Compozitor, profesor universitar dr.

Născut la 29 octombrie 1939 în Vinga, județul Arad.

COLECȚII AUDIO

Studii muzicale și experiență profesională

1963-1964 – Arad, studiază cu profesorul Nicolae Brânzeu (teorie-solfegiu, dirijat cor, istoria muzicii)
1965-1969 – Iași, Conservatorul „George Enescu”, profesori Constantin Constantinescu și Adrian Diaconu (teorie-solfegiu), Anton Zeman (armonie-compoziție), Vasile Spătărelu (contrapunct), George Pascu (istoria muzicii), Gheorghe Ciobanu (folclor), Ion Pavalache (dirijat cor), Ion Welt (pian)
1969-1972 – București, Conservatorul „Ciprian Porumbescu” cu obținerea licenței în Pedagogie muzicală și în paralel a licenței în Compoziție, profesori Anatol Vieru (compoziție), Florin Eftimescu (armonie), Nicolae Buicliu și Dinu Ciocan (contrapunct și fugă), Tudor Ciortea (forme muzicale), Ovidiu Varga, Octavian Lazăr Cosma (istoria muzicii), Emilia Comișel (folclor), George Bălan (estetică muzicală), Vinicius Grefiens (citire de partituri), Aurel Stroe (teoria instrumentelor și orchestrație), Marin Constantin (dirijat coral), Grete Gabriel Ionescu (pian).
1972-1989 – Profesor la școala de Muzică și Arte Plastice nr. 2 din București și director (1986 – 1988).
19901998 – Inspector de specialitate (pentru învățământul muzical) la Inspectoratul școlar al Municipiului București
din 1994 – Conferențiar universitar la Facultatea de Muzică a Universității de Vest din Timișoara
20002004 – Prodecan al Facultății de Muzică, fiind în paralel cadru didactic asociat la Universitatea de Muzică din București (1995) și la Universitatea „Spiru Haret” din București (din 2000).
1999-2001 – Inspector de specialitate în cadrul Direcției Învățământ Superior și Cercetare științifică din Ministerul Educației și Cercetării
Din 2004 este profesor universitar și prodecan al Facultății de Muzică a Universității Spiru Haret din București.

A obținut titlul științific de Doctor în Muzică la Academia de Muzică „Gh. Dima” din Cluj-Napoca, 2003.
Membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România
Membru al Secțiunii Naționale Române a Societății Internaționale de Muzică Contemporană (ISCM)
Vicepreședintele Comitetului Român „Jeunesses Musicales” (din 1993), organism cu statut de membru (din 1995) la Federația Internațională „Jeunesses Musicales” cu sediul la Bruxelles, afiliată la UNESCO, care își desfășoară activitatea sub auspiciile ONU.
Fondator și director artistic al Concursului Internațional de Muzică „Jeunesses musicales” București, România (din 1994), concurs cu statut de membru extraordinar la Uniunea Europeană de Concursuri de Muzică pentru Tineret (din 1996), consilier la edițiile 1992, 1993, 1999
Director (1994), director executiv și consilier la edițiile 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 ale Festivalului Internațional de Muzică contemporană „Săptămâna Internațională a Muzicii Noi”, 23 – 30 mai, București, România.PREMII

Este laureat al Concursului Internațional de Compoziție Ancona, Italia 1980; a ocupat locul III la Concursul Internațional de Compoziție de la Alcoy, Spania, 1993; a obținut premiul II la Concursul de creație „A ta este Împărăția și Puterea”, ediția I 1997, București, organizat de Asociația pentru Pace a Religiilor din România.

Diplomă de recunoștință a Mitropoliei Banatului, 2002 pentru muzica filmului Poveste de Crăciun;

Diplomă de onoare cu ocazia împlinirii a 125 de ani de la înființarea Societății Filarmonice din Timișoara (1996);

Diplomă jubiliară cu ocazia împlinirii a 10 ani de existență a Facultății de Muzică din cadrul Universității de Vest din Timișoara (2001).
În anul 1997 i s-a comandat piesa impusă pentru violoncel, categoria de vârstă D ( peste 18 ani ) la Concursul „Jeunesses Musicales”, ediția V, concurs pentru care a compus „Pe un cadran solar” III pentru violoncel solo; premiul pentru cea mai bună interpretare în concurs a unei piese românești a revenit violoncelistei din Franța – Sarah Iancu, multiplu laureată a unor prestigioase concursuri de interpretare și deținătoarea locului II la competiția desfășurată la București în perioada 9 – 15 mai 1998.
Pentru festivitățile prilejuite de decernarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universității „Spiru Haret” din București sanctității Sale, Papa Ioan Paul II (București, 28 octombrie 2003, Aula Magna a Universității „Spiru Haret”), a fost solicitat să compună poemul Exiști, Doamne, pe versuri de Carol Woytila în traducerea lui Nicolae Mareș.

