Obiectele din muzee fascinează privirile vizitatorilor de secole, oferindu-le oportunitatea de a descoperi lumi noi, exotice și îndepărtate. Descoperirea secretelor unui exponat muzeal este rezultatul unui proces continuu, a zeci de ore de cercetare, catalogare și inventariere, metodele moderne de analiză a acestora relevând adesea alte detalii inedite.

Evoluția metodelor de expunere muzeală, ce include mijloace multimedia, specifice epocii actuale, pune obiectele muzeală într-o lumină nouă, și necesită adaptarea instrumentelor de evidență la cerințele utilizatorilor.

Pentru administrarea eficientă, complet digitală, a evidenței din muzee și instituțiile de cultură deținătoare de bunuri mobile, colectivul de specialiști din Institutul Național al Patrimoniului dezvoltă, din anul 2000 Programul de evidență DOCPAT, distribuit gratuit, și întocmit în concordanță cu cerințele legislației în vigoare.

Având peste 100 de versiuni, rezultat al colaborării permanente cu utilizatorii din muzee, programul DOCPAT oferă toate instrumentele necesare activităților de documentare, inventariere, conservare-restaurare, circulație și clasare a bunurilor culturale mobile.

Ultima versiune a programului DOCPAT 4.9.6.4, include acum și un modul de verificare/validare a unei baze de date, în cazul importurilor multiple sau recurente, situație semnalată adesea de către utilizatorii din muzee.

Două funcții noi din Formul pentru corecție Numere inventar duplicate, meniul Editare, fac posibilă acum verificarea numerelor de inventar, după unificarea mai multor baze DOCPAT și vizualizarea simultană a fișelor cu același număr de inventar (dintr-unul sau mai multe domenii), pentru remedierea erorilor materiale posibile și eliminarea facilă a fișelor incomplete.

Mai multe detalii în tutorialul video: https://youtu.be/bFw834qf9H8

Ultima versiune a programului se distribuie gratuit, printr-o solicitare prealabilă, și, la cerere, oferim suport pentru instalarea și utilizarea optimă a noilor funcții.