Acest proiect, în care sunt implicați 19 parteneri din Europa, va contribui la înființarea unui Centru de Competențe European în Domeniul Conservării Patrimoniului. Centrul va fi conectat la o rețea de instituții culturale din toată Europa, oferind sprijin și servicii pe acest subiect (conservarea monumentelor și siturilor – și nu numai).

Institutul Național al Patrimoniului, prin Direcția Patrimoniu Digital, este unul din partenerii 4CH, coordonat de Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) din Italia. Proiectul este finanțat prin programul Horizon 2020, Call H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2020.

Prin înființarea acestui Centru de Competențe se dorește valorificarea și standardizarea competenței europene în domeniul conservării patrimoniului, prin promovarea unei abordări holistice și multidisciplinare a conservării patrimoniului cultural, facilitarea coordonării între agențiile și instituțiile din domeniul patrimoniului cultural și inițiativele europene în curs, construirea unui parteneriat eficient pentru promovarea conservării și valorificării patrimoniului cultural și permiterea preluării și transferului rezultatelor proiectelor de cercetare de către tot sectorul patrimoniului cultural.

4CH va defini programe de instruire și perfecționare pentru instituțiile și profesioniștii din domeniul patrimoniului cultural și va contribui la dezvoltarea consultanței, ghidurilor și protocoalelor privind utilizarea tehnologiilor IT.

Astfel, își propune să pună la dispoziție, printre altele, o hartă a cercetării și tehnologiei de vârf legate de conservarea și promovarea durabilă a monumentelor și siturilor, care va fi actualizată periodic, îndrumări cu privire la politici și strategii, un catalog de standarde bine documentate, un inventar de software și instrumente, linii directoare pentru achiziționarea, gestionarea și stocarea datelor, un set de exemple de succes privind digitalizarea avansată, consiliere cu privire la oportunitățile de finanțare, planuri de instruire și educație pentru profesioniști și manageri, dezvoltarea consultanței, ghidurilor și protocoalelor privind utilizarea tehnologiei IT, cu o atenție specială pentru tehnologiile 3D. Un model de afaceri complet și un plan de sustenabilitate pentru Centrul de competențe european va fi de asemenea creat în cadrul proiectului 4CH.

Mai multe informații despre 4CH puteți afla pe website-ul proiectului: www.4ch-project.eu.