Câștigătorul primei ediții a Concertului-Concurs organizat de Societatea Română de Radiodifuziune și Radio România Muzical „George Enescu” (20 ian. 2004) cu lucrarea Noduri și Semne – muzică de concert pentru ansamblu instrumental – în interpretarea Ansamblului de Muzică Nouă „ARCHAEUS”.
Președinte și membru în numeroase jurii naționale la concursuri de interpretare muzicală.

A participat la festivaluri și concursuri naționale și internaționale de compoziție, la simpozioane de muzicologie, congrese, emisiuni de radio și televiziune, a scris articole și studii în presă și în publicații de specialitate.

CREAȚIA (selectiv):

Variațiuni pentru orchestră (1971)

Mișcare simfonică (1972)

Hiperboreeana – Cântul I, poem pentru orchestră de coarde (1993)
Prima audiție: București, mai, 1994, Orchestra de Cameră Radio (dirijor Cristian Brâncuși), în cadrul „Săptămânii Internaționale a Muzicii Noi”

HaOr II, pentru orchestră de suflători (1999)
Prima audiţie: București, 23 mai 1999, în Studioul de concerte „Mihail Jora” al Societății Române de Radiodifuziune, în interpretarea Orchestrei de suflători a Filarmonicii „George Enescu” (dirijor Aurelian Octav Popa), în deschiderea Săptămânii Internaționale a Muzicii Noi
Publicat: în HaOr, „Poem Luminii” – Trei ipostaze de culoare, Editura Marineasa, Timișoara, 2003

HaOr III In memoriam Anatol Vieru, „Poem Luminii” pentru orchestră de coarde(2000)
Prima audiţie: Timișoara, 16 octombrie 2001, în Concertul Extraordinar al Filarmonicii „Banatul” (dirijor Gheorghe Costin)
Publicat: Timișoara, Editura Marineasa, 2003; în HaOr, „Poem Luminii” – Trei ipostaze de culoare, Editura Marineasa, Timișoara, 2003

Noduri și Semne – muzică de concert pentru ansamblu instrumental (2001)
Prima audiţie: București, 28 mai 2002, Studioul Mihail Jora al Radiodifuziunii Române, Ansamblul Archaeus (conducerea muzicală Liviu Dănceanu)
Publicat: Editura Marineasa, Timișoara, 2003

Proporții II, pentru doua instrumente soliste – 2 Flaute (1978)
Prima audiţie: 18 aprilie 1978, Ateneul Român din București, (1979) – pentru 2 Cl.sib (1979 ).
Publicat: București, Editura Muzicală,1989 sub titlul Prinos; București, Editura Muzicală, 2004 (în Lucrări camerale I)
* Lucrare laureată la Concursul Internațional de Compoziție, Ancona, Italia, 1980

Patru afirmații în sprijinul realului – muzică de concert pentru 5 instrumente soliste: clarinet, pian, vioară, violă, violoncel (1982 – 1983)
Prima audiţie: aprilie 2003, Ansamblul Ars Nova (conducerea muzicală Cornel Țăranu), în cadrul Toamnei Muzicale Clujene

Pe un cadran solar I – sonată pentru vioară solo (1984)
(pretext poetic: Nichita Stănescu din volumul ANTIMETAFIZICA de Aurelian Titu Dumitrescu)

Pe un cadran solar II – balada pentru un instrument solist (clarinet), cu recitator, versuri: Nichita Stănescu (1985)
Prima audiţie: mai 1995, Zilele Internațioanle ale Muzicii Contemporane, Bacău

Pe un cadran solar III, pentru violoncel solo (pretext poetic: Nichita Stănescu) (1997)
Prima audiţie: 24 mai 2000, Sala ArCub București, în cadrul Săptămânii Internaționale a Muzicii Noi (Laura Buruiană)
Publicat: în Lucrări camerale I, București, Editura Muzicală, 2004
* Lucrare impusă la etapa a II-a a Concursului International de Muzica „Jeunesses Musicales”, București, ediția a V-a,1998

Introspectiv 47 pour ensemble instrumental: clarinet în Si b, fagot, percuție, pian-sintetizator, chitară, vioară, violoncel (1993)
Prima audiţie: septembrie 1993, foyerul Operei Naționale Române, Ansamblul Archaeus (conducerea muzicală Liviu Dănceanu)
* Locul III la Concursul Internațional de Compoziție, Alcoi, Spania, 1993

Heteropsalmia pentru ansamblu instrumental: clarinet, fagot, percuție, sintetizator, chitară, vioară, violoncel (1991)
Prima audiţie: Torino, 1992, Ansamblul Archaeus (conducerea muzicală Liviu Dănceanu)
*Premiul II la Concursul de creație APAR, București, 1997

Pentachoralia per Archaeus, pentru ansamblu instrumental: oboi, clarinet, fagot, percuție, pian-sintetizator, chitară, vioară, violoncel (1995)
Prima audiţie: Festivalul Archaeus, 2000, Aula Palatului Cantacuzino.

