text de Costin Popa

Autoarea noului volum apărut la Editura Akakia în 2024 este binecunoscutul muzicolog, compozitor, critic muzical, jurnalist, dar și manager în domeniile publicisticii și artei sunetelor sau, cum o numește Smaranda Oțeanu-Bunea pe cea din urmă, „marea muzicii”. O personalitate a cărei creativitate s-a manifestat și se manifestă interdisciplinar, prin studii, note înșiruite pe portative, verb sprințar cu metafore neașteptate de multe ori caustice dar obiective, formator de opinie, toate aceste daruri fiind înveșmântate, dacă vorbim doar despre perioada post-decembristă, de vocația arzătoare de ctitor de uniuni creative, de publicații media și, mai presus de toate, de instituții muzical – teatrale, destinate în principal copiilor și tinerilor, dar nu numai. Este singurul om de cultură care a înființat și Uniunea Criticilor Muzicali, și Forumul Muzical Român, și Fundația „Oedip” pe de o parte, iar pe de alta revistele tipărite de informație, opinie și critică muzicală Melos, Minison, Monopol sau digitale, precum „Cronica muzicală „on-line”.

Coroana este însă fondarea și instituționalizarea pe parcursul a două decenii, 1998 – 2018, a trei teatre lirice care funcționează cu intensitate, ducând și peste hotare renumele artei interpretative românești, Opera Comică pentru Copii, Teatrul Stela Popescu, Teatrul Muzical Ambasadorii. Lor le este închinată această carte, descriindu-le succesele și împlinirile, servind drept pledoarie pentru continuarea muncii titanice de acoperire și a altor segmente rămase în penumbră, dacă nu mai mult, în pătrunderea și cunoașterea muzicii la nivel național.

Dar, s-o luăm pe rând. Paginile „Croazierei pe marea muzicii” rememorează substanțialele realizări ale perioadei 1998 – 2014, când Smaranda Oțeanu-Bunea a fost managerul Operei Comice pentru Copii, concretizate prin număr de reprezentații pe stagiuni, de spectatori, de titluri puse în repertoriu, de colaboratori iluștri, de turnee peste hotare, de Premii naționale și internaționale, la paritate nu mai puțin de 70, care spun totul despre prestigiul dobândit.

Apoi Teatrul Stela Popescu, cu performanță unică pentru stagiunea 2016 – 2017, 12 luni – 12 premiere, totul pentru copii și tineri, musicaluri, balete, flashmob-uri, o gală, aureolate rapid prin patru premii internaționale.

Și a venit rândul Teatrului Muzical Ambasadorii, numit de juriul profesionist de la Veliko Târnovo „cel mai tânăr și aplaudat teatru muzical european”, care în 2019 a așezat pe afiș 9 premiere, cu 44 de reprezentații de feerii folclorice, spectacole de revistă, flashmob-uri, musicaluri, balete. Și din nou turnee, premii.

Cum spuneam, totul pentru copii, pentru zecile, sutele de mii de copii care au umplut sălile Operei Comice și Palatului Național al Copiilor, ca să nu mai vorbesc de publicul din străinătate.

Sintetizând ca specific tematic, Opera Comică pentru Copii a fost gândită pentru punerea în pagină a opusurilor lirice și de balet preclasice și clasice, Teatrul Stela Popescu a fost dedicat spectacolelor de balet, etno iar Teatrul Muzical Ambasadorii, pentru musicaluri folclorice.

În continuare,…

… volumul Smarandei Oțeanu-Bunea oferă opiniile proprii ale unor vedete din cele trei teatre, câteva cronici autografiate de muzicologi precum Grigore Constantinescu, Daniela Caraman Fotea, de scriitorul Alexandru Garvrilescu, publicistul Ortansa Sturza și semnatarul acestor rânduri, critic muzical. Un capitol special intitulat „Gândurile mele” conține rânduri de suflet pe care autoarea le dedică postum marii actrițe Stela Popescu sau povestește momente din activitatea teatrului ce-i poartă numele.

Desăvârșitul condei critic al autoarei poate fi întâlnit și în noua carte prin capitolul „Festivalul George Enescu – OPINII” în care Smaranda Oțeanu-Bunea prezintă, analizează, compară, aruncă săgeți, face Laudatio-uri, zi după zi pentru ediția 2023 a marelui eveniment mondial. La finalul capitolului, găsim un binevenit Remember închinat marelui Marin Constantin, „maestrul legendar”. Smaranda Oțeanu-Bunea nu uită adevărata valoare!

Notez și că învățături cu gust amar (capitolul „Un SFAT!) își fac loc între paginile cărții, rezultante ale experienței de trăire și manageriere de instituții culturale. Nu puteau să lipsească, trebuie citite.

La final, volumul propune un bogat album foto ce poate reprezenta în sine o istorie a premierelor, trofeelor, diplomelor de onoare și excelență, a momentelor de spectacol și a chipurilor făuritorilor de succes, a sălilor arhipline gemând de copii, de public tânăr.

Corolar

„Croaziere pe marea muzicii, 1998 – 2020”. PLEDOARII” de Smaranda Oțeanu-Bunea este o oglindă a realizărilor incredibile ale autoarei în edificări de teatre lirice destinate educării și formării culturale a copiilor, a tinerei generații, cu consecințe imediate în crearea de locuri de muncă și pe plan permanent în umplerea constantă a sălilor de spectacol cu cei mai mici spectatori. Cum spunea o fetiță de 5 ani de la o Școală Specială din Buzău, probabil îmbujorată, emoționată, citată în carte „Simt în mine numai muzică!” Un țel atins.

Cine parcurge acest volum nu poate rămâne indiferent. De ce? La ce? Totul stă scris în „INTRO”, în „CODA I”, „CODA II”.

După un studiu sociologic făcut pe eșantion concret, reprezentativ, autoarea a demonstrat că milioane de suflete aproape de numărul de patru care reprezintă procentul național de 18,7 % copii și tineri, „nu au văzut în viața lor un spectacol de operă, un musical, vreo formație semi – simfonică”. Live! Tristă concluzie.

Așa că un ansamblu tânăr (absolvenții de Academii de Muzică și Licee de Coregrafie și-l doresc cu ardoare) ar fi mai mult decât necesar spre a da roată țării, ajungând și în orașe mici, comune, sate, purtând stindardul muzicii bune.

Este marea pledoarie indestructibilă a cărții, a Smarandei Oțeanu-Bunea pentru „o nouă construcție muzicală, „ROMÂNIA MEA” sau Teatrul Muzical STAR, companie de turnee, de imagine, care să străbată județ de județ, să ne reprezinte și la marile competiții internaționale”. Convingerea fermă a autoarei este că atunci când „te zbați pentru interesul COPIILOR, TINERILOR, iar ei îți sunt alături – SE POATE!”.