Carte Veche
Index cronologic
detinatorii de carte veche româneasca
Pagina in lucru
 Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
  imaginea sediului Biblioteca Academiei Române
Calea Victoriei 125, București, Fax (401) 650 7478
 
Secolul al XVI-lea Referință Nr. de exemplare
Liturghier slavonesc (Târgoviște, 1508) BRV I, 1 3
Evangheliar slavonesc (Târgoviște, 1512) BRV I, 3 1
Molitvenic slavonesc (Țara Românească, 1540) BRV IV, 1 1
Molitvenic slavonesc (Târgoviște, 1545) BRV I, 6 1
Tetravanghel slavonesc (Sibiu, 1546) BRV IV, 2 1
Apostol slavonesc (tip. pt. Țara Românească), (Târgoviște, 1547) BRV I, 7 1
Apostol slavonesc (tip. pt. Moldova), (Târgoviște, 1547) BRV I, 8 1
Triod - Penticostar slavonesc (Târgoviște, 1550) BRV I, 9 4
Octoih mic (Brașov, 1557) BRV IV, 3 1
Întrebare creștinească (Brașov, 1559) BRV IV, 4 1
Evangheliar românesc (Brașov, 1561) BRV I, 10 4
Evangheliar slavonesc (Brașov, 1562) BRV I, 11 1
Apostol românesc (Brașov, 1563) BRV I, 12 4
Tâlcul evangheliilor și Molitvenic românesc (Brașov, 1564) BRV I, 13 1
Octoih slavon (Brașov, 1567) BRV IV, 6 1
Carte de cântări (Cluj, 1570) BRV IV, 7 1
Pravila sfinților oteți (Brașov, 1570) BRV IV, 10 1
Psaltirea românească (Brașov, 1570) BRV I, 16 1
Psaltire slavonească ([S.l.], 1574) BRV I, 161 1
Octoih slavonesc partea II ([S.l.], 1575) BRV I, 18 3
Psaltire slavonească (Brașov, 1576) BRV I, 181 2
Psaltire slavo-română (Brașov, 1577) BRV I, 19 2
Triod slavonesc (Brașov ?, 1578) BRV I, 21 3
Octoih mic slavonesc ([S.l.], 1578) BRV I, 22 1
Psaltire în slavonă și română (Brașov, 1578) BRV IV, 14 2
Evangheliar slavonesc ([S.l.], 1579) BRV I, 23 1
Evangheliar slavonesc (Bălgrad, 1579) BRV I, 24 1
Psaltire slavonească ([S.l.], 1580) BRV I, 26 1
Sbornic slavonesc (Sas-Sebeș, 1580) BRV I, 28 2
Evanghelie cu învățătură (Brașov, 1580-81) BRV I, 29 5
Palia (Orăștie, 1582) BRV I, 30 4
Evanghelie slavonească (București, 1582) BRV IV, 11 2
Liturghier slavonesc (Brașov, 1588) BRV I, 32 1
Liturghier (Sluzebnnik) slavonesc (Brașov, 1588?) BRV I, 33 1
 
Secolul al XVII-lea Referință Nr. de exemplare
Molitvenic slavonesc (Câmpulung, 1635) BRV I, 35 5
Psaltire (Govora , 1637) BRV I, 36 1
Psaltire (Govora , 1638-41) BRV I, 37 2
Învățături peste toate zilele (Câmpulung, 1642) BRV I, 43 1
Antologhion slavonesc (Câmpulung, 1643) BRV I, 44 5
Carte românească de învățătură (Iași, 1643) BRV I, 45 15
Evanghelie învățătoare (Mănăstirea Dealu, 1643) BRV I, 46 7
Răspunsurile Mitropolitului Varlaam, (Iași, 1645) BRV I, 48 1
Liturghier slavonesc, (Mănăstirea Dealu, 1646) BRV I, 49 2
Pravile împărătești, (Iași, 1646) BRV I, 50 2
Cartea despre imitația lui Christos, (Mănăstirea Dealu, 1647) BRV I, 52 1
Catehismul calvinesc, (Alba Iulia, 1648) BRV I, 53 1
Noul Testament, (Alba Iulia, 1648) BRV I, 54 8
Triod (Penticostar slavonesc), (Târgoviște, 1649) BRV I, 55 8
Mystirio, (Târgoviște, 1651) BRV I, 59 4
Psaltirea, (Alba Iulia, 1651) BRV I, 60 5
Îndreptarea legii, (Târgoviște, 1652) BRV I, 61 9
Târnosanie, (Târgoviște, 1652) BRV I, 62 3
Catehismul calvinesc, (Alba Iulia, 1656) BRV I, 64 2
Dosoftei. Acatistul Născătoarei de Dumnezeu, (Uniev, 1673) BRV I, 66 4
Dosoftei. Psaltirea în versuri, (Uniev, 1673) BRV I, 65 6
Catechismul creștinesc, (Roma, 1677) BRV I, 67 1
Cheia înțelesului, (București, 1678) BRV I, 68 5
Dosoftei. Dumnezăiască Liturghie, (Iași, 1679) BRV I, 69 3
Dosoftei. Molitvenic, (Iași, 1681) BRV I, 72 5
Dosoftei. Viața sfinților, (Iași, 1682-1686) BRV I, 73 10
Dosoftei. Liturghier, (Iași, 1683) BRV I, 77 1
Dosoftei. Parimiile, (Iași, 1683) BRV I, 79 1
Ceaslov, (Alba Iulia, 1687) BRV I, 84 1
Biblia, (București, 1688) BRV I, 86 1
Manual în contra schismei papistașilor, (București, 1690) BRV I, 89 1
Ceasloveț (Sibiu, 1696) BRV I, 101 1
Antologhion (Snagov, 1697) BRV I, 106 5
Egheiridion (Snagov, 1697) BRV I, 107 3
Evanghelie (Snagov, 1697) BRV I, 103 1
Gramatică slavonească (Snagov, 1697) BRV I, 109 3
Învățătură Sfântă (Iași, 1697) BRV I, 104 5
Tomul dragostei asupra latinilor (Iași, 1698) BRV I, 112 1
Bucoavnă (Alba Iulia, 1699) BRV I, 113 1

 

Această pagină este în construcție!!

coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 26 iunie 2000 Victor Toader