„2+2„, Proportions pour Emphasis, pentru saxofon sopran, alto, tenor, baryton (1993)
Prima audiţie: 1993, Studioul de concerte „Mihail Jora” al Radiodifuziunii Române, cvartetul de saxofoane „Emphasis” (Franța)

„2+1+1”, Proportions pour saxophone soprano, alto, tenor, baryton (1994)
Prima audiţie: 28 mai 1997, Stocklolm Saxophone Quartet (Suedia), Sala Auditorium, București, în cadrul Săptămânii Internaționale a Muzicii Noi

Lecție despre colind, 10 variațiuni pentru pian solo (1970)
Publicat: București, 1986, Litografia Conservatorului, Ed. îngrijită de Lavinia Coman

Invizibilul Soare, Cântec sau altfel spus, TRIO pentru CONTRASTE
Prima audiţie: 24 mai 2004, Aula Palatului „Cantacuzino” în interpretarea Trioului „Contraste”, în cadrul Săptămânii Internaționale a Muzicii Noi
Publicat: în Lucrări camerale I, București, Editura Muzicală, 2004

HaOr I – pentru opt instrumente soliste (saxofon sopran, alto, tenor, bariton) (1998)
Prima audiţie: 8 octombrie 1998, Riga (Lituania), în interpretarea dublului cvartet de saxofoane: „Stockholm Saxophone Quartet” (Suedia) și „Cvartetul din Riga” în cadrul Festivalului Internațional de Muzică Nouă
Publicat: în HaOr, „Poem Luminii” – Trei ipostaze de culoare, Editura Marineasa, Timișoara, 2003

Țara noastră, pentru Cor mixt a cappella (1986), versuri Ion Nicolescu

Cuvinte și strigături, suită pentru cor mixt a cappella și soliști (1987) – 1. Ce? 2. Respirarea aerului de sub aripă 3. N-ai să vii 4. Scrisori 5. Dezîmblânzirea 6. Pomule, copacule 7. Cântec de scos apa din urechi 8. Strigături
Prima audiţie: 29 mai 2004, Corul Academic Radio (dirijor Dan Mihai Goia), Studioul de concerte „Mihail Jora” al Radiodifuziunii Române, în cadrul Săptămânii Internaționale a Muzicii Noi, versuri: Nichita Stănescu
Publicat: în Antologie corală, alcătuită de Damian Vulpe, vol IV, Tipografia Universității de Vest, Timișoara, 1994; Cuvinte și strigături În Album coral, Tipografia Universității de Vest, Timișoara, 1999; Cuvinte și strigături București, Editura Muzicală, 2003

Colindă de țară – diptic pentru cor mixt a cappella, versuri Nichita Stănescu (1988) – 1. Frunză verde de albastru 2. Colindă de țară
Publicat: în Colecție de coruri, vol.I alcătuită și îngrijită de Adriana și Ovidiu Drăgan, București, Editura Fundației „România de Mâine”, 2002

Țara în toamnă – triptic pentru cor mixt a cappella și soliști, versuri Marius Robescu (1987) – 1. Mierea și norul 2. Viziune 3. Măr cojit
Publicat: în Album coral, Tipografia Universității de Vest, Timișoara, 1999; Țara în toamnă, București, Editura Muzicală, 2003

Brâul grâului, pentru cor mixt a cappella, versuri populare (1986)

Slavă Ție, Doamne – poem pentru cor mixt a cappella (1998)
Publicat: în Album coral, Tipografia Universității de Vest, Timișoara, 1999; Slavă Ție, Doamne, în Album de muzică corală, religioasă, București, Editura Muzicală, 2001; Slavă Ție, Doamne în Colecție de coruri, vol.I alcătuită și îngrijită de Adriana și Ovidiu Drăgan, București, Editura Fundației „România de Mâine”, 2002; Slavă Ție, Doamne București, Editura Muzicală, 2003

Omagiu eroilor neamului, poem pentru cor mixt a cappella cu soliști, versuri Eugen Barbu(1989)

Această țară de vis, poem pentru cor mixt a cappella și soliști, versuri Nichita Stănescu (1986)

Tinerețe, madrigal pentru cor mixt a cappella, versuri Eugen Barbu (1987)

Amfora luminii, cor mixt a cappella cu solo sopran, versuri Vasile Voiculescu (1988)

