Platforma culturalia.ro este un punct unic de acces la resurse culturale digitizate și catalogate analitic în proiectul pilot „E-cultura. Biblioteca Digitală a României”, implementat de Unitatea de Management a Proiectului din Ministerului Culturii. Proiectul s-a desfășurat în perioada iulie 2018-iulie 2023 și a fost co-finanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 2, Acțiunea 2.3.3 „Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e‐educație, e‐incluziune, e‐sănătate și e‐cultură“.

Scopul proiectului E-cultura a fost digitalizarea de bunuri culturale mobile cu ajutorul tehnologiilor IT actuale, moderne, astfel încât moștenirea culturală națională să poată fi păstrată, promovată și transmisă generațiilor viitoare. Au fost vizate două obiective principale: realizarea platformei culturalia.ro și digitizarea a minimum 560.000 de resurse culturale provenind de la 31 de instituții culturale din România.

Resursele culturale pot fi accesate ca imagini, texte, înregistrări audio, clipuri video și modele 3D și acoperă toate domeniile culturale: artă, arheologie, carte veche și rară, documente și manuscrise, etnografie, istorie, medalistică, numismatică, știință și tehnică, științe naturale.

Toate obiectele digitale au fost obținute prin digitizare la rezoluții mari iar în platformă au fost încărcate versiunile master ale fișierelor și fiecare bun cultural este reprezentat prin cel puțin două fotografii.

Metadatele descriptive ale resurselor culturale au fost create prin catalogarea analitică ce s-a bazat pe documentarea de informații de calitate despre autori, tipurile de obiecte, domenii, subiecte și cronologie.

Instituții care au furnizat conținut: https://www.umpcultura.ro/e-cultura_doc_1380_institutii-participante_pg_0.htm

Descărcare și licență

Resursele culturale disponibile în platforma culturalia.ro pot fi descărcate și reutilizate de către orice utilizator, fără înregistrare prealabilă.

Descărcarea imaginilor se poate face din vizualizarea extinsă a interfeței de vizualizare, prin accesarea URL-urilor ce se află poziționate imediat sub imagine. Descărcarea nu se face prin accesarea fotografiei.

Resursele culturale sunt distribuite sub licența CC BY-SA 4.0

Această licență permite reutilizatorilor să distribuie, să remixe, să adapteze și să construiască pe baza materialului în orice mediu sau format, atâta timp cât atribuirea este data creatorului. Licența permite utilizarea comercială. Dacă se remixează, adaptează sau construiște pe baza materialului, trebuie să se licencieze materialul modificat în condiții identice.

CC BY-SA include următoarele elemente:
BY: meritul trebuie acordat creatorului.
SA: Adaptările trebuie partajate în aceleași condiții.

În cazul utilizării conținutului, trebuie folosite simbolurile de mai jos:

Institutul Național al Patrimoniului a furnizat către Culturalia peste 170.000 resurse culturale împărțite astfel:

Resurse culturale din arhivele INP

Fondul documentar (denumit și Fișierul Central al Patrimoniului Cultural Național) este creat din fișele analitice de evidență ale bunurilor culturale mobile și imobile, realizate de muzee și oficiile județene de patrimoniu în perioada 1970-1980, ca urmare a obligațiilor stabilite prin Legea Nr. 63 din 30 octombrie 1974, privind ocrotirea patrimoniului cultural naţional al Republicii Socialiste România.

 Arhiva a fost administrată pentru o scurtă perioadă de către Direcția patrimoniului cultural național (DPCN), pentru ca apoi să fie mutată la CIMEC – Institutul de Memorie Culturală după desființarea DPCN, în noiembrie 1977. Din anul 2011, când CIMEC a fost comasat cu Institutul Național al Patrimoniului, fondul este administrat de Structura Patrimoniu Digital.

La realizarea acestui fond documentar au contribuit peste 1.000 de specialiști și sute de instituții. Arhiva cuprinde în total un număr de 250.000 de fișe toate însoțite de fotografii sau alte anexe și reprezintă o sursă de informații unică pentru reconstituirea istoriei patrimoniului cultural din România, multe dintre obiectele sau monumentele descrise fiind azi dispărute, distruse sau foarte puțin cunoscute.

Pentru expunere în platforma culturalia.ro au fost scanate și digitalizate 102.625 de fișe analitice de evidență, aparținând domeniilor arheologie, artă decorativă, artă plastică, istorie, numismatică, medalistică, monumente, știință și tehnică.

Institutul Național al Patrimoniului este responsabil de fundamentarea și elaborarea Programului Național de Restaurare a Monumentelor Istorice. Acest program are ca sursă de finanțare sumele alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Culturii. Prin PNR sunt desfășurate anual lucrări de restaurare ale monumentelor istorice.

