În cadrul unui parteneriat multianual, Institutul Național al Patrimoniului și Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța au început digitizarea și catalogarea analitică a publicațiilor elaborate și apărute sub egida muzeului, pentru expunerea acestora online, cu scopul promovării activităților și proiectelor desfășurate de către specialiștii muzeului de-a lungul timpului.

Printre aceste publicații se numără monografii și volume arheologice, volume istorice, ghiduri, cataloage de colecție, precum și Revista „Analele Dobrogei” (seria veche:1920-1938; Seria nouă:1995-2012 și seria a III-a, din 2019 până în prezent), care poate poate fi accesată în prezent atât de pe site-ul muzeului (www.minac.ro.-Secțiunea Publicații), cât și pe site-ul dedicat (https://www.biblioteca-digitala.ro/…), creat de specialiștii INP.

Colaborarea între cele două instituții are ca scop valorificarea online a publicațiilor apărute sub egida MINA Constanța din 1990 până în prezent, urmând ca în viitor să fie scanate și încărcate în format electronic publicațiile mai vechi ale instituție, apărute în perioada anilor 1957-1989 (volume de specialitate, ghiduri ale muzeului și alte siturilor arheologice din județul Constanța, materiale de promovare etc.)

Proiectul de digitizare și colaborarea instituțională are loc sub egida Recomandării Comisiei Europene din 27 octombrie 2011, privind digitizarea și accesibilitatea online a materialului cultural și conservarea digitală, publicațiile digitalizate urmează a fi expuse online în site-ul web ProEuropeana-Biblioteca Digitală a Publicațiilor Culturale (www.biblioteca-digitala.ro), administrat de Secția Biblioteci digitate, din cadrul Institutului Național al Patrimoniului, Ministerul Culturii.

Aplicația ProEuropeana- Biblioteca Digitală a Publicațiilor Culturale a fost creată din dorința de a contribui la accesarea rezultatelor cercetărilor istorice, arheologice, antropologice, de științele naturii, geografie și etnografie desfășurate de către cercetătorii români cu precădere din domeniile științelor umaniste. Volumele digitizate vor putea fi accesate ulterior și în Europeana, biblioteca digitală europeană, la adresa www.europeana.eu.