A te sprijini pe propriul tău pământ, cor mixt a cappella, versuri Nichita Stănescu (1990)

Zori de-aș fi, poem madrigal pentru cor mixt a cappella, versuri Eugen Barbu (1991)
Publicat: în Album coral, Tipografia Universității de Vest Timișoara, 1999

Exiști, Doamne – poem pentru cor mixt și recitator pe versuri de Carol Woytila (2003)
Prima audiţie: București, 26 octombrie 2003, Corul Universității „Spiru Haret” cu ocazia decernării titlului de Doctor Honoris Causa sanctității Sale Papa Ioan Paul II

Zori de-aș fi, poem madrigal pentru cor pe voci egale, versuri Eugen Barbu (1992)
Publicat: în Album coral, Tipografia Universității de VestTimișoara, 1999

Rugă, poem pentru cor pe voci egale cu soliști, versuri ștefan Mitroi (1991)

Țara în toamnă, triptic pentru cor pe voci egale, versuri Marius Robescu (1987) – 1. Mierea și norul 2. Viziune 3. Măr cojit
Publicat: în Album coral, Tipografia Universității de Vest Timișoara, 1999

Vara românească, cor pe voci egale, versuri: Gheorghe Daragiu (1986)
Prima audiţie: București, 11 nov. 2004, concertul omagial cu ocazia decernării titlului de Doctor Honoris Causa maestrului Victor Giuleanu – Universitatea Spiru Haret, Amfiteatrul Studio
Publicat: în Album coral, Tipografia Universității de Vest, Timișoara, 1999

Noi suntem români, cor pe voci egale, versuri Ion Nicolescu (1988)

Două madrigale închinate patriei, cor pe voci egale, versuri Dan Mutașcu (1980) – 1. Numele Patriei 2. Creanga de aur
Publicat: în Album coral, Tipografia Universității de VestTimișoara, 1999

Ghicitori muzicale, 15 piese pentru cor de copii, versuri Valentin Petculescu (1988) – 1. Pianul 2. Trompeta
3. Cornul 4. Clarinetul 5. Fagotul 6. Violoncelul 7. Toba Mare 8. Violina 9. Viola 10. Oboiul 11. Contrabasul 12. Timpanul 13. Flautul 14. Xilofonul 15. Trombonul

Școala de muzică, suită pentru cor de copii, versuri Grete Tartler (1989) – 1. Arcușul 2. Extemporal 3. Concurs de melci 4. Calul minune 5. Trei iezi cu diezi

La țărm” – lied, versuri ștefan Augustin Doinaș (1971)

1. Studii
Creația de muzică ușoară a compozitorului Laurențiu Profeta, În Muzica, serie nouă, an III, 1992, nr. 2 (în colaborare cu Carmen Stoianov)
Despre sculptarea Sunetului prin Tăcere și a Tăcerii prin Sunet în „Concertul pentru violoncel și orchestră de Anatol Vieru”
În Simpozion de muzicologie „Anatol Vieru” – 1999, București, Editura Muzicală, 2001 (în colaborare cu Carmen Stoianov)

2. Volume

Noduri și Semne. Posibile structuri pe scara unui model modal, București, Editura Muzicală, 2003
Noi modalități de abordare a folclorului în creația muzicală românească, București, Editura Muzicală, 2004
Simbolism și expresie numerică în universul creației lui Anatol Vieru. Vol. I: 1. Scene nocturne; 2. Lupta cu inerția, București, Editura Muzicală, 2004

Îngrijire de ediție
Sinteze – vol III, Facultatea de Muzică a Universității „Spiru Haret”, Editura Fundației România de Mâine, 2004
Sinteze – vol IV, Facultatea de Muzică a Universității „Spiru Haret”, Editura Fundației România de Mâine (în curs de apariție)
POSTFAȚĂ
o Țiplea Temes, Bianca – Antifonia in extenso, Cluj Napoca, Ed. Media Musica, 1999

Lucrări cu caracter didactic
:
Curs practic pentru citire de partituri; citirea în chei – În Sinteze – vol III, Facultatea de Muzică a Universității „Spiru Haret”, Editura Fundației România de Mâine, 2004
Studiul transpoziției — În Sinteze – vol IV, Facultatea de Muzică a Universității „Spiru Haret”, Editura Fundației România de Mâine (în curs de apariție)
Citire de partituri – Curs practic Editura Fundației România de Mâine (în curs de apariție)
Istoria muzicii românești (în colaborare cu Carmen Stoianov) – În Sinteze – vol III, Facultatea de Muzică a Universității „Spiru Haret”, Editura Fundației România de Mâine, 2004
Istoria muzicii românești (în colaborare cu Carmen Stoianov) – Editura Fundației România de Mâine ( în curs de apariție)

C.D. – Et in Hioperboreea ego…. Thalassa recording, 2000
C.D. – Noduri și Semne. Înregistrare din concert. Săptămâna Internațională a muzicii Noi, București, mai 2002, Ansamblul Archaeus, conducerea muzicală: Liviu Dănceanu.
C.D. – Camerata Academica Timisiensis. Dirijor Damian Vulpe, Timișoara, 2002.
C.D.- Corala „Fortis” a Facultății de Muzică a Universității „Spiru Haret”, dirijor: Adriana Drăgan, București, 2002.

