cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
110 Kb Imagine: foaia 1, inv.9
Biblia N.T. Evanghelie (slavonă), 1512

       Evangheliar slavonesc / Cu porunca Domnului I[o] Basarab marele Voevod, eu întru Christos rob călugărul Macarie am ostenit pentru acéstă carte... . – (Tîrgoviște : [Macarie], 1512). – [290]f., 20R. (19 x 12 cm.)
* Cuprinde trei frontispicii cu ornamente împletite, unul reprodus de trei ori, altul de două ori și al treilea cu stema Țării Românești.
* Citat în: Bianu, Ioan; Hodoș, Nerva; Simonescu, Dan -- Bibliografia românească veche : 1508-1830 . – 4 vol. . – București, 1903-1944, vol.I. 3
Biblia N.T. Evanghelie (slavonă), 1512 [titlu uniform]
Evangheliarul lui Neagoe Basarab [titlul-catalogator]
Macarie. tip.
Neagoe Basarab, voievod. patron.

cuvinte cheie: cărți sfinte; Biblia N.T.

 


coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 14 iulie 1999... Victor Toader