Armonizând dorința de modernizare cu o exuberanță a expresiei artistice, posibilă datorită inovațiilor tehnologice de la finele secolului al XIX-lea, stilul Art Nouveau și-a lăsat amprenta în majoritatea orașelor europene și nu numai.

Divers, prin numeroasele sale ipostaze, fiecare dintre ele specifice arealelor culturale în care s-au manifestat, dar unitar, prin coerența principiilor artistice și a mesajului, acest curent a reprezentat un punct de cotitură în istoria artei și arhitecturii. La nivel european, vorbim de un prim moment de sincronizare arhitecturală, din Marea Britanie și până la granița cu Imperiul Otoman.

În regiunea Dunării, sub influența Secession-ului vienez, acest curent a devenit o trăsătură reprezentativă a multor orașe ce făceau parte la finalul secolului al XIX-lea din Imperiul Austro-Ungar, acestea având caracteristici similare din punct de vedere arhitectural și urbanistic.

Devenit în doar câteva decenii desuet, raportat la realitățile de după Primul Război Mondial, Art Nouveau-ul a deschis drumul către simplitatea calculată a curentelor arhitecturale ce au urmat. În deceniile următoare și până azi, moștenirea acestui curent a rămas într-un con de umbră. Recent însă, după mai bine de 100 de ani de la apogeul său artistic, valorile curentului Art Nouveau încep să fie recunoscute, în context cultural european.

Clădirile Art Nouveau sunt parte din identitatea orașelor și a comunităților lor, iar autoritățile încearcă să găsească soluții prin care acest patrimoniu construit să devină o resursă.

Art Nouveau 1 (2017 – 2019)

Este și cazul Primăriei Oradea, care, conștientizând potențialul numeroaselor clădiri construite în stil Secession de a fi parte din identitatea orașului, a inițiat un proiect ambițios care își dorește să definească uneltele necesare pentru protecția și promovarea durabilă a acestui patrimoniu, prin strânsa cooperare între 10 parteneri din 8 țări. Proiectul în ansamblul său urmărește să studieze și să pună în valoare patrimoniul construit Art Nouveau din zona Dunării.

Ca partener de specialitate în acest proiect, unul dintre principalele roluri ale INP este dezvoltarea de instrumente pentru autoritățile publice: Strategia pentru protecția și promovarea patrimoniului construit Art Nouveau și Metodologia transnațională pentru administrația publică pentru includerea conservării patrimoniului Art Nouveau în contextul dezvoltării urbane.

Ambele documente sunt realizate prin strânsa colaborare cu toate părțile interesate în managementul acestui patrimoniu, de la instituții guvernamentale, la autorități locale, societate civilă și cetățeni.

Strategia reprezintă un instrument pentru o abordare integrată și armonizată la nivel transnațional, având de asemenea scopul de a stabili și întări un cadru de cooperare pentru conservarea patrimoniului construit în regiunea Dunării, de a optimiza protecția acestui patrimoniu și de a sincroniza această protecție cu procesele dezvoltării urbane moderne. Strategia abordează de asemenea și creșterea potențialului turistic al patrimoniului construit Art Nouveau.

Art Nouveau 2 (2020 – 2023)

În continuarea proiectului Art Nouveau 1 (2017-2019), și pentru un impact susținut la nivelul promovării și protejării patrimoniului Art Nouveau în regiunea Dunării, Institutul Național al Patrimoniului se implică și în perioada următoare în activitățile de cercetare, programe educaționale, turistice, de promovare – prin cooperare regională – parte a unui nou proiect în cadrul Programului Transnațional Interreg Danube al Uniunii Europene.

INP a coordonat – în cadrul primului proiect Art Nouveau – elaborarea Documentului strategic pentru protecția și promovarea patrimoniului Art Nouveau în regiunea Dunării. Cu experiența acumulată, precum și prin prisma misiunii instituției, INP contribuie în proiectul Art Nouveau 2 cu perspectiva principalei instituții centrale care inițiază și pune în aplicare politici publice în domeniul protejării patrimoniului cultural în România.

Scopul acestui proiect, desfășurat în perioada 2020 – 2023 în parteneriat cu instituții și muzee din alte 4 state riverane Dunării (Austria, Serbia, Slovacia și Ungaria), este acela de a consolida identitatea culturală și patrimoniul Art Nouveau din regiunea Dunării printr-un set de activități de cercetare, schimb de bune practici, inițiative educaționale, expoziționale și de promovare (de la organizarea Zilei Mondiale Art Nouveau la prelegeri online, ghiduri turistice, cataloage, filme și multe altele).

Pentru că patrimoniul Art Nouveau este unul dintre aspectele ce unesc orașele și statele de pe cursul Dunării și care le-au influențat acestora istoria și devenirea, partenerii acestui proiect și-au propus să contribuie – prin cooperare și schimb de bune practici – la viitorul acestui patrimoniu, asigurat prin redescoperirea, promovarea și punerea în valoare responsabilă, în acord cu provocările întâlnite și nevoile comunităților patrimoniale din orașele și regiunile Art Nouveau.

Informații suplimentare: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/artnouveau2