„Poveste de Crăciun” – regia Cosmin Pleșa, 2002, Diploma de recunoștință a Mitropoliei Banatului.

HETEROPSALMIA
02.10.1991 – Opera Națională Română – foyer ( program „Muzică Românească tradițională și contemporană”)
08.10.1991 – Quetigny, Amfiteatrul Liceului agricol, Musique Roumaine Traditionelle et Contemporaine
11.10.1991 – Dijon, Cercle laigne dijonnais, (program „Semaine d’amitie Franco-Roumaine”)
04.02.1992 – București, Radiodifuziunea Română, Studioul T8
10.04.1992 – Chișinău, Sala cu orgă, Festivalul Internațional al Muzicii Noi, ed. II
23.04.1992 – Bacău, Ateneu, Festivalul „Zilele Muzicii Contemporane”, ed. VI
10.05.1992 – București, Biserica „Sf. Vasile” (Calea Victoriei), Program de muzică bizantină (Asociația „Puterea Duhului Sfânt”)
26.09.1992 – Arad, Palatul Culturii (program „Concert de muzică bizantină românească tradițională și contemporană”)
01.10.1992 – Torino, Tempio valdese, Antidogma Musica, ed. XV (program „Muzică bizantină românească tradițională și contemporană de inspirație bizantină”)

INTROSPECTIVE 47
09.03.1991 – București, Radiodifuziunea Română, Studioul T8
28.04.1991 – Bacău, Ateneu, Zilele Muzicii Contemporane, ed. V
19.06.1994 – București – Ateneul Român
26.06.1994 – Sofia – Bulgarian National Radio, Second International Days for contemporary music – Musica Nova’94
20.09.1994 – Arad, Palatul Culturii, Zilele muzicii românești, ed. II

NODURI ȘI SEMNE
28.05.2002 – București, Radiodifuziunea Română, Studioul Mihail Jora, Săptămâna internațională a Muzicii Noi, ed. XII
20.01.2004 – București, Radiodifuziunea Română, Studioul Alfred Alessandrescu, Concert Concurs I (lucrarea este declarată câștigătoare a ediției)

PENTACORALIA PER ARCHAEUS
14.12.2001 – București, Aula UCMR, Festival Internațional ARCHAEUS, ed. IV
23.04.1993 – Bacău, Ateneu, Zilele internaționale ale muzicii contemporane ed. VII
10.10.1993 – Timișoara, Liceul de Artă „Ion Vidu” (program „Concert de muzică contemporană românească”)

PE UN CADRAN SOLAR II
27.04.1995 – Tescani, Centrul de cultură „George Enescu”, Festivalul Internațional „Zilele muzicii contemporane”, ed. IX ( program „Ziua muzicii internaționale”)
30.05.1995 – București, Academia de Muzică, Săptămâna Internațională a Muzicii Noi, ed. V
12.06.1996 – Deva, Casa de cultură (program „O istorie a muzicii europene”)
25.10.1996 – Timișoara, Muzeul Banatului, (program „125 de ani de la înființarea Societății filarmonice din Timișoara”)

PROPORȚII II
18.03.1986 – București, Ateneu, Sala Studio, (program „Tribuna tinerilor compozitori”)

