Național de Etnologie, Caransebeș, 24-27 iulie 1997), București, Institutul de Etnografie și Folclor „C. Brăiloiu”, 1999 (10 pagini).
33. Topological investigations on psalmody musical signs, în Bulletins for applied & Computer MathematicsInteruniversity Network in Central Europe, Caretaken by the PAMM – Centre at the Tehnical University of Budapest, 1999, p. 157-163.
34. Funcționalitatea toaceipartea I, în Teologia, an III, nr. 1-2 (ianuarie-iunie), 1999, Arad, p. 27-52; partea a II-a, în Teologia, an III, nr. 3-4, 1999, p. 47-64. Lucrare referată de Acad. Alexandru Surdu în rev. cit. p. 65.
35. Unele tehnici discursive în muzica de sorginte bizantină, Analele Universității „Aurel Vlaicu” – Seria Teologie, Arad, 2000, p.66-71.
36. Model și clișeu în muzica de tradiție bizantină, idem, p. 72 – 77.
37. Considerații asupra unității structurale în planul modal al Liturghiei Sfântului Ioan Gură de Aur, în Teologia, nr. 2 – 2001, Arad, p. 120-126.
38. Structuri modale în col. de „Melodii bisericești” editată în anul 1934 de Dimitrie Cusma, în „Teologia”, anul IV, nr.3-4/3001, Arad, p.28-39.
39. Trăsături definitorii ale ritmului cântării liturgice ortodoxe din Ardeal, în vol. Lucrările științifice ale Simpozionului Internațional „Universitaria ROPET 2001” 18-20 octombrie 2001, 7/Ştiințe socio-umane și reconversie, Petroșani, Editura Focus, 2001, p.170-175.
40. Glasurile caransebeșene după colecția „Melodii bisericești” de Dimitrie Cusma. Studiu de caz, în vol. Lucrările științifice ale Simpozionului Internațional „Universitaria ROPET 2001” 18-20 octombrie 2001, 7/Ştiințe socio-umane și reconversie, Petroșani, Editura Focus, 2001, p.176-181.
41. Aspecte ale gândirii ciclice în versiunea arădeană a Liturghiei Sfântului Ioan Gură de Aur (colab. cu Vasile Cucu – absolvent), în vol. „Facultatea de Teologie la 10 ani de existență”, Sesiune de comunicări, Universitatea „A. Vlaicu”, Arad, 2001, Editura Universității „A. Vlaicu”, Arad, 2002, p. 58-67.
42. Aspecte ale Paraclisului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, în „Teologia”, Anul VI, nr. 2, 2002, Arad, p. 28-42.
43. Trăsături stilistice ale cântării bisericești ortodoxe ardelenești notate de Dimitrie Cunțan, în „Studii de imnologie”, Editura Mirton, Timișoara, 2002, p. 91-99.
44. Semiologische Methode einer Analyse der bizantinischer Musik Grafik, Musikinstrumente, Gebets gerate, în „Analele Universității A. Vlaicu din Arad”, Seria: Teologie, Fascicola „Teologie, științe umaniste, didactică”, 2002, p. 18-23.
45. Tipologie de joc popular – studiu de metodă, în „Analele U.A.V. Arad”, Seria Teologie, Fascicola „Teologie, științe umaniste, didactică”, 2002, p. 111-118.
46. Structuri modale în glasurile vecerniei din tipărituri ale primei jumătăți a sec. XX din vestul și sud-vestul țării, în „Studii de antropologie creștină”, Editura Universității „A. Vlaicu”, Arad, 2003, p. 62-73.
47. Paralelă stilistică între cântarea liturgică arădeană și cea „cunțană”, în „Annales Universitates Apulensis”, „Series Theologica”, 3/2003, MEC – Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia, 2003, p. 50-58.
48. Recitativul liturgic ortodox, în „Lucrările științifice ale Simpozionului internațional „Universitaria Ropet 2003” – Ştiințe socio-umane, Teologie”, 16-18 octombrie 2003, Editura Universitas, Petroșani, 2003, p. 124-130.
49. Tarafurile tradiționale din Năsăud – studiu de metodă, în vol. „Lucrările științifice ale Simpozionului internațional „Universitaria Ropet 2003” – Ştiințe socio-umane. Filologie”, 16-18 octombrie 2003, Editura Universitas, Petroșani, 2003, p. 175-180.
50. Structuri modale în colecțiile de cântări bisericești ale lui Atanasie Lipovan, în „Studii de imnologie”, EUV Timișoara, 2004, p. 67-80.
51. Structuri modale în muzica românească de tradiție bizantină (studiu de antropologie muzicală pe glasul I arădean), în „Studii de imnologie”, EUV Timișoara, 2004, p. 221-227.
52. Considerații asupra spiritualității enesciene, în Simpozion Internațional – Prezența Bisericilor într-o Europă unită. O nouă dimensiune a dialogului ecumenic și interreligios, Arad, Editura Universității „Aurel Vlaicu”, 19-20 mai 2005, p. 305-324.
