„𝑇𝑜𝑡 𝑐𝑒𝑒𝑎 𝑐𝑒 𝑓𝑎𝑐 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑠𝑎̆ 𝑐𝑎𝑢𝑡 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎, 𝑠𝑎̆ 𝑟𝑒𝑧𝑜𝑙𝑣 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑙𝑎̆ 𝑠̦𝑖 𝑒𝑥𝑎𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡𝑎̆ 𝑑𝑒 𝑎 𝑎𝑑𝑢𝑛𝑎 𝑡𝑜𝑎𝑡𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑙𝑒 𝑖̂𝑛𝑡𝑟-𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑖𝑛𝑔𝑢𝑟𝑎̆. 𝐶𝑟𝑒𝑑 𝑐𝑎̆ 𝑜 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎̆ 𝑎𝑑𝑒𝑣𝑎̆𝑟𝑎𝑡𝑎̆ 𝑎𝑟 𝑡𝑟𝑒𝑏𝑢𝑖 𝑠𝑎̆ 𝑠𝑢𝑔𝑒𝑟𝑒𝑧𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑢𝑙.” – Constantin Brâncuși

Astăzi celebrăm Ziua Națională Constantin Brâncuși și 148 de ani de la nașterea artistului. Viziunea sa asupra formelor și spațiului continuă să fascineze. Provenind dintr-o lume rurală arhaică și dintr-o tradiție milenară a sculptării în lemn, el considera că textura materialului este cea care dictează tematica și forma, iar artistul este doar un intermediar capabil să dezvăluie „esența cosmică a materiei”.

Referințele la o artă arhaică îi permit să-și extragă opera din contingentele stilurilor proprii epocii sale, ale modernității în curs de constituire sau ale mișcărilor de avangardă, și să-și înscrie sculpturile într-o dimensiune universală. După ce a descoperit temele majore ale operei sale între 1909 și 1925, Brâncuși nu va face decât să le reia neobosit, adesea cu variații infime. Este și cazul operei „Pasărea în văzduh”, surprinsă în fotografie.

Inspirată dintr-o poveste românească și din Măiastra, pasărea mitică care a ghidat un îndrăgostit către prințesa sa, forma Păsării lui Brâncuși caută, spune el, să „încarneze spiritul pur” și să surprindă „esența zborului”. Pentru a face acest lucru, el procedează prin reducere continuă, căutând astfel să elibereze viața din materie. Istoricul de artă Margit Rowell remarcă: „Atunci când te afli în fața Păsării, flancurile de fiecare parte nu sunt niciodată paralele sau simetrice. Există întotdeauna o asimetrie, ceea ce conferă acestor opere o viață extraordinară. Pasărea în văzduh reprezintă atât un obiect spiritual extraordinar, cât și un obiect în fața căruia ne aflăm în prezența vieții. Acesta este întregul miracol.

Serialitatea potențial infinită a formelor și importanța acordată de Brâncuși percepției spațiului exterior în care se încadrează operele sale vor influența profund o mare parte din sculptura contemporană începând din anii 1950.

Despre viața și operele lui Constantin Brâncuși puteți citi pe site-ul nostru: https://cimec.ro/portalul-brancusi/

Descoperiți articole de specialitate referitoare la artist și opera sa din Biblioteca Digitală a Publicațiilor Culturale: https://biblioteca-digitala.ro/?cuvinte=brancusi

Operele realizate de Constantin Brâncuși aflate în muzeele și colecțiile din țară pot fi văzute în Inventarul Bunurilor Culturale Mobile Clasate în Patrimoniul Cultural Național: https://clasate.cimec.ro/Lista.asp…