cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
124 Kb Imagine: foaia 1, inv.19
Molitvenic (slavonă), 1545

       Molitvenic slavonesc / Din porunca Domnului Io Petru marele Voevod, eu păcătosul și mai micul dintre sfinții călugări Moisi m'am trudit la acéstă scriere... . – (Tîrgoviște : [Moisi], 1545). – [298]f., 22R.
* Citat în: Bianu, Ioan; Hodoș, Nerva; Simonescu, Dan -- Bibliografia românească veche : 1508-1830 . – 4 vol. . – București, 1903-1944, vol.I. 5
Molitvenic (slavonă), 1545 [titlu uniform]
Moisi, călugărul. tip.
Petru cel Mare, voievod. patron.

cuvinte cheie: cultul ortodox; carte de rugăciuni

 


coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 29 martie 2000 Victor Toader