53. Enescu și muzica românească de tradiție bizantină, în Teologia, Anul IX, Nr. 3/2005, Arad, p. 134-157.
54. Influențe bizantine în opera Oedip de George Enescu, în Teologia, Anul IX, Nr. 4/2005, Arad, p. 100-114.
55. Valorificarea contemporană a unor manuscrise muzicale de tradiție bizantină din Biblioteca Mitropoliei Banatului (1), în „Studii de imnologie”, EUV Timișoara, 2006, p. 218-233.
56. Dinamica scriiturii corale toduțiene în cele două Liturghii și-n Psalmul „La râul babilonului”, în Teologia, Anul X, nr.4/2006, Arad, p. 51-69.
57. Ipostaze liturgice ale unor leitacorduri toduțiene, în Muzica, Anul XVIII, nr. 2/2007, p. 64-74.
58. Ilona Szenik la 80 de ani, în Muzica, Anul XIX, nr. 1/2008, p.143-150.

1. La lucrarea: Laurent Aubert (eds.), Mondes en musique, Genève, Musée de l’Ethnographie, 1991, în Anuarul Arhivei de Folclor, XII-XIV (1991-1993), Cluj-Napoca, Editura Academiei Române, 1993, p. 546-547.
2. La lucrarea: Gh. Ciobanu, Studii de etnomuzicologie și bizantinologie, III, București, Editura Muzicală, 1992, 223p, în Muzica, nr.2 (aprilie-iunie), 1993, p.157-158.
3. La lucrarea: Al. Voevidca, Cântece populare din Bucovina (volum îngrijit de Vasile Nicolescu și Cristina Rădulescu-Pașcu), București, Editura Muzicală, 1990, 326 p., în DEMOS, Band 31, 1994, heft 4, p. 319.
4. La lucrarea: Cornelia Călin, Jurnalul oral. Index tipologic și motivic, antologie de texte, București, Editura Erasmus, 1993, 175 p., în DEMOS, Band 31, 1994, Heft 4, p. 319-320.
5. La lucrarea: George Breazul, Colinde, București, Editura Fundației Culturale Române, 1993, 496 p., în DEMOS, Band 31, 1994, heft 4, p.322.
6. La lucrarea: Speranța Rădulescu, Cântecul. Transilvania Meridională. Tipologie muzicală, București, Editura Muzicală, 1990, 254 p., în DEMOS, Band 31, 1994, Heft 4, p. 329-330.
7. La lucrarea: V. Bârleanu, F. Bucescu, Melodii de joc din Moldova, Iași, Universitatea „Al.I.Cuza”, 1990, 554p, Caietele Arhivei de Folclor, IX, în DEMOS, Band 31, 1994, Heft 4, p.331-332.
8. La lucrarea: Viorel Nistor, Folclor coregrafic, I-II, București, Editura Muzicală, 1991, 202p+325 p., în DEMOS, Band 31, 1994, Heft 4, p. 332-333.
9. La lucrarea: Vasile Chisăliță, Melodii tradiționale de fluier din Nordul Bucovinei, Chișinău, Editura Ştiința, 1993, 155 p., în DEMOS, Band 31, 1994, Heft 3, p. 242-243.
10. La lucrarea: Gheorghe Ciobanu, Studii de etnomuzicologie și bizantinologie, III, București, Editura Muzicală, 1992, în DEMOS, Band 31, 1994, Heft 2, p. 156-157.
11. La lucrarea: Rodica Raliade, Bibliografia românească de etnografie și folclor pe anii 1989-1990, REF, 36, nr.6, 1993, în DEMOS, Band 31, 1995, Heft 4, p. 260.
12. La lucrarea: C.A.Ionescu, Colinde din Transnistria, Chișinău, Editura Ştiința, 1994, 202 p., în DEMOS, Band 32, 1996, Heft 2, p. 134.
13. La lucrarea: Sim.Fl.Marian, Sărbătorile la româniStudiu etnografic, I-II, București, Editura Fundației Culturale Române, 1994, 320 p., în DEMOS, Band 32, 1996, Heft 2, p.111.
14. La lucrarea: Ioana Cristache Panait, Arhitectura de lemn din Transilvania (județul Alba, Mureș și Harghita), București, Museion, 1992, 190 p., în DEMOS, Band 32, 1996, Heft 2, p. 111.
15. La lucrarea: Virgiliu Florea, Folcloriști ardeleni. Colecții inedite de folclor, Cluj-Napoca, Transilvania Press, 1994, în DEMOS, Band 32, 1996, Heft 3, p.241.
16. La lucrarea: Ilona Szenik, Tipuri melodice de bocet din Transilvania, Anuarul Arhivei de Folclor, VIII-XI, 1987-1990, p. 1987-1990, p. 223-241, în DEMOS, Band 32, 1996, Heft 3, p.242.
17. La lucrarea: Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, tom 3, 1992, București, Editura Academiei Române, 242 p., în DEMOS, Band 32, 1996, Heft 4.
