Un document privind istoria juridică a vinului şi a viţei de vie din prima jumătate a secolului al XIX-lea. Corectarea reîncadrării unui monument istoric în Lista Monumentelor Istorice.

Lector: Vasilica Lungu, Institutul de Studii Sud – Est Europene al Academiei Române

Moderator : Bogdan Șandric, Institutul Național al Patrimoniului

Marți, 31 mai 2022, de la ora 16:00, live pe pagina de Facebook a Institutului Național al Patrimoniului, vom afla amănunte despre un document epigrafic cu conținut juridic și cu valoare istorică, lingvistică, prosopografică, artistică, culturală etc.

Prezentarea se referă la un document inscripționat în piatră şi clasat în Lista Monumentelor Istorice, în categoria « Monumente memoriale și funerare », aflat în comuna Greaca din județul Giurgiu. O lectură mai atentă a textului românesc scris cu litere chirilice, ne-a oferit posibilitatea să recuperăm integral un text juridic datat în primăvara anului 1834.

Acesta se referă în fond la o înţelegere între egumenul unei mănăstiri şi proprietarii de vii de a plăti «un ban de vadră de vin, preaţ milă mănăstirii». În text se menţionează, de asemea, numele a trei semnatari.

Monumentul în formă de cruce este frumos ornamentat cu motive diferite, redate în relief, ceea ce îi adaugă o valoare estetică particulară, marcând totodată puterea economică a celor care au comandat realizarea lui.

Prezentarea se desfășoară în cadrul Institutului Național al Patrimoniului, ca instituție ce are în atribuții actualizarea Listei Monumentelor Istorice, dar și în baza experienței cercetătorilor în lucrul cu acest tip de patrimoniu, dezvoltată în cadrul proiectului „Patrimoniu la răscruce. Digitizarea crucilor de piatră din judeţul Prahova”.

Proiectul „Patrimoniu la răscruce. Digitizarea crucilor de piatră și a monumentelor de eroi din județul Prahova” s-a desfășurat pe parcursul a doi ani (2017 și 2018) și a urmărit documentarea, cercetarea, digitizarea, promovarea și protejarea unui număr de 281 cruci de pomenitre din piatră de pe teritoriul județului Prahova, ridicate între secolele XVI și XX.

Metoda propusă a constat atât în folosirea noilor tehnologii ale informației, precum digitizarea, în scopul conservării și promovării patrimoniului cultural material, cât și în utilizarea metodelor tradiționale de cercetare istorică.

Această inițiativă a avut ca scop, pe lângă promovarea patrimoniului imobil religios și comemorativ, mai ales sensibilizarea și educarea publicului tânăr în spiritul conservării acestuia și a valorificării sale ca sursă de inspirație pentru proiecte artistice, acțiune pe care o considerăm drept unul dintre cele mai eficiente modele sustenabile de protejare a patrimoniului.

***

Lectorul conferinței, doamna Vasilica Lungu, este cercetător științific gradul I în cadrul Institutului de Studii Sud Est Europene, și arheolog expert specializat în arheologie clasică.
Studiile sale includ doctoratul în istorie, specializarea arheologie clasică, și licența la secția Greacă veche și latină în cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București. Experiența sa cuprinde, între altele, participarea la săpăturile arheologice în necropola tumulară a cetății antice Orgame/Argamum de la Jurilovca, precum și numeroase cercetări arheologice desfășurate în situri din Grecia și Turcia, inclusiv în calitate de director de proiect. Majoritatea lucrărilor publicate au ca subiect, economia antică, practicile funerare sau ceramica din coloniile grecești vest-pontice.

***

Puteți vedea prezentarea înregistrată aici.