Despre proiect

Proiectul pentru dezvoltarea unei baze de date a localităților din România reprezintă un efort complex și exhaustiv de cartografiere și organizare a informațiilor geospațiale esențiale pentru administrarea și înțelegerea teritoriului. În cadrul acestui proiect, echipa INP a contribuit la realizarea geometriei detaliate a localităților, utilizând tehnici de vectorizare și surse variate de date geospațiale.

Lista de localități pentru care au fost realizate poligoane a fost preluată din Sistemul Informatic al Registrului Unităților Teritorial-Administrative (SIRUTA), ediția 2008.

Geometrie

Delimitarea spațială a localităților prin poligoane a fost realizată în principal prin vectorizare, utilizând diverse surse cartografice precum colecția de ortofotoplanuri (ediția 2010) și harta topografică militară (ediția a 2-a 1970-1980), realizate de Direcția Topografică Militară. În plus, pentru a asigura acuratețea și completitudinea datelor, au fost folosite imagini satelitare și date vectoriale furnizate de Google Earth, în special pentru zonele cu dificultăți de acces sau cu detalii mai puțin disponibile în resursele menționate, precum sunt zonele submontane din Argeș și Dâmbovita, în Banat și în Transilvania.

Atribute

Pe lângă geometria localităților, s-a acordat o atenție deosebită atributelor acestora. Codurile SIRUTA descărcate de la Institutul Național de Statistică au fost asociate fiecărui poligon în urma vectorizării, iar apoi au fost procesate și reconvertite într-o bază de date structurată. Ulterior, aceste date au fost îmbogățite cu informații cu caracter istoric, relevante pentru fiecare localitate din nomenclator. În baza de date au fost create noi câmpuri unde au început să se înregistreze metadate referitoare la numele vechi, primele mențiuni documentare și evoluția administrativă, adăugând astfel o dimensiune temporală și contextuală importantă.

O etapă importantă a proiectului a constat în actualizarea și completarea bazelor de date cu informații demografice, inclusiv numărul de locuitori pentru fiecare localitate, bazat pe recensămintele populației din 1992, 2002, 2011 și 2021. Aceste date oferă o imagine comprehensivă a dinamicii populației în diferitele regiuni ale țării și sunt esențiale pentru planificarea și dezvoltarea locală și regională.

Prin conlucrarea datelor geospațiale precise și a informațiilor detaliate despre localități și populație, această bază de date reprezintă un instrument valoros pentru instituțiile guvernamentale, cercetători, planificatori urbani și publicul larg, contribuind la o înțelegere mai profundă și mai cuprinzătoare a peisajului geografic și social al României.

Ca activități viitoare pentru baza de date a localităților din România, ne propunem:

  • Realizarea unui nomenclator al unități administrative din perioada 1950-1968, respectiv din perioada 1919-1950 și delimitarea lor spațială prin realizarea de poligoane vectoriale pentru fiecare în parte;
  • Integrarea bazei de date cu tezaurele de locuri geografice Getty Thesaurus of Geographic Names (TGN) și GeoNames.