cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
80,8 Kb
Foaia de titlu a exemplarului deținut de Biblioteca Academiei, București
Tomos agapes kata Latinon (greacă medie), 1698

        Tomos agapes kata Latinon / syllegeis kai typotheis para Dositheou Patriarhu Ierosolymon. – (Iași : Dionisie, 1698). – [13] f., 114 p., 123 f., 454 p. ; in folio (32 x 22 cm.), 41R. ( 24 x 14 cm.)

* Citat în: Bianu, Ioan; Hodoș, Nerva; Simonescu, Dan -- Bibliografia românească veche : 1508-1830. – 4 vol. . – București, 1903-1944, vol.I. 112
* Pagina de titlu
* Colofonul: Etyposamen ton paronta tomon en giasio tes moldoblakhias khalkotypia kai analomasi tou haghiou Taphou dia Dionysiou monakhou, ontos diorthotou tou loghiotatou didaskalou Ieremias Kakkavelas, eide kai eisi sphalmata eis tina grammata e lexeis, touto symbebeke dia to einai ton khalkographon heteroglosson kai me eidota hellenika grammata. Kai loipon esto syngnome. En etei soterio 1698 meni martio
Tomos agapes kata Latinon (greacă medie), 1698 [titlu uniform]
Tomul dragostei asupra latinilor [titlu în Bibliografia românească veche]
Tomul dragostei asupra Latinilor, adunat și tipărit de Dositei Patriarhul Ierusalimului [titlu tradus]
Dionisie, monah . tip.
Dosithei, patriarh al Ierusalimului . ed. ; tip.
Cacavela, Ieremia, profesor . diort.

cuvinte cheie: teologie dogmatică

DEȚINĂTORI ROMÂNI: DEȚINĂTORI STRĂINI:
Biblioteca Academiei Române, București
| inv. 604 | inv. 605 | inv. 606 | inv. 607 |
Bibliothèque Mazarine (Franța, Paris)
Bibliothêkê tês Boulês (Grecia, Atena)
Colecția A.Z. Mamouka (Grecia, Atena)
Demotikê Bibliothêkê (Grecia, Kozanis)
Gennadeios Bibliothêkê (Grecia, Atena)
Monê Dochiariou (Grecia, Athos [Muntele])
Monê Evangelismos (Grecia, Skiatos)
Monê Hagias Lauras (Grecia, Kalavryta [Peloponez])
Monê Koutloumousiou (Grecia, Athos [Muntele])
Monê Megistês Lauras (Grecia, Athos [Muntele])
Monê Vatopediou (Grecia, Athos [Muntele])
Naos tês Panagias tou Kastrou (Grecia, Leros [Insula])
Panepistêmiakê Bibliothêkê (Grecia, Thessaloniki)
Pythagoreion Gymnasion (Grecia, Samos [Insula])
Theologikon Spoudastêrion Panepistêmiou Athênôn (Grecia, Atena)

 


coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 12 iunie 2000 Victor Toader