Fotografii și texte de Mihaela Ghiță și Horia Mitrofan, 2007

Un pretext excelent pentru a ajunge în cele mai neumblate cotloane ale Transilvaniei îl oferă bisericile românești din lemn pictate. Vechimea lor coboară până în inima secolelor XVIII-XIX.

Prin insolit și expresivitate, picturile care le împodobesc se îndepărtează în bună măsură de prescripțiile canoanelor bisericeștii, evocând în schimb, adesea, plastica modernistă. Acest gen de pictură este întâlnit în mai multe zeci de sate care par a căptuși pe interior – chiar dacă nu neapărat riguros – centura muntoasă a Carpaților.

Primul cercetător român (și timp de aproape 40 de ani, adică până prin 1970, singurul) care s-a preocupat de lăcașurile de lemn ale acelor locuri a fost… un matematician: Atanasie Popa din Cluj.

Articolele sale dezvăluiau arta – până atunci complet ignorată – a unui „careu de ași” ai vechii picturi românești: Ioan Pop din Ungurași, Iosif Perso, parohul Elciului, Urs Broină, preot din Ştoboru, şi mai ales inimitabilul Dimitrie Ispas din Gilău.

Însă pe lângă aceștia, cel puțin încă vreo 15 „zugravi”, mulți dintre ei anonimi, par să fi fost integrați în originala mișcare artistică.

Ceea ce ne uimește în primul rând la aceste picturi este excesul de stilizare și de decorativism. Realitatea vizibilă este atât de distorsionată în acele imagini, încât ajungi să te întrebi dacă zugravii lor nu erau cumva niște mucaliți – un fel de Ion Creangă ai vizualului.

Sfânta Maria lovește în diavol, Ioan Pop din Ungurași, 1800 Păușa, jud. Sălaj

Nu este mai puțin surprinzător să descoperi cum, aceiași zugravi, excelau atunci când pe chipurile personajelor sacre reprezentau expresii de îndoială, de deziluzie, ori chiar de derută. Erau „uitate” trăirile imperturbabile, abstracte, ale canoanelor bizantine, ori gesturile patetice caracteristice barocului, adoptat de catolicismul din acele vremuri.

Călătoriile pe care noi, modești turiști mic-burghezi, le-am făcut într-acolo ne-au părut a fi, de fiecare dată, o permanentă provocare: ce surprize avea să ne rezerve următoarea biserică? Nu era timp de plictiseală. Ce-i drept, erau şi „surprize” deprimante: „…de 50 de ani s-a dărâmat biserica aia”; „…a ars, acum vreo câţiva ani”; „…au mutat-o la oraş şi au repictat-o; am văzut-o, e undeva între blocuri, lângă stadion”; „…n-aveţi voie să intraţi decât dacă aveţi aprobare de la Episcopie”.

De cele mai multe ori însă oamenii locului – preoți parohi, paracliseri, ori pur și simplu îngrijitori ai lăcașului – ne întâmpinau mândri de patrimoniul pe care-l aveau spre păstrare și ne îndemnau ca, prin intermediul fotografiilor pe care le facem, să încercăm să popularizăm acele valori.

Să nu uităm că, adesea, bisericile de care vorbim se află în cătune izolate, în zone mai sărace, departe de drumurile tradițional turistice ale României. Semețe totuși pe vârfuri de deal, ele oglindesc demnitatea, mândria și sensibilitatea artistică a țăranului român.

Lăcașurile în care se mai oficiază încă sunt, de regulă, cel mai bine conservate. Altele sunt păstrate și îngrijite ca mici muzee ale satului, chiar dacă în decurs de un an doar câțiva călători le calcă pragul: mulți dintre aceștia sunt străini, mai bine informați și mai interesați de tezaurul cultural și artistic al țării noastre.

Din nefericire, există și cazuri când șindrila este ruptă, acoperișul spart, iar intemperiile deteriorează de la an la an, din ce în ce mai mult, picturi a căror strălucire originală nu va mai putea fi nicicând reconstituită.

Transilvania rămâne – în ciuda tuturor vicisitudinilor enumerate – singurul teritoriu al Europei unde se mai păstrează încă zeci de biserici din lemn pictate în perioada secolelor al XVIII-lea și al XIX-lea.

Acestui fenomen plastic par să-i lipsească totuși, cel puțin deocamdată, niște punți de comunicare: între publicul din zilele noastre și vechii zugravi cu viziunile lor adeseori contrariante.

Iar umilii autori ai acestui album – nimerindu-se pe undeva pe la mijloc – „s-au riscat” să încerce să facă oficiul de P.R.

Biserică de lemn construită în anul 1758 (apare în inscripția de pe ancadramentul intrării). Nu se cunosc nici numele autorului picturii murale, nici data execuției acesteia.

Monument istoric cod SJ-II-m-A-05023

Biserică de lemn construită în secolul al XVIII-lea. Pictura murală realizată de Urs Broină, nu cu mult înainte de anul 1787.

