Muzicolog

Născută în 1966, la Pitești

E-mail: loredana.baltazar@gmail.com

BIOGRAFIA ARTISTICĂ

STUDII UNIVERSITARE:
Universitatea de Muzică București, Secțiile de Pedagogie Muzicală (1986-1991) și Muzicologie (1990-1994).

STUDII POSTUNIVERSITARE:
Universitatea de Muzică București, Studii Aprofundate, specializarea Muzicologie (1994-1995).

LOCURI DE MUNCĂ ȘI FUNCȚII ÎNDEPLINITE:
– Liceul de Muzică „Dinu Lipatti” București – profesor de pian (1991- ), cu gradul didactic I, de educație muzicală (2003-2004) la clasele de Teatru și de estetică muzicală (2008- );
– Universitatea Națională de Muzică București – preparator, ca profesor asociat (1994-1996) la disciplinele Armonie și Forme Muzicale;
– Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România – editor site UCMR (2007- ). 

ACTIVITATEA PROFESIONALĂ
(concertistică, științifică, publicistică, organizatorică):

1988 – realizează și susține, ca solistă, primul concert-spectacol, bazat pe volumul de versuri „Recital de pian” de Sandu Tzigara-Samurcaș (Teatrul „Al. Davila”- Pitești).
1991 – participă la sesiunea științifică „Arta muzicală, trecut, prezent și viitor” cu comunicarea „Copiii și receptarea muzicii noi” (Cluj- Napoca).
1992 – participă la sesiunea științifică din cadrul Festivalului „ Gh. Dima” cu comunicarea „Dimensiunea ludică a Suitelor pentru pian de C. Silvestri” (Cluj-Napoca);
– participă la simpozionul organizat în cadrul Festivalului Mozart (ed. a II-a) cu comunicarea „G. Breazul – o viziune inedită asupra creației mozartiene” (Cluj-Napoca).
1992-1998 – membră a Societății Române Mozart (Cluj-Napoca).
1996-1998 – membră în comitetele de organizare a festivalului „Săptămâna Internațională a Muzicii Noi” (edițiile a VII-a și a VIII-a).
1999 – membră în comitetul de organizare a Festivalului „World Music Days” (desfășurat sub egida Societății Internaționale de Muzică Contemporană), și a echipei redacționale a Caietului Program;
– participă la Simpozionul Internațional de Muzicologie „Interculturalitate și identitate în muzica contemporană” desfășurat la Cluj-Napoca în cadrul Festivalului „World Music Days”.
1999 – membră a Secțiunii Naționale Române a Societății Internaționale de Muzică Contemporană (SNR-SIMC).
1999 – coordonează și prezintă un ciclu de concerte-audiții de muzică românească desfășurate lunar sub egida UCMR și a Muzeului Național „George Enescu”, transformându-l (din 2003) în ciclul „Muzică și poezie românească”.
2002 – membră a Asociației Române a Femeii în Artă.
2003, 2006 – susține rubrici dedicate fenomenologiei muzicale contemporane în emisiuni radiofonice ale canalelor România Muzical „George Enescu” și România Cultural.
2003 – realizează spectacolul „Cuvinte de iubire” – Muzică și poezie franceză, prezentat în Aula Palatului Cantacuzino și, ulterior, în foyerul Teatrului de Operetă „Ion Dacian” (2004).
2005 – director executiv al Festivalului „Săptămâna Muzicii Contemporane” – București (ed. a XV-a);
– membru-colaborator în colectivul organizatoric al Festivalului Internațional „George Enescu” (ed. a XVII-a).
2005-2006 – director asistent al Festivalului „Săptămâna Muzicii Contemporane” (ed. a XVI-a) și co-redactor al caietului-program.
2006 – secvență-portret în direct, în cadrul emisiunii Zig-Zag, realizată de Ioan Puiu Stoicescu (TVRM).
2006 – realizează spectacolul „Cuvinte de suflet” – Seară de muzică și poezie românească, prezentat în Aula Palatului Cantacuzino.
2007 – membră în echipa organizatorică a Festivalului „George Enescu”, ed. a XVIII-a (concepție și realizare a materialelor tipărite: afiș, album-program, programe de sală, secretariat concurs compoziție).
2007 – membră a Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, secția Muzicologie.
2007-2008 – membră în jurii (Concursul Național de Interpretare „Paul Constantinescu” – Ploiești și Concursul de Muzică Românească – Liceul „Dinu Lipatti”, București).
2008 – elaborează programa unui curs opțional de estetică pentru licee de muzică (clasele XI-XII).
2008 – invitată a TVRM în calitate de profesor, muzicolog și organizator de concerte în emisiuni dedicate tinerelor talente ale Liceului de Muzică „Dinu Lipatti” (Ora adolescentului, realizator Vasi Cărăbuț) și, respectiv, compozitoarei Maia Ciobanu (Amfiteatrul artelor, emisiune cu public realizată de Ilinca Dumitrescu).
1989-2008 – prezentări de concerte corale, recitaluri instrumentale, medalioane aniversare, concerte–spectacol (Liceul „Mihai Eminescu” Liceul „Dinu Lipatti”, Muzeul Național „George Enescu”, UNMB, Teatrul „Al. Davila” – Pitești);
– elaborarea materialelor unor programe de sală (pentru concerte derulate la Ateneul Român, Radiodifuziunea Română, Muzeul Național „George Enescu” etc.);
– publicistică muzicală – cronici, eseuri, interviuri, recenzii, prezentări de carte și CD, studii, apărute în „Actualitatea Muzicală”, „Cotidianul (Suplimentul literar și artistic), revistele „Orfeu” și „Opus” ale Universității de Muzică, „Muzica”, „Azi” (Suplimentul literar și artistic „Spectacolul Muzicii”), „Observator Cultural”, „Cuvântul”, „Bucureștiul Cultural”, „Jurnal de Festival”, „Altitudini”, cronici-on-line pe situl www.cimec.ro al Ministerului Culturii și Cultelor.

Preocupările sale muzicologice se axează în special pe cercetarea fenomenologiei sonore contemporane, lucru demonstrat de cele două lucrări de diplomă: „Muzica nouă în structura comunicării muzicale contemporane” și „Fenomenul John Cage, între revelația tăcerii și poetica hazardului”, precum și de lucrarea de absolvență a Studiilor Aprofundate: „Aleatorismul, un reper simptomatic al evoluției muzicii noi”.

A finalizat 2 volume intitulate „Deschideri interpretative ale creației pianistice contemporane”și Quo vadis FESTIVAL, quo vadis MUSICA?” si are, de asemenea, în proiect, o lucrare dedicată relației dintre saxofonistul Daniel Kientzy și muzica românească.

În prezent studiază caracteristicile epocii culturale postmoderne din perspectiva celor trei componente ale actului de comunicare artistică: creatorul, interpretul și spectatorul.