18. La lucrarea: Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, tom 4, 1993, București, Editura Academiei Române, 236 p, în DEMOS, Band 32, 1996, Heft 4.
19. La lucrarea: Anuarul Arhivei de Folclor, XII-XIV (1991-1993), Cluj-Napoca, Editura Academiei Române, 1993, 582 p., în DEMOS, Band 32, 1996, Heft 4.
20. La lucrarea: Studii și comunicări de etnologie, tom VIII, 1994, Sibiu, Editura Academiei Române, 303 p., în DEMOS, Band 32, 1996, Heft 4.
21. La lucrarea: Mariana Flaișer, Terminologia muzicii în limba română, Iași Casa Editorială „Demiurg”, 1997, 232 p., în Teologia, An IV, nr.1/2000, Arad, p. 148.
22. Recenzie: O carte pentru mileniul III: CD – Les chemins du paradis, autor Răzvan Teodorescu, ilustrare muzicală Constanța Cristescu, ITC S.A., București, 1997, în Actualitatea muzicală, II/August 1998, p. 2.
23. La lucrarea: CD – România, ITC S.A., București, 1997, în Actualitateamuzicală, I/Septembrie 1998, p.2.
24. La lucrarea: Lucia Iștoc, Tipuri melodice de bocet din Transilvania, Anuarul Arhivei de Folclor, VIII – XI, 1987 – 1990, p. 197 – 223, în DEMOS, Band 32, 1996, Heft 4, p. 241.
25. La lucrarea: Emilia Comișel, Studii de etnomuzicologie, Editura Muzicală, București, 1992, în DEMOS, Band 31, 1991, Heft 4, p.156 – 157.
26. La lucrarea: Angelica Stoican, Rădăcini și ravenic – baladă și cântec, obiceiuri și legende din Plaiul Munților Mehedinți, vol. I, Craiova, Editura MJM, 2006, în Rodul Pământului, Nr. 6/19-25 Mai 2008, p. 12.
27. Recenzie radiofonică a lucrării: Emilia Comișel, Francisc Faszlo – Constantin Brăiloiu, partizan al muzicologiei fără frontiere (în colaborare cu Aurelian Popa Stavri), la Radio Cultural-emisiunea „Miorița”, 30 septembrie 2007.
28. Recenzie radiofonică a lucrării: Adrian Vicol – Recitativul epic al baladei românești (în colaborare cu Aurelian Popa Stavri), la Radio Cultural-emisiunea „Miorița”, 27 ianuarie 2008.
29. Recenzie la lucrarea: Emilia Comișel, Francisc Faszlo – Constantin Brăiloiu, partizan al muzicologiei fără frontiere, Cluj, Editura Eikon, 2006, în Muzica, Nr. 2/2008, p. 133-135.

1. Istoria Muzicii Româneşti (în colaborare cu Petru Stoianov) – În Sinteze III, Editura Fundaţiei 1. Sfinții Împărați Constantin și Elena, în Adevărul, Miercurea Ciuc, Harghita, 21.05.1995.
2. Eroii neamului, în Adevărul, Miercurea Ciuc, Harghita, 1.06.1995.
3. Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, în Adevărul, Miercurea Ciuc, Harghita, 24.06.195.