Fondul documentar digitalizat de către echipa INP constă din proiecte tehnice de restaurare a monumentelor istorice ce au fost împărțite în secțiuni, scanate și converite în 8.120 fișiere pdf.

Colecția este formată din 8.213 documente de diverse tipuri: chestionare, corespondență, referate, procese verbale, devize estimative, schițe, relevee, informări, memorii justificative, situații de plată, analize de preț, rapoarte, contracte, liste de materiale etc. provenind din arhiva Comisiunii Monumentelor Istorice. Documentele au fost emise în perioada de funcționare a CMI (1892-1948) și au făcut parte din procesul de evidență și restaurare a patrimoniului monumental din România. Resursele culturale au fost scanate și catalogate analitic de echipa INP.

Imaginile, în număr de 12.931, provin din arhiva CMI și au fost realizate în intervalul de funcționare a CMI (1892-1948), pentru o documentare vizuală detaliată a monumentelor istorice. Fiecare album fotografic a fost împărțit în colecții care grupeaza fotografiile ce descriu o anumită componentă a unui monument sau ansamblu istoric.

Digitizarea și catalogarea analitică s-a făcut de către echipa INP.

În baza Hotărârii Consiliului de Miniștrii nr. 781 /1959, Direcţia Monumentelor de Arhitectură se transformă în Direcţia Monumentelor Istorice (DMI) pe lângă Comitetul de Stat pentru Construcţii, Arhitectură şi Sistematizare (CSCAS). DMI avea rolul de cercetare, restaurare şi salvare de la distrugere a monumentelor istorice și a reușit constituirea unui valoros fond documentar, alcătuit din arhivă, fototecă şi bibliotecă.

Fondul documentar digitalizat de echipa INP este alcătuit din 3.205 fișe de evidență a monumentelor istorice, care adesea sunt însoțite de anexe sub formă de imagini sau schițe și planuri.

Resurse culturale create de alte instituții

Fondul documentar este format din 1.611 trapeze de hartă topografică în sistemul de proiecție Lambert modificat de geodezul, matematicianul și ofițerul francez Andre Louis Cholesky. Hărțile au  fost realizate în intervalul 1916-1959 la scara 1:20.000 de către Institutul Geografic al Armatei și sunt cunoscute sub numele de planuri directoare de tragere, deoarece au fost folosite de către artileria română.

Fiecare trapez este descris prin metadate care fac referire la localitățile, unitățile administrativ teritoriale, infrastructura rutieră, relief, geormorfologie, suprafețe umede, ape curgătoare zonele naturale protejate etc. care se regăsesc pe suprafața sa. Fișierele digitale au fost obținute de la dl Vasile Crăciunescu, care administrează portalul geospațial.org, unde toate hărțile pot fi consultate prin  platforma eHarta.

Colecția de resurse conține 2.818 trapeze de hartă la scara 1:25.000 ce au fost realizate de Direcția Topografică Militară în perioada 1965-1980 prin aerofotografiere completă a teritoriului naţional şi de prelucrarea şi exploatarea imaginilor fotogrammetrice obținute.

Fiecare trapez este descris prin metadate care fac referire la localitățile, unitățile administrativ teritoriale, infrastructura rutieră, relief, geormorfologie, suprafețe umede, cursuri de apă, zonele naturale protejate etc. care se regăsesc pe suprafața sa. Fișierele digitale ne-au fost puse la dispoziție de către Direcţia Topografică Militară „General de divizie Constantin Barozzi” în baza unui protocol semnat între Ministerul Culturii și Ministerul Apărării Naționale.

Colecția cuprinde 2.527 de ortofoplanuri (imagini aeriene ortocorectate) la rezoluția de 50 cm/pixel ce au fost realizate prin fotogrametrie aeriană de către  Direcţia Topografică Militară „General de divizie Constantin Barozzi” între 2012-2016. Imaginile acoperă integral teritoriul României și sunt în proiecție stereografică 1970. Fiecare ortofotoplan acoperă în teren o suprafață de 10 X 10 km.

Fiecare trapez este descris prin metadate care fac referire la localitățile, unitățile administrativ teritoriale, infrastructura rutieră, relief, geormorfologie, suprafețe umede, cursuri de apă, zonele naturale protejate etc. care se regăsesc pe suprafața sa.

Fișierele digitale ne-au fost puse la dispoziție de către Direcţia Topografică Militară „General de divizie Constantin Barozzi” în baza unui protocol semnat între Ministerul Culturii și Ministerul Apărării Naționale.

17.784 articole în format pdf provenind din diferite reviste culturale și științifice românește scanate și catalogate analitic de către echipa INP. Publicațiile au fost puse la dispoziția INP prin acorduri semnate cu instituțiile care le-au editat.