În cadrul proiectului Twin iT!, Ministerele Culturii din statele membre ale Uniunii Europene sunt invitate să coopereze cu instituțiile culturale naționale pentru a trimite minim un bun de patrimoniu digitizat 3D către spațiul european comun de date pentru patrimoniul cultural, implementat de Inițiativa Europeana. Scopul campaniei este de a colecta și de a prezenta mostre emblematice și de înaltă calitate ale bunurilor culturale ale Europei în 3D, sprijinind în același timp statele membre în eforturile lor de digitizare și conservare 3D.

Punerea la dispoziție a moștenirii culturale pentru generațiile viitoare de care să se bucure și să fie inspirate de acesta este un obiectiv major de politică publică în UE. Tehnologiile 3D oferă oportunități fără precedent de a promova acest obiectiv, extinzând accesul la cultură, susținând conservarea digitală și încurajând reutilizarea bunurilor culturale ale Europei.

În Declarația de cooperare din 2019 privind promovarea digitalizării patrimoniului cultural, statele membre ale UE au recunoscut necesitatea „o inițiativă paneuropeană pentru digitizarea 3D a artefactelor, monumentelor și siturilor din patrimoniul cultural”. Recomandarea Comisiei Europene din 2021 privind un spațiu european comun de date pentru moștenirea culturală invită statele membre ale UE să stabilească obiective clare de digitalizare și conservare digitală. Până în 2030, statele membre sunt încurajate să „digitizeze în 3D toate monumentele și siturile considerate în pericol, 50 % dintre monumentele, clădirile și siturile culturale și de patrimoniu cele mai vizitate fizic și să acorde o atenție specială categoriilor specifice de bunuri de patrimoniu cu un nivel scăzut de digitizare’. De asemenea, stabilește obiective indicative ambițioase pentru contribuția de conținut la Europeana și spațiul de date, atât în ceea ce privește noi înregistrări de înaltă calitate, cât și active 3D.

”‘Twin it! 3D for Europe’s culture” este o campanie a Comisiei Europene și a Inițiativei Europeana, sub auspiciile președințiilor suedeză și spaniolă ale Consiliului UE, care culminează în timpul președinției belgiene, pentru a sprijini aceste obiective.

Institutul Național al Patrimoniului, în calitatea sa de Agregator Național la Europeana.eu, contribuie în cadrul proiectului Twin iT! cu două monumente digitizate 3D:

Importanța digitizării 3D

Proiectul Twin iT! va contribui la crearea unei înțelegeri comune a necesității 3D, la creșterea gradului de conștientizare cu privire la oportunitățile și beneficiile sale și la dezvoltarea capacității în rândul statelor membre ale UE și al instituțiilor lor de patrimoniu cultural. În cele din urmă, își propune să stimuleze o adoptare mai largă a digitizării 3D în sectorul patrimoniului cultural al Europei și să o doteze mai bine pentru:

  • extinderea accesului la cultură – digitizarea 3D poate oferi acces virtual la locuri inaccesibile – de exemplu cele subacvatice – sau poate îmbunătăți accesibilitatea persoanelor cu deficiențe de vedere, oferind, de exemplu, experiențe tactile. Poate fi folosit pentru a spori implicarea și înțelegerea publicului asupra moștenirii culturale prin experiențe personalizate, imersive și interactive.
  • promovarea eforturile colective și responsabilitatea Europei de a-și păstra moștenirea culturală de neînlocuit comun, în beneficiul și bucuria generațiilor viitoare. Această bogăție culturală este fragilă și în mod constant în pericol din cauza condițiilor climatice în schimbare și a altor amenințări cauzate de oameni. 3D permite analiza nedistructivă a activelor și vizualizarea daunelor, oferind informații cruciale pentru restaurare și conservare.
  • stimularea inovației și a creativitîții. Digitalizarea 3D cu cel mai înalt nivel de detaliu poate îmbunătăți reutilizarea materialului de moștenire culturală și, prin urmare, poate sprijini apariția unor potențiale servicii și aplicații noi în sectoarele culturale și creative și mult dincolo – de la educație și cercetare la turism.