cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
139 Kb Imagine: foaia 7, caiet 30, inv.31
Apostol (slavonă), 1547

       Apostol slavonesc / [tipărit de] Dimitrie Logofetul, Oprea, Petre. – (Târgoviște : Dimitrie Logofetul, 1547). – [268]f. ; in quarto, 22R. și 23R.
* Citat în: Bianu, Ioan; Hodoș, Nerva; Simonescu, Dan -- Bibliografia românească veche : 1508-1830 . – 4 vol. . – București, 1903-1944, vol.I. 8 și vol.IV. 7-8
* Ion Bianu menționează în Bibliografia Românească Veche că în lista manuscriselor și tipăriturilor vechi din Mănăstirea Hilandar, descrise de Sava de la Hilandar se citează, pe lângă Apostolul tipărit în 1547, un alt Apostol, de același format, tipărit în același an și cu următoarea notiță pe ultima foaie: „Din porunca Domnului Io Iliașcu Voevod și a mamei sale Doamna Elena, eu păcătosul și cel mai mic dintre omeni Dimitrie Logofet, nepotul lui Bojidar am făcut acestă scriere [...] în anul 1547.“
Apostol (slavonă), 1547 [titlu uniform]
Dimitrie, logofăt. tip.
Iliaș al II-lea Rareș, domnitor. patron.

cuvinte cheie: ritual creștin; faptele apostolilor

 


coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 14 iulie 1999... Victor Toader