Colinda Sfântului Nicoară

Sfântul Sfânt Nicoară
Bun gând şi-a gândit,
D-un prânz a făcut,
Câti sfinți c-a poftit
Toţi că or venit.
Sfântul Sfânt Nicoară
Puse raze-a treia zi
Și-l văzură că veni
Pe un cal porumb,
Negru de-asudat,
Albu de-nspumat.
C-un țipău de grâu,
C-o cupă de vin.
Din ţipău mişca,
Din cupă vin bea.
Nicoară-ntreba:
– Unde-ai zăbovit?
– Sfinte, am zăbovit,
C-am îndireptat
Două luntrii pline
Cu suflete bune;
Luntrii încărcate
Cu suflete curate.
La mese întinse
Cu făclii aprinse.
Două luntrii grele
Cu suflete rele
La mese strânse
Şi la lumini stânse.

Haideți noi, Maică Marie!
Haideți noi la liturghie!
Și te, gazdă, -nveselește,
Și pe noi ne dăruiește
C-un colac de grâu frumos,
Din pelița lui Hristos.

Ardeal

Sărbătorile la români, Tudor Pamfile, Editura Saeculum I.O., 1997.

Colindul sfântului Nicolae

Icea în cestor curţi,
Bunul Dumnezeu
Şi-n cestor domnesc,
D-un prânz s-a gătit,
Toţi sfinţi mi-au chemat,
Toti sfinţi şi părinți,
Toţi sfinţi mi-au venit,
Toţi sfinţi mi-au sosit,
Sfinţi d-ai cerului
Şi d-ai raiului.
Sfântul Nicolae
Treabă și-a fi avut
Şi el n-a venit.
Treaba lui cea mare
Pe bogaz de mare
Nouă corăbioare,
Nouă s-alte nouă:
Nouă creștinești,
Nouă păgâneşti.
Pe cele creştineşti
El le-a vămuit
Şi le-a slobozit.
Celea păgâneşti,
Vamă le-a luat,
Vamă fără samă.
Prunduiaş de mare,
De azi înainte
Care or mai trece,
Vamă să le iei,
Vamă fără samă.
Gazda lui Hristos,
Să fiţi sănătoşi
Și mult bucuroși
Cu feţi.
Logofeţi,
Cu-a ta jupâneasă,
Sănătate-n casă.

Tulcea

Sărbătorile la români, Tudor Pamfile, Editura Saeculum I.O., 1997.

Colinda lui Sf. Nicolae

Domnului, Dai Domnului Doamne.
Colo’ n josu mai din josu,
În câmpiţii cei frumoşi,
Este o masă d-albă’ ntinsă.
Jur prejur de lângă masă,
Sunt tot scaune direse.
Dar la masă cine’ mi şade?
Şade-mi Zeul Dumnezeu.
La-l doilea corn de masă,
Şade Maica Domnuluiu.
La-l treilea corn de masă,
Şade Ionu sfântu Ionu.
La-l patrulea corn de masă
Şade-mi Sfete Nicolae.
Grăi Zeul Dumnezeu :
-Dalem Sfete Nicolae
Bagă-ţi mâna’ n buzunaru,
Şi-mi scoate acel păharu,
Păharul de el-aurelu.
În fondul păharuluiu,
Scrisă-i loza vinuluiu,
Şi tufiţa grâuluiu.
În toarta păharuluiu,
Scrisă-i raza soarelu iu.
Şi’n dosul păharuluiu,
Scrisă-i luna şi lumina,
Soarele cu razele-re,
Şi câmpul cu florile-re.
Grăi Zeul Dumnezeul:
-Dalem Sfet Nicolae,
Vinde-mi mie acest pahar ?
Ori pe taleri ori pe galbeni,
Ori pe buți cu bani mărunţi,
Ori mi-l dai de voie bună?
Grăi Sfete Ncolaie :
-Fire-ai Doamne iertătoru,
Precum eşti de’ntrebătoru.
N’am păhare de vânzare !
Nici pe taleri, nici pe galbeni,
Nici pe buți cu bani mărunţi,
Nici ele-a da de voie bună;
Şti tu Doamne ori nu şti,
Când păharul mi-I-ai datu,
Tu pe mine m’ ai juratu;
Că păharul să mi-l ţinu,
Să mi-l ţin să mi-l închinu,
Pela mese d-albe’ntinse,
Pela mese de boieri,
De boeri de cei bătrâni.

Şi te Domn bun veseleşte
Ne’ nchinăm cu sănătate
Pela gazde pe la toate.

Lejnic, Hunedoara

303 colinde cu text și melodie, culese și notate de Sabin Drăgoi, 2010, https://biblioteca-digitala.ro.

Colinda Sfântului Nicolae

Sfăntul Nicolae
Praznic şi-a făcut.
Pe cine-a chemat?
Tot oameni bătrâni,
Tot de sama lui.
Şi şi-a mai chemat
Pe Sfântul Ion,
Naş lui Dumnezeu,
Şi a mai chemat
Pe bun Dumnezeu.
Da el n-a voit,
Că el a fost dus,
Jos pe mare-n jos.
La mijloc de mare,
Nouă corăbioare,
Cinci sunt de creştini,
Patru de păgâni.
Cele de creştini
Tare se ruga,
Tare se-nchina,
Şi-apoi pomenia
Pe bun Dumnezeu.
Cele de păgân,
Nici nu se ruga,
Nici nu pomenia
Pe bun Dumnezeu.
Domnul că vedea,
Și se mănia,
Și mi le-neca!

Ardeal

Sărbătorile la români, Tudor Pamfile, Editura Saeculum I.O., 1997.