Monument istoric cod SJ-II-m-B-05046

Biserică de lemn construită în anul 1753 (apare ca inscripție pe masa de piatră a altarului). Pictura murală realizată în anul 1812, autor necunoscut.

Monument istoric cod SJ-II-m-A-05050

Biserică de lemn construită în anul 1730. Pictura murală este realizată în anul 1800, de Ioan Pop din Ungurași.

Monument istoric cod SJ-II-m-A-05092

Biserică de lemn construită în anul 1707 (apare în inscripția cioplită deasupra intrării). Nu se cunosc nici autorul, nici data execuției picturii murale din naos. Pereții altarului și ai pronaosului au fost pictați de Dimitrie Ispas din Gilău în anul 1824.

Monument istoric cod SJ-II-m-B-05111

Biserică de lemn construită în secolul al XVIII-lea. Pictura murală este realizată de Iosif Perso, paroh al Elciului, 1845.

Monument istoric cod SJ-II-m-B-05114

Biserică de lemn construită în secolul al XVIII-lea. Pictura murală este realizată de Iosif Perso, paroh al Elciului, 1845.

Monument istoric cod CJ-II-m-B-07592

Biserică de lemn construită în secolul al XVIII-lea. Nu se cunosc nici numele autorului picturii murale, nici data execuției acesteia.

Monument istoric cod CJ-II-m-B-07620

Biserică de lemn construită în secolul al XVIII-lea. Pictura murală a fost realizată, cel puțin în parte, undeva între anii 1793-1811. În naos și respectiv în pronaos au lucrat doi zugravi diferiți, ambii rămași anonimi.

Pictura din naos prezintă un stil puternic influențat de cel al zugravului Radu Munteanu din Ungureni.

Monument istoric cod MM-II-m-A-04568

Biserică de lemn construită în anul 1671 și adusă pe actualul amplasament în anul 1881. Pictura murală a fost realizată în anul 1811, de un artist necunoscut.

Monument istoric cod MM-II-m-A-04596

Biserică de lemn construită în anul 1663, înlocuind o biserică mai veche incendiată cu doi ani înainte de către năvălitorii tătari. Pictura murală realizată în anul 1785 de către Radu Munteanu din Ungureni, asistat de Nicolae Man de la Poiana Porcului. A mai intervenit, în anul 1834, un pictor rămas anonim.

Monument istoric cod MM-II-m-A-04618

Biserică de lemn construită în secolul al XVIII-lea. Cea mai mare parte a picturii murale (întreg naosul și o parte din pronaos) a fost realizată de către popa Ion, înaintea anului 1782. În pictura pronaosului au mai intervenit ulterior Radu Munteanu din Ungureni (în 1782) și Buda Procopie (pe la 1824-1826).

Monument istoric cod MM-II-m-A-04788

Biserică de lemn cu data construcției incertă, posibil 1711 sau 1760. Nu se cunosc nici numele autorului picturii murale, nici data execuției acesteia.

Monument istoric cod BN-II-m-A-01626

Biserică de lemn cu data construcției incertă, posibil 1757. Zaharie Apitis din Sineft este menționat drept autor al picturii murale originale. Pictura actuală este rezultatul intervenției zugravului Vasile Hojda în anul 1784.

Monument istoric cod BN-II-m-A-01691

Biserică de lemn construită în anul 1755. Pictura murală realizată în anul 1755, autor necunoscut.

Monument istoric cod BN-II-m-A-01694

Biserică de lemn construită în secolul al XVIII-lea. Cea mai mare parte a picturii murale (întreg naosul și o parte din pronaos) a fost realizată de către popa Ion, înaintea anului 1782. În pictura pronaosului au mai intervenit ulterior Radu Munteanu din Ungureni (în 1782) și Buda Procopie (pe la 1824-1826).

Monument istoric cod MM-II-m-A-04788

Biserică de lemn construită în anul 1723. Pictura murală realizată în anul 1775, autor necunoscut

Monument istoric cod MS-II-m-A-15604

Biserică de lemn construită în secolul al XIX-lea. Pictura murală realizată în anul 1834, din semnătura pictorului se mai cunoaște doar „…de la Feisa”.

Monument istoric cod MS-II-m-B-15640

Biserică de lemn construită în secolul al XVIII-lea. Pictura murală realizată de Pop Nicolae Zugrav, 1796.

Monument istoric codMS-II-m-B-15651

Biserică de lemn construită în anul 1784 (an inscripționat pe ambele ancadramente de uși). Nu se cunosc nici numele autorului picturii murale, nici data execuției acesteia.

Monument istoric cod MS-II-m-A-15740

Biserică de lemn cu data construcției incertă, posibil 1749 sau 1841. Nu se cunosc nici numele autorului picturii murale, nici data execuției acesteia.

Monument istoric cod MS-II-m-A-15755