4. Sfântul Niceta de Remesiana, în Adevărul, Miercurea Ciuc, Harghita, 24.06.1995.
5. Sfântul Ghelasie de la Râmeți, în Adevărul, Miercurea Ciuc, Harghita, 30.06.1995.
6. Fericirile, Glas IV, în cântarea arădeană, în Biserica și școala, nr. 4 – 5/iunie 2000, p.7.
7. Luminânda Sfintelor Paști, în Calea mântuirii, nr. 1/aprilie 2000, p.2.
8. Recitativul liturgic ortodox contemporan, în Calea mântuirii, nr. 4/19 ianuarie 2003, p. 3, Arad.
9. Considerații asupra recitativului liturgic ortodox, în Calea mântuirii, nr. 1/1.01.2004, p.3-4.
10. Folclorul, în Rodul Pământului, Nr. 0/10-16 Martie 2008, p. 15.
11. Jocul popular românesc, în Rodul Pământului, Nr. 0/10-16 Martie 2008, p. 15.
12. Bulgăraș de cântec dulce, în Rodul Pământului, Nr. 0/10 -16 Martie 2008.
13. Rugăciuni populare, în Rodul Pământului, Nr. 0/10 -16 Martie 2008.
14. Jocul popular românesc (II), în Rodul Pământului, Nr. 1/14-20 Aprilie 2008, p. 16.
15. Bulgăraș de cântec dulce, în Rodul Pământului, Nr. 1/14-20 Aprilie 2008, p. 16.
16. Strecurați printre legi, proiecte și milostenii, în Rodul Pământului, Nr. 2/21-27 Aprilie 2008, p. 7.
17. Un ziar pentru cei mulți, în Rodul Pământului, Nr. 1/21-27 Aprilie 2008, p. 13.
18. Jocul popular românesc (III), în Rodul Pământului, Nr. 2/21-27 Aprilie 2008, p. 4.
19. Conservarea folclorului în comune călărășene, în Rodul Pământului, Nr. 2/21-27 Aprilie 2008, p. 4.
20. Rugăciune către Maica Domnului, în Rodul Pământului, Nr. 2/21-27 Aprilie 2008, p. 4.
21. Rugăciunea copiilor către îngeraș, în Rodul Pământului, Nr. 2/21-27 Aprilie 2008, p. 4.
22. Jocul popular românesc (VI), în Rodul Pământului, Nr. 3/28-4 Mai 2008, p. 4.
23. Bulgăraș de cântec dulce, în Rodul Pământului, Nr. 3/28-4 Mai 2008, p. 4.
24. Proverbe românești la început de campanie electorală, în Rodul Pământului, Nr. 4/5-11 Mai 2008, p. 13.
25. Meseria de lăutar (I), în Rodul Pământului, Nr. 4/5-11 Mai 2008, p. 12.
26. Folclorul și creația cultă, în Rodul Pământului, Nr. 4/5-11 Mai 2008, p. 12.
27. Meseria de lăutar (II), în Rodul Pământului, Nr. 5/12-18 Mai 2008, p. 8.
28. Meseria de lăutar (III), în Rodul Pământului, Nr. 6/19-25 Mai 2008, p. 12.
29. Bulgăraș de cântec dulce: Angelica Stoican, Rădăcini și ravenic, în Rodul Pământului, Nr. 6/19-25 Mai 2008, p. 12.
30. Oferta muzicilor actuale, în Rodul Pământului, Nr. 7/26 Mai-1 Iunie 2008, p. 12.
31. Bulgăraș de cântec dulce, în Rodul Pământului, Nr. 7/26 Mai-1 Iunie 2008, p. 12.
32. Inspectirul Pisoi și învățătorul Mâță, în Rodul Pământului, Nr. 7/26 Mai-1 Iunie 2008, p. 12.
33. Căsnicie, căsnicie, în Rodul Pământului, Nr. 7/26 Mai-1 Iunie 2008, p. 12.
34. Rugăciune populară de seară, de mulțămită, în Rodul Pământului, Nr. 7/26 Mai-1 Iunie 2008, p. 12.
35. Hora satului, o instituție a viitorului, în Rodul Pământului, Nr. 9/2 -8 Iunie 2008, p. 12.
36. Pe tobogan la fast-food, în HoReCa Profit, nr. 30/ noiembrie 2007, p.50.
37. Uzură morală, în HoReCa Profit, nr.31/ianiarie-februarie 2008, p. 47.
38. Cârciumari și cârciumărese în conotații folclorice, în HoReCa Profit, nr. 32/martie 2008, p. 40-43.
39. Meniu muzical, în HoReCa Profit, nr. 34/mai 2008, p. 46-49.
40. Folclorul în școala elitelor, în Actualitatea muzicală, Nr. 7/iulie 2008, p.

1. Lioaraemisiunea „Pasărea Măiastră”, Radio Cluj, 19 Aprilie 1990, ora 10;
2. Utilizări ale toacei în perioada Paștilor, emisiunea „Pasărea Măiastră”, Radio Cluj, 3 Mai 1990, ora 10;
3. Ritualuri de ploaieemisiunea „Pasărea Măiastră”, Radio Cluj, 17 Mai 1990, ora 10;
4. Obiceiuri de Rusalii și Sânzieneemisiunea „Pasărea Măiastră”, Radio Cluj, 13 Iunie 1990, ora 10;
5. Obiceiul cununii de secerișemisiunea „Pasărea Măiastră”, Radio Cluj, 19 Aprilie 1990, ora 10;
6. Obiceiuri de PaștiRadio România Cultural, ciclul „Din Arhiva Institutului de Etnografie și Folclor”, 29 Aprilie 1992, ora 12.30-13;
7. Vechi ritualuri agrareRadio România Cultural, ciclul „Din Arhiva Institutului de Etnografie și Folclor”, 10 Iunie 1992, ora 12.30-13;
8. Obiceiuri de Florii„ Radio România Cultural, ciclul „Din Arhiva Institutului de Etnografie și Folclor”, 10 Iunie 1992, ora 12.30-13;
9. Ceangăii (în colaborare), Radio România Cultural, emisiunea „Valori culturale pe pământ românesc”, 16 Iunie 1993, ora 17-17.30;
10. Cântecul liric (I)Radio România Cultural, ciclul „Din Arhiva Institutului de Etnografie și Folclor”, 10 Iunie 1992, ora 12.30-13;
11. Cântecul liric (II)Radio România Cultural, ciclul „Din Arhiva Institutului de Etnografie și Folclor”,8 Iulie, 1993, ora 12.30-13;
12. Cântecul liric (III), Radio România Cultural, ciclul „Din Arhiva Institutului de Etnografie și Folclor”, 22 Iulie, 1993 ora 12.30-13;
13. Cântecul liric (IV)Radio România Cultural, ciclul „Din Arhiva Institutului de Etnografie și Folclor”, 5 August, 1993 ora 12.30-13;
14. Cântecul liric (V), Radio România Cultural, ciclul „Din Arhiva Institutului de Etnografie și Folclor”, 12 Septembrie, 1993 ora 12.30-13;
15. ToconeleleRadio România Cultural, emisiunea „Miorița”, 20 Aprilie 1995, ora 21.30-22.
16. Despre activitatea personală didactico-științifică – emisiune-interviu la Radio Renașterea, Cluj Napoca, 15 septembrie 1999 (redactor Elena Chircev).
