cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
133 Kb Imagine: foaia 2 recto, caiet 30, inv.77
Biblie.V.T. Psalmi (română și slavonă), 1577

        Psaltire slavo-românéscă / Cu mila lu Dumnezeu eu diaconu Coresi, déca văzuiu că mai toate limbile au cuvântulu lu Dumnezeu în limba, numai noi Rumânii n'avăm, și Hs. zise, Mathei 109, cine cetește să înțelégâ, și Pavelu Apslu încâ scrie la Corintu, 155, că întru besérecâ mai vrătos cinci cuvinte cu înțelesulu mieu să grâescu, ca și alalți să învățu, de cătu întunérecu de cuvinte neînțelése într'alte limbi. Dereptu acéia frații miei preuțiloru, scrisu-v'am acéste Psăltiri cu otvétu, ... . – (Brașov : [Coresi], 1577). – [316]f., 18R.

* Citat în: Bianu, Ioan; Hodoș, Nerva; Simonescu, Dan -- Bibliografia românească veche : 1508-1830. – 4 vol. . – București, 1903-1944, vol.I. 19
Biblie.V.T. Psalmi (română și slavonă), 1577
Coresi, diaconul. tip.

cuvinte cheie: cărți bisericești; Vechiul Testament

 


coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 22 iulie 1999... Victor Toader