cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
133 Kb Imagine: colofon, inv.67
Biblia.V.T. Psalmi (română), 1570

        Psaltirea românească / Cu mila lu Dumnezeu eu diaconu Coresi, déca văzuiu că mai toate limbile au cuvântulu lu Dumnezeu în limba lor, numai noi Rumânii n'avămu, și Hs. zise, Mathei 109, cine cétește să înțelégâ, și Pavelu ap-s-lu încă scrie la Corinthu, 155, că întru besérecâ mai vrătosu cinci cuvinte cu înțelesulu mieu să grâescu ca și alalți să învățu, de cătu untunérecu de cuvinte neînțelése într'alte limbi. – (Brașov : [Coresi] , 1570). – [204]f., 18R. (15 x 10 cm.)

* Citat în: Bianu, Ioan; Hodoș, Nerva; Simonescu, Dan -- Bibliografia românească veche : 1508-1830. – 4 vol. . – București, 1903-1944, vol.I. 16
Biblia.V.T. Psalmi (română), 1570 [titlu uniform]
Coresi, diaconul. tip.

cuvinte cheie: cărți bisericești; Vechiul Testament

 


coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 21 iulie 1999... Victor Toader