17. Postul Mare și prăznuirea Sfântului Alexie, omul lui Dumnezeu, la români, cu citarea lucrării studentei Boar Ancuța, an I-„Teologie-Litere”, Radio România – Viața religioasă, 17 martie 2000.
18. Sesiunea științifică a Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad, 25 – 26 mai2000, la Radio Actualități – Stirile din 24 mai 2000, orele 19,00.
19. Obiceiul mărțișorului la români, Radio Actualități, 1 martie 2001.
20. Etnomuzicologa Ileana Szenik la 80 de ani (în colaborare cu Aurelian Popa Stavri), la Radio Cultural-emisiunea „Miorița”, 2 martie 2008.

1. Lansarea cărții Chemări de toacăop. cit., București, Muzeul Ţăranului Român, 4 aprilie 1999 – transmisă la TVR 2 în 5 aprilie 1999 la Emisiunea „Cafeaua de dimineață”.
2. Chemări de toacă (op. cit.) – Omagiu înaintașilor și monahilor, prezentare de carte televizată de TVR 1 la Aniversareaa 50 de ani de la înființarea Institutului de Etnografie și Folclor „C.Brăiloiu” , București, 15 mai 1999.
3. Obiceiul Mărțișorului – origine, vechime, semnificații, interviu la ProTV – Actualități, 1 martie 2000 ora 18.

1. 3 tanulmány egy a görögkeleti liturgiában használt hangszeröl / toaca, Zenetudomány Intézet Kodaly termében, Budapesta, 9 februarie 1991.
2. Contribuții ale etnomuzicologiei românești la sistematizarea ritmicii populare, Congresul al XVI-lea al Academiei Româno-Americane, București, iunie1991.
3. Aspecte ale dinamicii folclorului din satul Luizi Călugăra (jud. Bacău), Congresul al XVIII-lea al Academiei Româno-Americane, Chișinău, 1993.
4. Constantin Brăiloiu – profesorul universitar în lumina unor manuscrise inedite, Simpozionul internațional „Probleme ale valorificării științifice și artistice a moștenirii lui Constantin Brăiloiu”, Centenarul Brăiloiu, București, 8-13 septembrie 1993.
5. Ilarion Cocișiu – reprezentant de seamă al etnomuzicologiei românești, Simpozionul de etnologie, Ialoveni – Soroca, 23-24 septembrie 1993.
6. Nivele de comparare a muzicii popoarelor dunărene, Primul Congres internațional al culturii popoarelor dunărene, Giurgiu, 2-7 octombrie 1993.
7. O comunitate în căutarea identității, Primul Simpozion internațional „Etnicitatea în lumea contemporană”, București, ianuarie 1993.
8. Funcția liturgică a toacei – argumente etnomuzicologice, Colocviul „Muzica sacră din spațiul românesc”, Festivalul „Festum musicae”, ediția XIX-a, Filarmonica Moldova, Iași, 29-31 mai 1995;
9. Aspecte ale relației text-melodie în muzica bizantină românească modernă, Colocviul „Muzica sacră din spațiul românesc”, Fetivalul „Festum musicae”, ediția a XIX-a, Filarmonica Moldova, Iași, 29-31 mai 1995.
10. Asupra utilizării instrumentelor populare în muzica cultă, Al IV-lea Simpozion internațional „Folklore. Music. Work of Art”, Belgrad, 4-6 aprilie 1995.
11. Memoriul de activitate și colaborare cu DEMOS, Conferința a II-a a Comitetului Internațional de redacție DEMOS, Dresda, 24-25 octombrie 1995.
12. Psalmodierea în concepția Sfinților Părinți, Colocviul „Muzica sacră din spațiul românesc”, Festivalul „Festum musicae”, ediția a XX-a, Filarmonica Moldova, Iași, 29-30 mai 1996.
13. Tipologia repertoriului liturgic de toacă, Conferința Mondială a ICTM, ediția a 34-a, 25 iulie 1997, Nitra, Slovacia.
14. Topological investigations on psalmody musicals signs (Colaborare cu Gabriela Cristescu), Pannonian Applied Mathematical Meetings (PAMM), aprilie 1999, Budapesta, Technical University of Budapest.
15. Trăsături stilistice ale cântării bisericești ortodoxe din zona Aradului, la „Al 8-lea Simpozion internațional «Muzica bizantină – de la esența inițială la tradiții locale și regionale», Iași, C.S.B.I., 7-9 mai 2001.
