„Consolidarea rezilienței patrimoniului cultural la schimbările climatice. La intersecția dintre Pactul Ecologic European și moștenirea culturală” este raportul final proaspăt publicat de Grupul de experți din Statele Membre UE, instituit prin metoda deschisă de coordonare (MDC) și format cu scopul de a identifica impactul schimbărilor climatice asupra patrimoniului cultural și lacunele existente.

În plus, Grupul MDC a examinat cum poate contribui moștenirea culturală la obiectivele Pactului Ecologic European și la abordarea amenințărilor crizei climatice, prin furnizarea de soluții durabile.

În cadrul cercetării au fost colectate 83 de exemple de bune practici din 26 de țări din fiecare colț al Europei. Sunt acoperite toate tipurile de patrimoniu cultural material și imaterial: clădiri și monumente, colecții muzeale, situri arheologice, peisaje culturale și grădini istorice, abilități și cunoștințe tradiționale, patrimoniu subacvatic etc.

Aceste bune practici reprezintă o sursă de inspirație și creativitate pentru factori de decizie, experți în domeniul patrimoniului, meșteșugari și educatori – privind modul de abordare a amenințărilor reprezentate de schimbările climatice asupra patrimoniului cultural.

Reprezentanții României în cadrul acestui grup de lucru au fost Ioana-Maria Vasiliu (Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor) și colegul nostru, Marius Streinu.

Având în vedere amenințările tot mai mari ale efectelor schimbărilor climatice și conștientizarea faptului că moștenirea culturală face parte din soluție, este foarte important să recunoaștem că patrimoniul cultural reprezintă un instrument esențial în lupta noastră comună de a contracara consecințele distructive ale crizei climatice.

Acest raport demonstrează angajamentul puternic al Uniunii Europene de a sprijini moștenirea culturală în lupta împotriva schimbărilor climatice.

Alte detalii găsiți în comunicatul de presă transmis de Ministerul Culturii, iar raportul complet împreună și cele zece recomandări înaintate de grupul de experți sunt disponibile la Biroul de publicații al Uniunii Europene.