Muzicolog

Născut în 1962, la București

BIOGRAFIA ARTISTICĂ

Născut la București, în 1962, Constantin Secară face parte din generația actuală de muzicologi români, cu specializare în muzica românească veche și contemporană, etnomuzicologie și bizantinologie. Este licențiat al Universității Naționale de Muzică din București, specializarea Muzicologie; doctor al aceleiași instituții de învățământ, perfecționându-se în domeniul muzicologiei bizantine. Cercetător științific la Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” al Academiei Române; cercetător, interpret și promotor al muzicii de tradiție bizantină; membru al SNR-SIMC (Secțiunea Națională Română a Societății Internaționale de Muzică Contemporană).

Membru fondator al Grupului psaltic „Stavropoleos” al bisericii omonime din București (în anul 1994). Între anii 1996 și 1997 a propus și realizat o serie de concerte și înregistrări ale acestei formații (în calitate de redactor muzical la Societatea Română de Radiodifuziune). Ulterior a propus, organizat și prezentat numeroase alte concerte, împreună cu grupurile psaltice „Stavropoleos”, „Nectarie Protopsaltul” și „Theotokos” (începând cu anul 2003 și până în prezent).

A realizat emisiuni radiofonice, a susținut conferințe publice, a participat prin comunicări la simpozioane naționale și internaționale de muzicologie, etnomuzicologie și muzică bizantină. A publicat studii și articole de muzicologie, etnomuzicologie și bizantinologie în reviste și publicații de nivel științific ridicat (cotate CNCSIS). Face parte din mai multe colective de cercetare multidisciplinară din cadrul proiectelor derulate de Institutul de Etnografie și Folclor în coparteneriat cu institute de prestigiu din țară și străinătate.

În anul 2003 a înființat Grupul psaltic „Theotokos” din București, pe care îl coordonează în calitate de consultant artistic. Împreună cu acest grup a promovat muzica românească de tradiție bizantină, prin turnee în Marea Britanie (6–13 decembrie 2005), Spania (1–4 decembrie 2006), Portugalia (12–18 decembrie 2006) și Elveția (23 noiembrie–3 decembrie 2007), în care au fost susținute concerte la Londra, Norwich, Madrid, Lisabona, Lugano, Chiasso, Bellinzona, Luzern, Lausanne și Zürich, în cadrul proiectului „România în advent” derulat de Institutul Cultural Român și răspunzând invitațiilor din partea unor parohii ortodoxe române din Europa.

PUBLICAȚII (selectiv):

„Tânăra generație de compozitori – avangardă sau academism?”, în Revista Muzica, serie nouă, an V, nr 1 (17), ianuarie – martie, 1994, pp. 4–18;

„O problemă de timp muzical în creația enesciană timpurie”, în Colocviile Enescu, buletin informativ editat de Filarmonica din Botoșani, 1995;

„Valorificarea manuscriselor muzicale putnene, între premise subiective și realități obiective”, în Revista Muzica, serie nouă, an XVI, nr. 1 (61) ianuarie – martie 2005, pp.136–149;

„Particularități stilistice în opera muzicală originală a lui Anton Pann”, în Revista Academica, serie nouă, nr. 35, februarie 2005, an XV, 172, pp. 50–52;

„Coordonate estetice și stilistice ale reprezentării sacrului în muzica românească compusă după anul 1990”, în Revista Muzica, serie nouă, an XVI, nr. 2 (62) aprilie – iunie 2005, pp. 72–86;

„Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România – 85 de ani de la fondare”, în Revista Muzica, serie nouă, an XVI, nr. 4 (64) octombrie – decembrie 2005, pp. 3–11;

„Catavasierul lui Filothei Ieromonahul – parte integrantă a Psaltichiei rumănești. Surse și contribuții originale”, în Revista Muzica, serie nouă, an XVII, nr. 1 (65) ianuarie – martie 2006, pp. 125–151;

„Notația psaltică în culegerile de folclor, de la Anton Pann la George Breazul”, în Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, serie nouă, tom 17, 2006, pp. 89–100;

„Omagii. Lucrări dedicate lui George Enescu”, în Simpozionul Internațional de Muzicologie George Enescu, 2005, Editura Muzicală, București, 2006, pp. 259–268;

„Muzica bizantină – doxologie și înălțare spirituală”, Editura Muzicală, București, 2006, 311 p.