16. Enescu și muzica românească de tradiție bizantină, la Simpozionul „G. Enescu – estetică și stil” din cadrul Festivalului internațional „G. Enescu”, ediția a XVI-a, 7-24 septembrie 2003, București.
17. Structuri modale în muzica românească de tradiție bizantină, la „Seminarul Internațional de Imnologie”, Ediția a VI-a, Timișoara, 11-14 mai 2004.
18. Considerații asupra spiritualității enesciene, la Simpozionul internațional „Prezența bisericilor într-o Europă unită. O nouă dimensiune a dialogului ecumenic și interreligios”, Arad, Universitatea „AurelVlaicu”-Facultatea de Teologie Ortodoxă, 19-20 mai 2005.
19. Valorificarea contemporană a unor manuscrise muzicale de tradiție bizantină din Biblioteca Mitropoliei Banatului (1), la „Seminarul Internațional de Imnologie”, Ediția a VII-a, Timișoara, 1-4 mai 2006.
20. Oralitatea în muzica românească de tradiție bizantină, la „Seminarul Internațional de Imnologie”, Ediția a VIII-a, Timișoara, 6-7 mai 2008.
21. Sigismund Toduță și unele probleme ale etnomuzicologiei actuale, la „Centenarul Sigismund Toduță – Simpozionul de muzicologie”, Cluj Napoca, 15-16 mai 2008.
22. Sigismund Toduță și unele probleme ale creației contemporane, la „Centenarul Sigismund Toduță – Simpozionul de muzicologie”, Cluj Napoca, 15-16 mai 2008.

1. Aspecte ale gândirii ciclice în unele lucrări de Palestrina (mențiune), a XVI-a Conferință Națională a Cercurilor Ştiințifice Studențești, Iași, 1983.
2. O tratare matematică a gândirii ciclice în muzica renascentistă (în colaborare cu Gabriela Cristescu), Universitatea „Babeș-olyai”, Cluj-Napoca, 1983.
3. Estetica muzicală în lumina cercetărilor interdisciplinare, sesiunea Conservatorului „Gheorghe Dima”, Cluj-Napoca, 1984.
4. Repertoriul de toacă, Sesiunea științifică a Conservatorului „Gheorghe Dima”, Cluj-Napoca, 16-17 mai 1984.
5. Repertoriul de toacă din Moldova (premiul al III-lea), a XVII-a Conferință Națională a Cercurilor Ştiințifice Studențești, București, 1984.
6. Calcularea entropiei și redudanței ca metodă de analiză muzicală (premiul al III-lea), a XVII-a Conferință Națională a Cercurilor Ştiințifice Studențești, București, 1984.
7. Ritmul percutat autonom – posibilități de modelare matematică, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, 1985.
8. Ritmul de toacă, Sesiunea Conservatorului „Gheorghe Dima”, Cluj-Napoca, 9-10 mai 1985.
9. Valorificarea folclorului local prin intermediul formațiilor artistice de elevi, Cercul pedagogic, zalău, 10 septembrie 1985.
10. Preliminarii la clasificarea repertoriului de toacă, Laboratorul de Cercetări Interdisciplinare, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, Sesiune de comunicări, 18 decembrie 1986.
11. Modalități practice de organizare a audiției muzicale în cadrul lecției de muzică și a activităților pionierești,Cercul pedagogic, Zalău, 28 ianuarie 1987.
12. Particularități zonale ale utilizării toacei, Simpozionul „Istorie și civilizațieîn nord-vestulRomâniei”, Zalău, Muzeul Județean de Istorie și Artă, 18-19 februarie 1987.
13. Asupra unui obicei practicat în satele din Podgoria Aradului, Sesiunea de comunicări a Conservatorului „Gheorghe Dima”, Cluj-Napoca, 6-7 mai 1988.
14. Metode de instruire a corului de elevi, Cercul pedagogic, Zalău, 6 ianuarie 1988.
15. Asupra unor posibilități de abordare interdisciplinară a instruirii muzicale, Sesiunea de comunicări a Conservatorului „Gheorghe Dima”. Cluj-Napoca, 6-7 mai 1988.
16. O posibilitate de studiu tipologic a folclorului folosind ordinatorul (colaborare cu Gabriela Cristescu), Sesiunea științifică „Metodologia cercetării culturii populare”, Baia Mare, 21-22 octombrie 1988.
17. Polifonie și formă arhitectonică în arta percuției populare, Academia Română, București, 17 februarie 1989.
18. Tipologia semnalelor de toacă, Zilele Academice Timișene, Timișoara, 20 mai 1989.
19. Toaca, probleme de organologie, Simpozionul „Etnologia sibiană; realizări și perspective”, Sibiu, 4 septembrie 1989.
20. Problematica ansamblurilor de toace și clopote, Simpozionul „Istorie și civilizație în nord-vestul României”, Zalău, 19-20 decembrie 1989.
21. Proiectarea activităților muzicale în contextul modernizării strategiilor didactice, Cercul pedagogic, Zalău, 12 mai 1990.