 • Grigoriu, Theodor – Portrete de tineri compozitori: Petru Stoianov. În Muzica, București, nr. 8, 1978
 • Sava, Iosif – Vartolomei, Luminița – Dicționar de Muzică, București, Editura științifică și Enciclopedică, 1979
 • Tartler, Grete – Mobilitate ascensională. În Luceafărul, București, an XXIII, nr. 33(955), 16 august 1980
 • Brînduș, Nicolae – Prime audiții. În Contemporanul, București, nr. 9, 27 februarie 1981
 • Hoffman, Alfred – Savuroase prime audiții – În România Literară, București, 1981, p.18
 • Popovici, Doru – Muzică românească. în Săptămâna, București, serie nouă, nr. 531, 6 februarie 1981
 • Silvestru, Valentin – Prime audiții. În Informația Bucureștiului, 14 februarie, 1981, p.1
 • Botez, Tita – Muzică, școală, educație. În dialog cu Petru Stoianov. În Luceafărul bulgar, București, an IV, nr.6 (36), 1983, p.4
 • Grigoriu, Theodor – Muzica și nimbul poeziei, București, Editura Muzicală, 1986
 • Popovici, Fred – Patru afirmații în sprijinul realului. În Tribuna, Cluj, 1 aprilie 1986
 • Popescu, Mihai – Repertoriul general al creației muzicale românești, vol. II, Creația camerală – București, Editura Muzicală, 1990
 • Balint, George – O sărbătoare a muzicii contemporane la Bacău. În Actualitatea Muzicală, an II, nr. 29, 11.05.1991
 • Lodola, Francesco – Archaeus Ensemble. În Antidogma Musica, Torino, 1992
 • Popa, Carmen – Insolit și instructiv. În Actualitatea Muzicală, an III, nr. 48, martie.1992
 • Căliman, Călin – Schiță de cronică. În Deșteptarea, Bacău, 30.04.1992
 • Păcuraru, Ion – Festival de Muzică Nouă. În Literatura și Arta, Chișinău, nr. 17 (2437), 23.04.1992
 • Petculescu, Valentin – Interferența artelor și interferența stilurilor. În Ateneu, Bacău, 24.04.1992
 • Stoianov, Carmen – în Caietul – Program ale ediției II a Festivalului Internațional „Săptămâna Internațională a Muzicii Noi”, București, Editura Muzicală, 1992
 • xxx – Donație muzeului Enescu – În Libertatea, București, nr. 712, 12/13.05.1992
 • xxx – Gaida et Archaeus ont seduit. În Journal de Dijon, Dijon, nr. 23, 12.10.1992
 • Sandu-Dediu, Valentina – Săptămâna Internațională a Muzicii Noi, În Muzica, București, nr. 3/1993, p.152
 • Stoianov, Carmen – în Caietul – Program ale ediției III a Festivalului Internațional „Săptămâna Internațională a Muzicii Noi”, București, Editura Muzicală, 1993
 • Anghel, Irinel – Săptămâna Internațională a Muzicii Noi: Creația – Cantitate și calitate. În Actualitatea Muzicală, București, an V(1994), nr. 123 (II/iunie), p.4
 • Ciobanu, Maia – Întâlnirile muzicii noi, Brăila, 2001. În Muzica, București, an V, 1994, nr. 103, p.4
 • Codreanu, Petre – Bacău, Zilele muzicii Contemporane. În Actualitatea Muzicală, București, an V, 1994, nr. 102, p.5
 • Cosma, Mihai – Preambul la Săptămâna Internațională a Muzicii Noi. În Actualitatea Muzicală, an V(1994), nr. 102 (I/iunie), p.5
 • Secară, Constantin – Orchestra de Cameră Radio. În Muzica, București, serie nouă, an V, nr. 3/1994, p.140
 • Stoianov, Carmen – în Caietul – Program ale ediției IV a Festivalului Internațional „Săptămâna Internațională a Muzicii Noi”, București, Editura Muzicală, 1994
 • Stoianov, Petru – Archaeus la Musica Nova. În Actualitatea Muzicală, an V(1994), nr. 107 (II/august), p.3
 • Stoianov, Petru – Zilele muzicii contemporane. În Actualitatea Muzicală, an V(1994), nr. 112 (I/noiembrie), p.3
 • Tutev, Gheorghi – Petru Stoianov, Introspectiv 47. În Caietul Festivalului Internațional Musica Nova, Sofia, 1994
 • Balint, George – O sărbătoare a muzicii contemporane la Bacău. În Actualitatea Muzicală, an VI, 1995, p.5.
 • Petculescu, Valentin – Constantul profesionalism. În Actualitatea Muzicală, an VI, 1995, nr. 121, martie
 • Botez, Tita – Nichitiana. În Ecran magazin, Brașov, an VI, nr. 237, 2-8 octombrie 1995, p.2
 • Brumaru, Ada – Proiecție saturată. În Actualitatea Muzicală, București, an VI, 1995, nr. 25, (I/iunie), p.7
 • Codreanu, Petre – Integrarea în universalitate. În Actualitatea Muzicală, an VI, 1995, nr. 125, p.1
