Proiectul

Serverul Cartografic pentru Patrimoniul Cultural Național reprezintă o platformă digitală de referință, destinată cartografierii și prezervării informațiilor despre localizarea siturilor arheologice descoperite pe teritoriul României, a cercetărilor arheologice din zonă, dar și a muzeelor și lăcașelor de cult. Fundamentul acestui Server îl constituie Repertoriul Arheologic Național (RAN), bază de date care a evoluat semnificativ de-a lungul timpului, adăugând și diversificând informațiile esențiale pentru înțelegerea și protejarea moștenirii culturale.

În prezent, baza de date RAN cuprinde peste 25 000 de situri și monumente de patrimoniu cultural. Dintre acestea, peste 12 000 sunt reprezentate în mod precis prin delimitări exacte ale perimetrelor lor, exprimate sub formă de poligoane. Serverul Cartografic oferă utilizatorilor acces la aceste informații într-o manieră interactivă și ușor de explorat, facilitând înțelegerea și studiul patrimoniului cultural național.

Legenda

Siturile și monumentele din baza de date sunt vizibile în Serverul Cartografic care însoțește RAN-ul, fiind reprezentate prin poligoane, puncte roșii și puncte verzi. Poligoanele indică siturile cu delimitări exacte ale perimetrelor lor, în timp ce punctele roșii reprezintă situri pentru care cunoaștem coordonate geografice doar pentru un punct central al perimetrului sitului, iar punctele verzi semnifică siturile pentru care încă nu dispunem de date precise de localizare, așadar sunt plasate convențional în centrul celei mai apropiate localități.

Cercetările arheologice preventive, cercetările sistematice și cele non-intruzive sunt marcate în Serverul Cartografic în funcție de cea mai apropiată localitate în care au fost efectuate. Datele provin exclusiv din Cronica Cercetărilor Arheologice din România, publicație anuală care conține rapoarte preliminare ale cercetărilor, însoțită de baza de date accesibilă online cu același nume, actualizată în fiecare an.

Muzeele și colecțiile de pe teritoriul țării provin din platforma Ghidul Muzeelor, o bază de date a tuturor instituțiilor acreditate de acest tip.

Principalele surse

Nucleul primei baze de date RAN a constat în siturile și monumentele publicate în Lista Monumentelor Istorice din 1992. Mai târziu, informațiile s-au diversificat, având ca surse fișele de sit oferite de Direcțiile Județene de Cultură și de instituții responsabile, Studii istorice pentru PUG, repertorii arheologice județene și alte publicații și lucrări de specialitate.

În plus, Serverul reflectă cercetările desfășurate în cadrul unor proiecte naționale sau internaționale, precum și actualizările realizate în urma unor evenimente importante, cum ar fi nominalizarea la UNESCO a unor situri de pe Limesul dacic.

Scopul principal al Serverului este de a prezenta cât mai multe situri și monumente de patrimoniu cultural într-o manieră clară și accesibilă, iar pentru aceasta colaborăm strâns cu instituțiile și specialiștii din teritoriu. Prin intermediul acestor colaborări, ne străduim să actualizăm și să completăm continuu baza de date, asigurându-ne că informațiile oferite sunt cât mai corecte și actuale.

Funcționalități

Serverul Cartografic pentru Patrimoniul Cultural Național se află într-un proces constant de îmbunătățire, atât în ceea ce privește interfața și instrumentele de lucru, cât și în ceea ce privește adăugarea de noi funcționalități. Utilizatorii pot consulta diverse tipuri de imagini satelitare, hărți și planuri din diferite perioade istorice, pentru a integra contextul arheologic în situația evoluției administrative și a schimbărilor peisajului de-a lungul timpului. Printre acestea se numără hărțile topografice și imaginile satelitare oferite de Google și Bing, ortofotoplanurile din 2010-2012 și 2014-2016, planuri directoare de tragere ale armatei române din Primul Război Mondial, hărți austriece și sovietice, și harta telegrafo-poștală din 1865.

De asemenea, utilizatorii pot măsura distanțe și pot folosi harta pe dispozitive mobile conectate la GPS pentru a-și localiza poziția față de diverse situri arheologice din preajmă, în timp real.

Informațiile despre localizările siturilor arheologice din România sunt actualizate și adăugate în baza de date pentru a fi disponibile deopotrivă publicului specializat și publicului larg și pentru a contribui la promovarea și conservarea patrimoniului cultural al României.