cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
69,9 Kb Fotocopie a filei 3 recto, a exemplarului deținut de Biblioteca Academiei, București, inv.119
Molitvenic (slavonă), 1635

        Molitvenic sau Euchologiu, acum numit Trebnic / [tipărit de] Timoteu Alexandrovici. – (Câmpulung : [Timoteu Alexandrovici] , 1635). – [226]f. ; in quarto, 21R (13 x 10 cm)

* Citat în: Bianu, Ioan; Hodoș, Nerva; Simonescu, Dan -- Bibliografia românească veche : 1508-1830. – 4 vol. . – București, 1903-1944, vol.I. 35
Molitvenic (slavonă), 1635 [titlu uniform]
Molitvenic slavonesc [titlu în Bibliografia românească veche]
Matei Basarab, domn al Țării Românești. patron.
Timoteu Alexandrovici . tip.

cuvinte cheie: cult ortodox; cărți de rugăciuni

 


coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 23 februarie 2000 Victor Toader