 • Codreanu, Petre – Bacău, Zilele muzicii Contemporane. În Actualitatea Muzicală, București, an VI(1995), nr. 130 (I/august), p.6
 • Mihalache Popa, Carmen – Marele premiu „George Apostu”. În Vitralii, Bacău, nr. 8, 1995
 • Stoianov, Petru – Marele premiu „George Apostu”. În Vitralii, Bacău, nr. 8, 1995
 • Cosma, Octavian Lazăr – Universul muzicii Românești, București, Actualitatea Muzicală, an VII, 1996, nr. 150. iunie
 • Popescu, Mihai – Repertoriul general al creației muzicale românești, vol. III, Creația corală – București, Editura Muzicală, 1995
 • Sandu-Dediu, Valentina – Archaeus. În Muzica, București, serie nouă, an VI, nr. 3/1995, p.127
 • Stoianov, Carmen – În Caietul – Program ale ediției V a Festivalului Internațional „Săptămâna Internațională a Muzicii Noi”, București, Editura Muzicală, 1995
 • Stoianov, Carmen – „Zilele muzicii contemporane”, Caiet-program, Bacău, ed. VI, 199
 • Baltazar, Loredana – Performanțe interpretative: corul „Antifonia”, În Muzica, București, serie nouă, an VII, nr. 3/1996, p.142
 • Ciobanu, Maia – Devotamentul inteligent. În Actualitatea Muzicală, an VII(1996), nr. 151, (II/ iunie)
 • Frank, Arthur – Tagung uber Musik. În Allgemeine Deutsche Zeitung fur Romanien, București, nr. 780, 1996, p.4
 • Grajdian, Maria – Primul cerc al muzicii contemporane. În Opus, București, nr.1, mai 1996
 • Popescu, Mihai – Repertoriul general al creației muzicale românești, vol. IV, Noi lucrări, București, Editura Muzicală, 1996
 • Stoianov, Carmen – în Caietul – Program ale ediției VI a Festivalului Internațional „Săptămâna Internațională a Muzicii Noi”, București, Editura Muzicală, 1996
 • Firca, Ștefan – Saxofonia. În Muzica, București, serie nouă, an VIII, nr. 3/1997, p.138
 • Grigorescu, Olga – Tenta națională. În Actualitatea Muzicală, București, an VIII (1997), nr. 175, (II/iunie), p.6
 • Riegler, Gabriela – Milan Kucan ne felicită. În Cotidianul, București, an VII, nr. 138 (1789), 19 iunie 1997, p.7
 • Stoianov, Carmen – în Caietul – Program ale ediției VII a Festivalului Internațional „Săptămâna Internațională a Muzicii Noi”, București, Editura Muzicală, 1997
 • Baltazar, Loredana – Contraste. În Muzica, București, serie nouă, an IX, nr. 3/1998, p.149
 • Stoianov, Carmen – în Caietul – Program ale ediției VIII a Festivalului Internațional „Săptămâna Internațională a Muzicii Noi”, București, Editura Muzicală, 1998
 • Cordun, Veronica – Timișoara. Festival Internațional la a XXXVI ediție. În Muzica, București, serie nouă, an X, nr.3, 1999
 • Odăgescu, Irina – prefață, Petru Stoianov – Album coral, Timișoara, Universitatea de Vest, 1999
 • Secară, Constantin – Orchestra de suflători a Filarmonicii „George Enescu”. În Muzica, București, serie nouă, an X, nr. 3/1999, p.123
 • Stoianov, Carmen – în Caietul – Program ale ediției IX a Festivalului Internațional „Săptămâna Internațională a Muzicii Noi”, București, Editura Muzicală, 1999
 • țiplea Temes, Bianca – Antifonia in extenso, Cluj Napoca, Ed. Media Musica, 1999
 • Carabenciov, Rafaela – Timișoara, concert aniversar. În Actualitatea Muzicală, București, an XI (2000), nr. 251(I/august), p.7
 • Dediu, Dan – Un pluton de violonceliști. În Actualitatea Muzicală, București, an XI (2000), nr. 248 (I/iulie), p.2
 • Secară, Constantin – Violoncellissimo. Sub semnul excelenței. În Muzica, nr. 3/2000, p.140
 • Stoianov, Carmen – prezentare C.D. Et in Hiperboreea ego…., Thalassa recording
 • Stoianov, Carmen – în Caietul – Program ale ediției X a Festivalului Internațional „Săptămâna Internațională a Muzicii Noi”, București, Editura Muzicală, 2000
 • Todea, Eugen – Competiție. În Actualitatea Muzicală, București, an XI(2000), nr. 252 (I/septembrie), p.6
 • Bratu, Lava – Omagiu. În Focus Vest, Timișoara, an III, nr. 43(104), 2001, p.1
 • Pungogi, Daniela – Întâlnirile Muzicii Noi, În Actualitatea Muzicală, București, serie nouă, nr. 41, sept. 2001, p.15
