Elaborat de Direcția Patrimoniului Cultural Național în anul 1976

Formularele cuprinse în acest proiect au fost utilizate în muzee din România în ultimii 30 de ani. Broșura în care au fost publicate nu se mai găsește în muzee sau este prea puțin cunoscută de către generațiile mai noi de muzeografi, deși acestea au influențat întreaga activitate de evidență a patrimoniului cultural mobil și imobil, activităților muzeale și a celor de conservare-restaurare.