cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
131 Kb Imagine: foaia 3 verso, caiet 21, inv.83
Biblia V.T. Psalmi (slavonă și română), 1578

        Psaltire. – (Brașov : [S.n.], 1578). – [323]f. ; in quarto (20 x 17 cm.) , 16R. (16 x 12 cm.)

* Citat în: Bianu, Ioan; Hodoș, Nerva; Simonescu, Dan -- Bibliografia românească veche : 1508-1830. – 4 vol. . – București, 1903-1944, vol.I. 14
* Ioan Bianu menționează în Bibliografia Românească Veche anul 1588 ca an de tipărire al acestei Psaltiri.
Biblia V.T. Psalmi (slavonă și română), 1578 [titlu uniform]
Coresi, diaconul. tip.
Tudor, diacul. tip.

cuvinte cheie: cărți bisericești; Vechiul Testament

 


coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 23 iulie 1999... Victor Toader