 • Stoianov, Carmen – în Caietul – Program al Festivalului Internațional Întâlnirile Muzicii Noi, Brăila, ed. 5, 2001.
 • xxx – Facultatea de Muzică la 10 ani, Album omagial, Timișoara, 2001
 • C. Mihai (Cosma) – TRAIECTorii italiene. În Actualitatea Muzicală, București, serie nouă, nr. 1 (VIII), ian. 2002, p.12
 • Marinescu, Mihaela – Perpetuum, Musica Nova II. În Muzica, București, an XIII, nr. 3, 2002, p.149
 • Marinescu, Mihaela – Ansamblul Archaeus. În Muzica, București, an XIII, nr. 3, 2002
 • Petecel Theodoru, Despina – Trei ansambluri. În Actualitatea Muzicală, București, an XIV, nr. 7, 2002, p.6
 • Sandu-Dediu, Valentina – Muzica românească între 1994 – 2000, București, Editura Muzicală, 2002
 • Schrieger, Christine – Carmen Sylva. În Badische neuste Nachrichten, iulie 2002
 • Stoianov, Carmen – în Caietul – Program al Festivalului Internațional Întâlnirile Muzicii Noi, Brăila, ed. 6, 2002.
 • Stoianov, Carmen – Caietul – Program ale ediției XII a Festivalului Internațional „Săptămâna Internațională a Muzicii Noi”, București, Editura Muzicală, 2002
 • Stoianov, Petru – Corul de cameră Carmen Sylva. În Actualitatea Muzicală, București, serie nouă, nr. 10, 2002, p.20
 • Vulpe, Ariana – Vulpe, Damian – Corala camerata academica timisiensis, Timișoara, 2002
 • xxx – New Music Calendar – În Contemporary Music, Romanian Newsletter, București, nr. 1, 2002
 • Colțea, Vasile – Tehnici vechi și noi în creația și interpretarea chitaristică, București, Ed. Regis, 2003
 • Petculescu, Valentin – Atelier coral la Universitatea „Spiru Haret”, În Actualitatea Muzicală, serie nouă, (XXVI), nr. 7, iulie 2003, p.12
 • Petecel Theodoru, Despina – De la Mimesis la Arhetip, București Editura Muzicală, 2003, p.16
 • Stoianov, Carmen – în Caietul – Program ale ediției XIII a Festivalului Internațional „Săptămâna Internațională a Muzicii Noi”, București, Editura Muzicală, 2003
 • Stoianov, Carmen – Cuvinte și strigături, București, Editura Muzicală, 2003 (prezentare)
 • Stoianov, Carmen – Slavă Ție, Doamne, București, Editura Muzicală, 2003 (prezentare)
 • Stoianov, Carmen – Țara în toamnă, București, Editura Muzicală, 2003 (prezentare)
 • Stoianov, Carmen – în Caietul – Program al Festivalului Internațional Întâlnirile Muzicii Noi, Brăila, ed. 7, 2003.
 • Stoianov, Petru – Noduri și semne. Posibile structuri pe scara unui model modal, București, Editura Muzicală, 2003
 • xxx – New Music Calendar – În Contemporary Music, Romanian Newsletter, București, nr. 2, 2003
 • xxx – Conferirea titlului academic DOCTOR HONORIS CAUSA al Universității Spiru Haret Sanctității Sale Papa Ioan Paul al II – lea – Ceremonia – În Opinia Națională, București, Ediție specială, nr. 370, 16 octombrie 2003, p.3
 • Baltazar, Loredana – Un regal coral . În Muzica, București, an XV, serie nouă, nr. 3 (59), iulie – septembrie 2004, p.150
 • Grigorescu, Olga – Trio Contraste. În Muzica, București, an XV, serie nouă, nr. 3 (59), iulie – septembrie 2004, p.138-139
 • Iordănescu, Mihai – Concertul omagial. În Opinia Națională, București, nr. 403, 22 noiembrie, 2004, p.8
 • Petecel Theodoru, Despina – În Actualitatea Muzicală, București, an XVI, nr. 7, 2004
 • Stoianov, Carmen – Laudatio pentru magistru. În Turism și afaceri. Tourism&Business, București, nr. 59, nov. 2004, p.8
 • Stoianov, Carmen – În scăpărări de stea, colinda… În Opinia națională, București, nr. 407, 20 decembrie 2004, p.8
 • Stoianov, Carmen – în Caietul – Program ale ediției XIII a Festivalului Internațional „Săptămâna Internațională a Muzicii Noi”, București, Editura Muzicală, 2003
 • Stoianov, Carmen – în Caietul – Program ale ediției XIV a Festivalului Internațional „Săptămâna Internațională a Muzicii Noi”, București, Editura Muzicală, 2004
 • Petecel Theodoru, Despina – Permanențe. În Ateneu, Bacău, serie nouă, an 31, nr. 5(296), p.8
 • xxx – Caietele program ale Festivalului Internațional Zilele Muzicii Contemporane, Bacău, ed. VI, VII, VIII.