22. Propagarea folclorului prin școală, Simpozionul național „Cultura populară în contemporaneitate”, Focșani, 11-14 decembrie 1991.
23. Toconelele, Simpozionul de etnologie, Sighetul Marmației, 12-15 septembrie 1991.
24. Mutații la nivelul funcțiilor și formei semnalelor de toacă în satele din podgoria Aradului, Sesiunea de comunicări a Universității „Aurel Vlaicu”, ediția I, Arad, 7-9 mai 1992.
25. Caracteristici ale ritmului semnalelor de toacă de la mănăstirile ortodoxe din România, Sesiunea de comunicări a Universității „Aurel Vlaicu”, ediția I, Arad, 7-9 mai 1992.
26. Clasificare tipologică divizivă – studiu de metodă (colaborare cu Gabriela Cristescu), A II-a Conferință Națională de Folclor, Câmpulung Moldovenesc, 7-9 septembrie 1992.
27. Repertoriul de toacă, o specie distinctă în tradiția orală, A II-a Conferință Națională de Folclor, Câmpulung Moldovenesc, 7-9 septembrie 1992.
28. Cântecul de pelerinaj din nord-vestul Transilvaniei, Simpozionul „istorie și civilizație în nord-vestul României”, Zalău, 17-18 noiembrie 1992.
29. Consideraații despre pelerinaj, A II-a Conferință Națională de Folclor, Câmpulung Moldovenesc, 7-9 septembrie 1992.
30. Muzica de piață, Simpozionul „Istorie și civilizație în nord-vestul României”, Zalău, 10-11 noiembrie 1993.
31. O abordare etnomuzicologică a modurilor muzicii bizantine, Zilele Academice Clujene, Cluj-Napoca, 20 octombrie 194.
32. Semnificații ale unui străvechi instrument liturgic ortodox, Al IV-lea Simpozion de etnologie, București, 25-27 noiembrie 1994.
33. O metodă de analiză și transcriere a muzicii bizantine moderne, Colocviul „Clujul muzical în context european”, Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, Cluj-Napoca, 28 august 1994.
34. Tipologia semnalelor de toacă, Zilele Academice Clujene, Cluj-Napoca, 25-26 octombrie 1995.
35. Limbaje ale rugăciunii în practica isihastă, Zilele Academiei de Arte „George Enescu”, ediția a III-a, Iași, 6-13 mai 1996.
36. Limbaj și metalimbaj în muzica liturgică de toacă, Primul Simpozion național de muzicologie, Cluj-Napoca, 7-9 mai 1996.
37. Tipuri retorice în muzica bizantină, Simpozionul de bizantinologie, Academia de Muzică „George Dima”, Iași, mai 1997.
38. Model și clișeu în muzica bizantină, Simpozionul național de muzicologie, Cluj-Napoca, 5-7 mai 1998.
39. O metodă etnomuzicologică de cercetare și valorificare a muzicii bizantine, Simpozionul comemorativ „Constantin Brăiloiu”, Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, București, 10-12 iunie 1998.
40. Unitate și diversitate în muzica bizantină românească, Simpozionul „Identitatea culturală a tuturor românilor”, „ASTRA Română”, Timișoara, 9-11 octombrie 1998.
41. Unele tehnici discursive în muzica bizantină românească, Simpozionul din cadrul festivalului „Pe deal la Teleormănel”, Centrul de Conservare și Valorificare a Creației Populare – Inspectoratul pentru Cultură al Județului Teleorman, Alexandria, 19-23 octombrie 1998.
42. Ştiință și cultură tranzitorie, Colocviile Centrului Național al Creației Populare, București – Vața, 4-5 octombrie 1998.
43. O abordare antropologică a semiografiei psaltice (colaborare cu Gabriela Cristescu), Sesiunea științifică „Teologie și istorie”, Universitatea „Aurel Vlaicu” – Facultatea de Teologie Ortodoxă, 27-28 mai 1999.
44. Bizantin și folcloric în muzica ortodoxă arădeană, Sesiunea științifică „Teologie și istorie”, Universitatea „AurelVlaicu” – Facultatea de Teologie Ortodoxă, 27-28 mai 1999.
45. Retorica muzicii bizantine – definiție, sferă de cuprindere, Simpozionul de bizantinologie, Centrul de Studii Bizantine – Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Iași, 9-10 mai 1999.
46. Chemări de toacă – o carte omagiu adus monahilor și înaintașilor etnomuzicologi, Aniversarea Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, București, 20 mai 1999.
47. Prezentarea cărții „Chemări de toacă. Repertoriul românesc” (op.cit.) cu ocazia lansării ei la Muzeul Ţăranului Român, bucurești, 4 aprilie 1999. Lansarea cărții a fost televizată și transmisă în 5 aprilie la emisiunea „Cafeaua de dimineață”.
48. Arhiva de muzică tradițională din cadrul Facultății de Teologie, Sesiunea științifică a Facultății de Teologie Ortodoxă, Arad, mai 2000.
49. Unele tehnici discursive în muzica de sorginte bizantină. Studiu de cazFericirile, Glas IV – arădean, Simpozionul jubiliar al Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, octombrie 2000.
50. Model și clișeu în muzica de tradiție bizantină, Simpozionul jubiliar al Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, octombrie 2000.
51. Structura modală a Liturghiei Sfântului Ioan Gură de Aur – stilul arădean, Sesiunea științifică a Facultății de Teologie, Arad, mai 2000.
52. Trăsături stilistice ale cântării bisericești de tradiție bizantină ardelenească notată de Dimitrie Cunțanu în perioada interbelică, la „Simpozionul Național de Muzicologie” din cadrul „Zilelor Universității de Arte «G. Enescu», Ediția a VII-a, Iași, 8-17 mai 2001.
53. Dinamica modală în Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, la Sesiunea jubiliară „Un deceniu de învățământ universitar la Alba Iulia”, Universitatea „1 Decembrie 1918”, 25-26 mai 2001.
54. Considerații asupra recitativului liturgic ortodox contemporan, la Sesiunea jubiliară „Un deceniu de învățământ universitar la Alba Iulia”, Universitatea „1 Decembrie 1918”, 25-26 mai 2001.
55. Dinamica modală în Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur (partea a II-a), la Seminarul de imnologie cu participare internațională, Universitatea de Vest – Facultatea de Muzică, Timișoara, 30 mai – 1 iunie 2001.
56. Unele tehnici discursive în Paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, la Sesiunea de comunicări „Facultatea de Teologie Ortodoxă la 10 ani de existență”, Arad, Facultatea de Teologie Ortodoxă, 31 mai – 1 iunie 2001.
57. Aspecte ale gândirii ciclice în Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur – versiunea arădeană, în colab. cu monah prof. Vasile Ciprian Cucu, la Sesiunea de comunicări „Facultatea de Teologie Ortodoxă la 10 ani de existență”, Arad, 31 mai – 1 iunie 2001.
58. Trăsături definitorii ale ritmului cântării liturgice ortodoxe din Ardeal, la „Universitaria Ropet 2001”, Universitatea din Petroșani, 18-20 octombrie 2001.
59. Glasurile caransebeșene după colecția „Melodii bisericești” de Dimitrie Cusma, la „Universitaria Ropet 2001”, Universitatea din Petroșani, 18-20 octombrie 2001.
60. O aplicație de antropologie muzicală pe „Prohodul Domnului” – versiunea arădeană, la sesiunea de comunicări științifice „Antropologie creștină și postmodernistă”, U.A.V. – Facultatea de Teologie Ortodoxă, Arad, 23-24 mai 2002.
61. Structuri modale în tipărituri arădene de la începutul sec. XX. Studiu de caz, la sesiunea de comunicări științifice Dumitru Stăniloaie și Ilarion V. Felea, 100 de ani de la naștere…”, U.A.V. Facultatea de Teologie Ortodoxă, Arad, 22-23 mai 2003.
62. Parabolă stilistică între cântarea liturgică arădeană și cea „cunțană”, la „Zilele Universității” – Secțiunea 3 „Teologie”, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia, 2003.
63. Recitativul litugic ortodox, la „Universitaria Ropet 2003”, 16-18 octombrie 2003, Universitatea din Petroșani.
64. Tarafurile tradiționale din Năsăud – studiu de metodă, la „Universitaria Ropet 2003”, 16-18 octombrie 2003, Universitatea din Petroșani.
65. Interferențe stilistice în Liturghia nr. 1 de Sigismund Toduță, la Simpozionul de muzicologie, Fundația „S. Toduță” – Academia de Muzică „G. Dima”, Cluj-Napoca, 15 mai 2004.
66. Dinamica scriiturii corale toduțiene în Liturghii și în psalmul La râul Babilonului, la Simpozionul de muzicologie, Academia de Muzică – Fundația „Sigismund Toduță”, Cluj-Napoca, 20 mai 2005.
67. Valorificarea contemporană a imnologiei ortodoxe. Documente și manuscrise muzicale din arhiva Mitropoliei Ortodoxe a Banatului, la Simpozionul internațional de imnologie, Ediția a VII-a, Universitatea de Vest – Facultatea de Muzică, Timișoara, 2-4 mai 2006.
68. Ipostaze liturgice ale unor leitacorduri toduțiene, la Simpozionul de muzicologie, Fundația „Sigismund Toduță”, Cluj Napoca, 17-17 mai 2007.

1. Nunta din Județul Bistrița Năsăud, CD-Rom, 2002, 200p + ilustrare muzicală.
2. Folclor muzical nupțial. Antologie – Volumul I. Repertoriul vocal, iunie /2007, 250p.
3. Folclor muzical nupțialAntologie -Volumul II. Repertoriul instrumental, oct./2007,300p.
4. Unitate și diversitate în muzica românească de tradiție bizantină (Retorica), Sesiunea noiembrie 2008, 150 p.
5. diverse studii de muzicologie.